Sambåndet

Onsdag 13. november 2019
RSS
KONKURS: Bokhandelkjeden Vivo AS begjæres konkurs. FOTO: Arne Sæteren, Utsyn

Godt håp om videre drift

OPPDATERT 04. MAI: Mange er interessert i å kjøpe verdiene i konkursrammede Vivo.

Skrevet av Petter Olsen og Kristelig Pressekontor den 4. mai 2016.

29. april besluttet styret for Vivo bokhandel AS, tidligere Bok & Media, å begjære oppbud i selskapet. Oppbudsbegjæringen kom på bordet til Oslo byfogembete 3. mai, og konkurskjennelse ble avsagt samme dag.

Ifølge kjennelsen – som er et offentlig dokument – har Vivo Bokhandel AS en gjeld på 15,4 millioner kroner mens samlede aktiva har en anslått verdi på ca. 13 millioner kroner. Aktiva er altså vel 2 millioner kroner lavere enn gjelden. Driftsresultatet første kvartal viser et underskudd på nær 3,5 millioner kroner, og selskapet opplyste i retten at det ikke var utsikter til bedring.

Bostyrer

Vivo har 14 heleide filialer og tre heleide datterselskaper. Selskapet har i tillegg eierandeler i andre selskaper og har franchiseavtaler. Per 3. mai var virksomheten fortsatt i gang, og ingen av de 122 ansatte var oppsagt. Advokat Espen Ragnar Hamar er oppnevnt som bostyrer. Han opplyser til sambåndet.no onsdag ettermiddag at det fortsatt ikke er noen som er sagt opp.

– Alle de ansatte vil bli sagt opp av boet, men håpet er at virksomheten blir solgt og viderført, sier Hamar.

Ifølge bostyreren har 10-15 interessenter meldt seg til ham i løpet av døgnet som har gått etter at det ble åpnet konkurs i selskapet.

– Jeg er veldig optimistisk og har satt som mål at aktivaene i boet blir solgt innen midten av neste uke, sier Hamar.

Interessentene kommer fra samme bransje eller fra tilgrensende virksomhet. Bostyreren er ikke overrasket over at det har vært såpass stor intersse.

– Vivo Bokhandel AS omsatte for 90-100 millioner i året, påpeker Espen Ragnar Hamar.

Avisen Dagen skrev 4. mai at Håvard Kyte eier 70 prosent av Vivobutikkene i Mandal og Lyngdal gjennom Kyte Bok AS, og at han vil drive videre.

– Svært beklagelig

– Dette er svært beklagelig, men selskapet kan ikke drives for kreditors regning når det ikke er økonomisk grunnlag for videre drift, uttalte styreleder i Vivo, Tor-Odd Berntsen, i en pressemelding mandag.

Bokhandlerkjeden, som eies av Normisjon og Lunde forlag med henholdsvis 85 og 15 prosent av aksjene, har i flere år vært i en svært vanskelig økonomisk situasjon, og det har vært jobbet hardt for å oppnå lønnsomhet for bedriften.

Normisjon har i løpet av våren 2016 tilført Vivo 4,25 millioner kroner i frisk kapital for å holde virksomheten i gang, i håp om å finne en varig løsning for videre drift. Det skjedde ikke.

– Veldig trist

– Dette er først og fremst veldig trist – for kunder, for ansatte og for Lunde forlag og Normisjon som eiere, sier generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

– Vi har et sterkt ønske om at det skal være en bokhandlerkjede i Norge som ønsker å lede an i salget av kristen litteratur. Men etter en lang periode med intens jobbing internt i Vivos strukturer og i eierorganisasjonene, har vi ikke klart å finne en vei ut av de økonomiske utfordringene, sier hun.

Største salgskanal

Forlagssjef Tom Teien i Lunde forlag mener også at dette først og fremst rammer de ansatte.

– Det er trist for dem som nå går en usikker arbeidsfremtid i møte, sier Tom Teien til Utsyn, som også mener det er trist for salg av kristen litteratur.

– Vivo-kjeden har vært vår største salgskanal, og dette gir nye og store utfordringer for de kristne forlagene, sier Teien.

Vivo hadde i 2015 et underskudd på om lag 3,7 millioner kroner. Fram til 1. mars i år har bokhandelkjeden tapt ytterligere cirka to millioner kroner. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Bibelskolestudenten som ble skadet i en badeulykke i Israel i forrige uke, omkom i ulykken.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

OPPDATERT MED VARAMENN Gabriel Pollestad er ny formann i Indremisjonsforbundet. Fredag ble også resten av styret valgt.

GF Sambåndet har stilt formannskandidatene i ImF 11 spørsmål. Her kan du lese deres svar og dermed blir bedre kjent med dem.

Copyright © Sambåndet 2019