Sambåndet

Lørdag 5. desember 2020
RSS
Sørlandet boligbyggelag Rådhusgata 14 Kontraktsignering F.V. sittende Jon (kvit genser) trond Olav, Aud og Ole Fritjof Godtfredsen Foto: Kjell Inge Søreide

Si-Reiser kjøper Sabra Fokusreiser

Si-Reiser AS overtar Sabra Fokusreiser 1. juli. De to store i Norge innen segmentet kristne feriereiser har funnet sammen.

Skrevet av Petter Olsen den 29. april 2016.

Fakta

To blir til en

Si-Reiser

  • Eierstruktur: Normisjon, Indremisjonsforbundet og Det Norske Misjonsselskap med samarbeidende selskap Manova Invest AS eier til sammen ca. 60 prosent. Sunnmøre Indremisjon eier nær 40 prosent, og Indremisjonssamskipnaden og Nordmøre og Romsdal Indremisjon eier de resterende aksjene.

Sabra Fokusreiser

  • En avdeling i Escape Travel AS, som eies av Per G. Braathens investeringsselskap Braganza.
  • Bragnanza eier også reisebyråkjeden Ticket, Dyreparken i Kristiansand og flyselskapet BRA.

Sammenslåingen skjer etter initiativ fra Sabra Fokusreiser, som i dag er en avdeling i Escape Travel AS (se faktaboks), opplyser selskapene i en pressemelding i formiddag.

– Vi vil gjøre vårt beste for at Sabra Fokusreisers kunder, reiseledere og ansatte skal føle seg ivaretatt, sier daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Si-Reiser til sambåndet.no.

Det er hun som skal lede det sammenslåtte selskapet.

Landsdekkende

I dag kommer om lag 20 prosent av Si-Reisers gjester fra Østlandet og færre enn 10 prosent fra Sørlandet. Det er nettopp i disse områdene Sabra Fokusreiser står sterkest, og overtakelsen åpner dermed for synergieffekter.

– Det er en mulighet for oss til å få en mer landsdekkende kundebase. Det legger et godt grunnlag for flere reisende på hver av turene våre, påpeker Halsne overfor sambåndet.no.

Størst på Israel

Si-Reiser utvidet reisetilbudet i 2014 gjennom sammenslåing med Ravinala AS. Nå overtar altså det misjonseide reiseselskapet (se faktaboks) sin største konkurrent. Om lag 80 prosent av turene til Sabra Fokusreiser går til Israel, og det er på nivå med Si-Reisers israelsavdeling.

Fra 1. juli blir Si-Reiser klart størst i Norge på turer til Israel. Sabra Fokusreisers kunder får på sin side enda flere turtyper å velge mellom.

Samarbeid

Ifølge pressemeldingen har Si-Reiser og Sabra Fokusreiser den siste tiden samarbeidet om charteroperasjoner til Israel og har gjennom det lært hverandre å kjenne.

– Det har utviklet seg et godt samarbeid mellom våre selskaper, og dette har gitt grunnlag for å slå sammen Si-Reiser og Sabra Fokusreiser. Det er viktig for oss å ta vare på og videreutvikle tilbudet av reiser i kristen regi generelt og til Israel spesielt, uttaler styreleder Ole Fritjof Godtfredsen i Si-Reiser AS og administrerende direktør Trond Olav Paulsrud i Escape Travel AS i pressemeldingen.

Ansatte

Si-Reiser overtar de fire ansatte i Sabra Fokusreiser, inkludert to på kontoret i Kristiansand. Til sammen er det snakk om tre årsverk.

– Si-Reisers eiere mener oppkjøpet av Sabra Fokusreiser er viktig for å styrke selskapets evne til å møte de reisendes ønsker og behov i tiden som kommer, opplyser Godtfredsen i pressemeldingen.

Si-Reiser AS finansierer overtakelsen gjennom egen virksomhet, og det legges ikke opp til kapitaloverføring fra eierne.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Kyrkjegjengarane treng ikkje å vernast mot støytande bibelord, seier Nettverk for evangelisk-luthersk kyrkjesamarbeid, som har revidert tekstrekkene for kyrkjeåret.

Til sommeren slutter Thomas Rake som pastor i Bedehuskirken etter mer enn 20 år. Hovedgrunnen er at han ønsker seg et lavere tempo og en «langsom spiritualitet».

Nå er den tredje Awana-boka for 1.–4. klasse kommet ut, og undervisningsboka og håndboka er blitt samkjørt og tar opp de samme bibeltekstene og temaene.

Ikke alle indremisjonskretser driver farge- og jernvarehandel, men det gjør ImF Sunnmøre. Første driftsår i indremisjonens tjeneste ga solid resultatoppgang for Johan R. Sunde AS.

ImF Rogaland har startet en aksjon på Facebook hvor de oppfordrer folk til å invitere eller gå på besøk til en familie eller enkeltpersoner i løpet av desember.

Copyright © Sambåndet 2020