Sambåndet

Onsdag 17. oktober 2018
RSS
Johnn Hardang i studio. Foto: ImF media arkiv

P7 med ny fjernsynsproduksjon

Boken «Stor er din trofasthet» av Johnn Hardang blir bakgrunnsmateriale for P7 sin nye programserie for fjernsyn, «Sanger til glede».

Av Brit Rønningen. Publisert 2. mars 2016.

Fakta

P7 Kristen Riksradio

  • en kristen mediebedrift som produserer kristne radioprogrammer, primært for lokalradionettet i Norge og for Internett
  • ble stiftet i 2005 og viderefører den virksomheten som Kristen Riksradio AS startet i 1995
  • har seks medlemsorganisasjoner: Indremisjonsforbundet (ImF), Familie og Medier, Kabb ( Kristent arbeid blant blinde og svaksynte), Frelsesarmeen, Ibra Media Norge (mediemisjonsstiftelse) og Kristen Muslimmisjon.
  • drives av frivillige gaver, sponsormidler og en del salgsvirksomhet

– Det er en halv times program med vekt på sang og musikk, et samtaleprogram som forteller om bakgrunnen for sangene som blir spilt. Det er 12 sendinger og 24 sanger som skal spilles, to sanger per program. Vi lager nye opptak av alle sangene. Sangene er stort sett ferdig innspilt, forteller daglig leder i P7, Johnn Hardang, til sambåndet.no.

En flott arena
Opptakene av sangene er gjort i Bergens Indremisjon. Alle sangene som blir presentert, er hentet fra Johnn Hardangs siste bok «Stor er din trofasthet» (Sambåndet Forlag, 2015). Programmene blir tatt opp i P7s eget TV-studio på Bildøy Bibelskole. Programserien skal på lufta i april. Fra før produserer P7 fjernsynsprogrammet «God søndag», som er opptak av møter.

– Hvis det går greit, har vi råstoff til tre sesonger til, basert på stoff fra mine andre bøker og radioprogram. Det er en spennende sak og et krevende prosjekt, men det er viktig å være på banen med gode ting. TV er en flott arena for å nå mange mennesker med evangeliet. Derfor gjør vi dette, sier Hardang.

Programleder
Arne Edvard Meling er produksjonsansvarlig og blir programleder og Hardangs samtalepartner i «Sanger til glede».

– Jeg var på en bibeltime med Johnn i september og spurte om vi ikke skulle lage en TV-serie om bøkene hans. Det var han med på, og vi ble enige om å treffes igjen. Det har lagt seg til rette. Alle som ble spurt om være med å spille inn sangene, har sagt ja. Seerne kan være med og synge sangene, forteller han.

– Hvordan blir det å være programleder for «Sanger til glede»?

– Johnn og jeg har en god tone. Det går nok en del tid til å gå gjennom hvordan vi skal vinkle sangene. Historien bak en sang kan gå på hvem som har skrevet den eller laget melodien, eller hva som har skjedd i forløpet, eller det er kanskje andre ting. Så må jeg passe på tiden og vite hvor lang tid sangene tar og hvor lang tid vi har til samtalen, sier Meling.

Når det gjelder det økonomiske, regner Hardang med at prosjektet vil ha et totalt budsjett på cirka 200 000 kroner. P7 har et årsbudsjett på 5,8 millioner kroner.

Historien bak
– Hvorfor er du så opptatt av historien bak sangene?

– Jeg synger og spiller selv, og når jeg formidler med sang, så har jeg opplevd at om jeg har med en historie knyttet til sangen, blir budskapet forsterket. Når vi i radioprogrammet «Vindu mot livet» fortalte om bakgrunnen til sangene, fikk vi mye respons. Da tenkte jeg; la meg lage et eget radioprogram. Hvis det er en historie som engasjerer, når vi lenger ut. Teksten blir mer levende når vi kjenner historien bak, erfarer Hardang.

Det er flere som bidrar på de nye innspillingene av sangene, som Marianne Juvik Sæbø, Ole Abel Sveen, Rune Ludvigsen, Katrine og Per Tveten, Edgar Paulsen, Håkon C. Hartvedt og Marit Hauge og Johnn Hardang. Og en sang kan Hardang røpe blir presentert i «Sanger til glede»:

– «Stor er din trofast» er med. Det er godt kjente sanger og sanger som ikke er så godt kjent. Og man får høre mange historier som er ukjente, sier han.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Finansiering er på plass og grunnarbeidet i gang for den lenge planlagte ridehallen på KVS-Bygland.

Er til dømes saudiarar som har konvertert til kristendomen i løyndom, kristne, spør professor Berit Thorbjønrsrud.

Både KrF og Kristne Friskolers Forbund vil ta opp saken om kraftige kutt i statstilskuddet til naturbruksskoler.

Religiøse leiarar må slutta å seia at valdelege konfliktar ikkje har noko med religionen deira å gjera, meiner islam-forskar Martin Accad.

STATSBUDSJETTET Misjonseide KVS-Bygland og KVS-Lyngdal vil tape henholdsvis 600.000 og 2 millioner kroner i statstilskudd for 2019.

Copyright © Sambåndet 2018