Sambåndet

Onsdag 13. november 2019
RSS
MILLIONKRAV: Danielsen Intensivgymnas har fått varsel om tilbakebetaling av momskompensasjon helt tilbake til 2006 fordi elevene deres, ifølge Skatt Vest, er i feil aldersgruppe. FOTO: Danielsen Skoler

Frykter de voksne elevene mister tilbud

Eksistensen til den kristne skolen Danielsen Intensivgymnas i Bergen trues fordi skatteetaten mener skolens elever er i feil aldersgruppe.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, KPK den 14. mai 2016.

Delvis ImF-eide Danielsen Intensivgymnas er ikke internatskole, men tilbyr utdanning til studiekompetanse for voksne elever som ikke har fått fullført videregående skole. Også her har skattemyndighetene sendt varsel om tilbakebetaling av momskompensasjon.

– For to år siden fikk vi et varsel fra Skatt Vest om krav om tilbakebetaling av momskompensasjon fra 2006 og frem til 2014. Dette utgjør rundt 5 millioner kroner + renter på rundt 1 million, forklarer rektor Asle Ystebø.

Han forteller at Skatt Vest i tillegg har holdt tilbake momsrefusjon for skolen siden 2014, noe som tilsvarer rundt 2 millioner kroner.

– Plutselig kommer det en ny lovforståelse der vi på veldig kort varsel blir avkrevd til sammen 8 millioner kroner. Dette utgjør en reel trussel for vår eksistens, sier rektoren.

Foreløpig er det ikke gjort noe endelig vedtak i Skatt Vest i denne saken.

Elever som faller gjennom

Flertallet av de rundt 400 elevene på Danielsen Intensivgymnas er personer som per i dag ikke har rett på plass i offentlig videregående skole.

– Det kan være klassisk drop-out, folk som ikke har fått kommet i gang eller folk som har gått yrkesfag uten å komme i mål, forteller Ystebø.

Skatt Vests begrunnelse for å kreve tilbake momskompensasjon skal være at videregående opplæring for voksne er pålagt fylket, men ikke knyttet til individuelle rettigheter for de voksne mellom 21 og 25 år.

– Dette er en gruppe som har falt mellom mange stoler i livet. Nå ser det ut som om de også kan falle mellom to stoler her og miste dette tilbudet, sier Ystebø.

Redusert statstilskudd

Ystebø er tydelig frustrert over at retten til momskompensasjon tolkes så ulikt.

– I samme periode som skatteetaten krever tilbakebetaling har både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet utbetalt oss redusert statstilskudd fordi de mener vi har rett på momskompensasjon, forklarer han.

Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet sier at ansvaret for regelverket om momskompensasjon ligger under Finansdepartementet.

– Jeg kan ikke gå inn i hvordan dette regelverket skal tolkes. Jeg forstår det slik at Skatt Vests vedtak er basert på at de aktuelle elevene er voksne uten rett til opplæring, og at det dermed ikke er tale om en lovpålagt tjeneste, sier hun.

Ulik lovforståelse

Også Sivilombudsmannen har ifølge Ystebø vurdert i en lignende sak at skatteetatens lovforståelse ikke er riktig.

– På grunn av at Skatteetaten er uenig med Kunnskapsdepartementets vurdering, og stiller seg over Sivilombudsmannens vurderinger, risikerer vi å rammes vi av et grovt urimelig skattekrav, sier han.

Skattedirektoratet svarer svært generelt på KPKs henvendelse:

– Det er Skatteetatens oppgave å påse at regelverket blir fulgt i henhold til loven og at de som får utbetalt kompensasjon har rettmessig krav på dette. Kompensasjonsloven fastsetter i § 11 at den som uriktig har krevd og fått utbetalt kompensasjon av merverdiavgift, skal tilbakebetale det uriktig utbetalte beløp, sier seksjonssjef i rettsavdelingen til Skattedirektoratet, Lars Jone Skimmeland.

Ikke lov å spare

Rektoren forteller at Friskoleloven legger sterke begrensninger på hvor mye egenkapital skolen kan bygge opp.

– Vi er pålagt å bruke opp pengene vi får tildelt per elev mens eleven går på skolen. Vi har derfor ikke hatt mulighet til å bygge opp en økonomisk buffer som gjør det mulig å betale et slikt krav, sier han.

Skolen har vært i dialog med både Skatt Vest og politikere i Finansdepartement og utdanningskomiteen.

– Fra politikere har vi fått tilbakemelding på at dette kravet virker urimelig. Vi håper stortingspolitikerne kan finne en løsning som sikrer at vi kan fortsette med tilbudet vårt, sier Ystebø. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Bibelskolestudenten som ble skadet i en badeulykke i Israel i forrige uke, omkom i ulykken.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

OPPDATERT MED VARAMENN Gabriel Pollestad er ny formann i Indremisjonsforbundet. Fredag ble også resten av styret valgt.

GF Sambåndet har stilt formannskandidatene i ImF 11 spørsmål. Her kan du lese deres svar og dermed blir bedre kjent med dem.

Copyright © Sambåndet 2019