Sambåndet

Onsdag 17. juli 2019
RSS
Den ImF-eide vidergående skolen KVS-Bygland har fått krav mot seg om å tilbakebetale 600.000 kroner i mottatt momskompensasjon.

Internatskoler får ikke løst momsproblemet

Selv om regjeringen vil redde internatskolene fra og med 2017, ligger det fortsatt an til at KVS-Bygland og andre må tilbakebetale store momsbeløp.

Av Ingunn Marie Ruud (KPK) og Petter Olsen . Publisert 11. mai 2016.

Regjeringen skriver i foreløpig utkast til revidert nasjonalbudsjett at den ønsker å utvide momskompensasjonsordningen til også å omfatte privatskolers drift av internatdelen. Videre står det at regjeringen har igangsatt et arbeid med dette og vil fremme et forslag om en slik utvidelse i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

– Dette er positivt, men det løser ikke de problemene en rekke skoler står overfor i dag, sier generalsekretær i Kristne friskolers forbund (KFF), Jan-Erik Sundby.

Millionkrav

KFF håper at skolene som har fått millionkrav om tilbakebetaling av momskompensasjon for internatdrift mot seg, også kan få en løsning på dette.

– Disse uttalelsene gir oss enda et argument når vi jobber for å få satt en strek over disse kravene, sier Sundby.

Regjeringen og skattemyndighetene er ikke enige i at det nåværende lovverket gir rom for momskompensasjon også på internatdrift slik KFF hele tiden har hevdet.

– Vi opplever det som en ny praksis. For ett år siden ble det tatt som en selvfølge at også internatdriften var underlagt momskompensasjonen, sier Sundby.

KrF kjemper for skolene

Representanter for Kristelig Folkeparti har tatt opp internatskolenes situasjon i forbindelse med revidert statsbudsjett og er klare på at dette er noe de vil kjempe videre for.

– Vi satser på at dette kan innebære en løsning for internatskolene, og det er positive signaler fra regjeringen. Vi må se på avgrensning for hvilke internatskoler som kan omfattes av momsrefusjon og ikke minst hva som skjer med skattekravene som er varslet for inneværende år, sier Hans Olav Syversen, leder i Finanskomiteen (KrF).

– Finanskomiteen skal ha høring om revidert statsbudsjett på fredag. Dette vil bli ett av temaene KrF vil løfte frem i høringen, sier Syversen.

Tidligst 2017

Regjeringens lovendringsforslag vil slik prosessen står i dag, tidligst tre i kraft fra første januar, 2017. For de kristne internatskolene betyr dette mange penger tapt.

– Flere av skolene har fått krav for to år tilbake i tid. Det betyr tre år med store utgifter som går hardt utover skolene som er rammet, sier Sundby og trekker frem Kongshaug musikkgymnas som har hatt store investeringer i denne perioden.

Regjeringens forslag setter også klare grenser for hva som kan gi momskomppensasjon. Det står blant annet «Tilbud om elevovernatting i eller i tilknytning til skole som ikke er en integrert del av undervisningstilbudet, vil fortsatt være utenfor kompensasjonsordningen.»

– Det er vi i KFF helt enige i. For oss har det vært viktig at internatdelen er en integrert del av skolens virksomhet for å imøtekomme elever fra hele landet som ønsker å gå på en kristen skole. Uten internat er denne valgmuligheten borte for mange, sier Sundby. KPK

I Sambåndet i neste uke kan du lese at Skatt sør velger å se bort fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

− Ikke la bekymringene kvele troen og det mennesket du er, advarer Karen Sofie Aasmyr.

På ImFs lederkonferanse i fjor var temaet «Følg meg!. Det er også tema for Andreas Evensens bibeltimer på Lyngdal Bibelcamp.

På kort varsel stiller menighetsrådgiver Jon Løvland i Metodistkirken i Norge opp på Lyngdal Bibelcamp for å gi råd om hvordan gi evangeliet videre til neste generasjon.

I fjor sommer så det mørkt ut for Oddvar Pedersen. Han hadde kreft med spredning. I år kan han planlegge ferie til Færøyane og Shetland.

Karen Sofie Aasmyr er veileder i naturlig menighetsutvikling. Hun går til Bibelen for å finne hvordan en menighet kan bli sunn.

Copyright © Sambåndet 2019