Sambåndet

Fredag 15. november 2019
RSS
Elever ved KVS-Bygland har kroppsøving. Hvis det blir nok søkere, starter skolen en ny idrettslinje til høsten. Foto: Hedda Fjeldberg Hordvig

KVS-Bygland søker idrettselever

KVS-Bygland håper å kunne starte opp en ny idrettslinje til høsten. Godkjenningen er klar, det er antall elever det står på.

Skrevet av Brit Rønningen den 22. februar 2016.

Markedsføringsansvarlig Jon Gunnar Kjetså. Foto: Privat

– Vi satser på oppstart til høsten. Jeg ser lyst på det og er veldig positiv til at vi kan få det til. Vi ligger bedre an med tanke på søkertall, og har flere søkere enn i fjor, sier markedsføringsansvarlig Jon Gunnar Kjetså til sambåndet.no.

Miljøarbeidere og elever
En annen grunn til at han er optimistisk med tanke på oppstart av den nye linjen, er skolens to miljøarbeidere og elevene.

– Våre to miljøarbeidere har gjort en kjempejobb med skolebesøk for å rekruttere elever, og elevene er gode ambassadører for skolen.

KVS-Bygland har tilbud om byggfag og naturfag og fikk godkjenning til å starte opp en ny idrettslinje høsten 2015. Men på grunn av få søkere er ikke skolen kommet i gang med den nye linjen.

Naturen – en nøkkel
– Vi er veldig god på byggfag og naturbruk. Naturen er nøkkelen – det vi finner igjen både i byggfag og naturbruk. Det som er unikt med KVS-Bygland, er at vi har 40 000 mål utmark som elevene kan disponere til jakt, fiske og friluftsliv. Det er en veldig viktig bit av skolen. Bruk av naturen i idrett vil være viktig på idrettslinjen når den starter opp. Vi vil vektlegge friluftsliv og uteaktiviteter, forteller Kjetså og kommer med et eksempel på hvor sentral naturen er for skolen:

– Skolen eier tre hytter. En gjeng elever som reiste på tur sist helg, overnattet i en av de tre hyttene fra søndag til mandag og kom tilbake til frokost før skolen begynte.

– Hvorfor vil dere starte idrettslinje?

– Det er fordi vi må tenke nytt for å utvikle skolen og tilbudet og for å få flere elever, sier Jon Gunnar Kjetså.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

Copyright © Sambåndet 2019