Sambåndet

Tirsdag 26. mars 2019
RSS
I fjor gikk Merethe Kjelby bak parolen "Be for forfulgte kristne kvinner". Foto: Privat

Går i 8. mars-tog for forfulgte

Merethe Kjelby fra Åpne Dørers kvinnebevegelse «Women to women» går i 8. mars-tog i Bergen under parolen «Trosfrihet for verdens kvinner».

Av Brit Rønningen. Publisert 8. mars 2016.

Merethe Kjelby

Fakta

8. mars

  • Den internasjonale kvinnedagen
  • En nasjonal kvinnedag ble først arrangert i USA i 1909, mens en internasjonal dag ble vedtatt året etter på Sosialistinternasjonalens konferanse i København, der over 100 kvinner fra 17 ulike land deltok.
  • Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner.
  • Etter FNs internasjonale kvinneår i 1975 ble dagen i 1977 gjort til FN-dag.

Kilde: no.wikipedia.org

Merethe Kjelby stilte for første gang i 8. mars-tog i fjor. Da samlet hun 100 personer fra Bergens menigheter bak fanen «Be for forfulgte kristne kvinner». I år fikk hun ikke flertall for den parolen og stemte for budskapet «Trosfrihet for verdens kvinner» som kom som et motforslag som ikke bare handlet om kristne.

Et mindretall
– Det var en annerledes erfaring å gå i 8. mars-tog enn å gå i fakkeltog for forfulgte kristne. Her går vi i tog sammen med dem med mindre tro og de med en annen tro, sier Kjelby.

– Og hva slags erfaring gjorde dere i fjor?

– Vi ble godt mottatt fjor. Det var flere som stoppet opp og leste med undring på banneret. Vi er et mindretall. I prosessen på forhånd, på parolemøtene, fikk vi god kontakt med de andre kvinnene og gode samtaler. Vi står opp for det vi tror på. Vi har godt samarbeid med leder av 8. mars initiativet 2016, Vivian Skaten Nesse.

Lys og salt
– Hvorfor går Åpne Dører i 8. marstog?

– Vi går for å ha en effekt, for å være lys og salt i byen, og vi går for å sette søkelys på at kvinner blir spesielt forfulgt. Å forfølge kristne kvinner er en måte å ramme kirken på, for kvinner er en av kirkens viktigste byggesteiner. De blir fortsatt indirekte forfulgt fordi de er slekt med sentrale menn i kirken. Det nye er at de nå er blitt strategiske mål for voldelig forfølgelse. Vi ønsker å stå sammen med dem. Det er vår plikt og vårt ansvar. Vi trenger deres vitnesbyrd. Vi trenger de lærdommer vi får fra dem, som deres trosstyrke, det de ofrer, og det de gir og deres evne til tilgivelse. En av lærdommene er å bruke friheten til å være med å påvirke samfunnet.

Andre paroler
Kjelby opplever at hun kan gå i 8. marstog, selv om det ikke er alle paroler hun kan gå under.

– Man må tenke over hva slags paroler man kan støtte og gå bak dem.

– Hva slags andre paroler kunne du gått bak?

– Jeg kunne for eksempel gått bak Jordmorforeningens «God fødsels- og barselomsorg», det er viktig, og «Eget krisesenter for rusavhengige», svarer Merethe Kjelby noen timer før toget i Bergen setter seg i bevegelse.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Allerede oppførte spikertelt kan bli stående med tre meters avstand dersom campingplassen kan vise til tillatelse fra kommunen.

Boken «När två blir ett» er nå oversatt til norsk og blir lansert i forbindelse med guttogjente.no sin fagdag i Oslo fredag.

Alexis Lundh er ikke redd for å fremme et klassisk verdisyn på seksualitet og samliv. Nå skal han gjøre det for guttogjente.no.

Ein komité i samarbeid med Plussreiser organiserte undervisningstur til Israel med tilsette i tre kristne organisasjonar som målgruppe. Ingen melde seg på, og turen måtte kansellerast.

OPPDATERT Ørskog kommunestyre har samrøystes vedteke at ImF får kjøpa tomt til ny folkehøgskule for den symbolske sum av 1 krone. Men ImF blir ikkje skogeigar i same slengen.

Copyright © Sambåndet 2019