Sambåndet

Lørdag 19. januar 2019
RSS
Danielsen Intensivgymnas har mange voksne elever. Foto: Arkiv

Påpeker ulik behandling

Danielsen Intensivgymnas opplever seg forskjellsbehandlet av skattemyndighetene i saken om momskompensasjon for voksne elever.

Av Petter Olsen. Publisert 27. oktober 2016.

– Skatt vest har varslet at de vil åpne en ny sak mot oss. Det er ikke skjedd med de private internatskolene, sier rektor Asle Ystebø til Sambåndet.

Av et brev fra Skatt vest framgår det at Danielsen Intensivgymnas må tilbakebetale moms for 1,7 millioner kroner for 2012-2014. I tillegg har Skatt vest varslet at den videregående skolen ikke får utbetalt ca. 1,8 millioner kroner i tilbakeholdt moms siden 2014.

Likviditetspress

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni vedtok Stortinget at internatskoler og skoler som gir undervisning til voksne elever, ikke skulle bli skadelidende av skattemyndighetenes endrede praktisering av regelverket for momskompensasjon. Det skal komme en ordning der skolene kan søke om å få kompensert for det de eventuelt har måttet betale tilbake eller ikke har fått utbetalt.

– Den ordningen venter vi ennå på. I mellomtiden har vi et press på likviditeten vår på rundt 4 millioner kroner. Vi har tæret på reservene og har i tillegg måttet tatt opp et lån på de 1,7 millioner kronene, sier Ystebø.

Les også: Kamp og seier (leder)

Nytt vedtak

Det er varselet om at de 1,8 millioner kronene i forventet momsrefusjon som skatteetaten har tilbakeholdt, som rektoren reagerer mest på.

– Nå har altså Skatt vest varslet et vedtak om at vi ikke får disse pengene utbetalt. Det vil være et nytt vedtak, noe som ikke er varslet overfor internatskolene, sier Ystebø.

En skole som er sammenlignbar med Danielsen intensivgymnas, har fått innvilget momskompensasjon. Dermed forskjellsbehandles, ifølge rektor Asle Ystebø, Danielsen intensivgymnas både hva angår kravet om tilbakebetaling og den tilbakeholdte momsen.

– Skattemyndighetene reverserer med tanke på internatskolene, og det er bra, men tar ikke den prinsipielle konsekvensen av dette med inn i behandlingen av voksne elever som trenger en ny sjanse i skolen, mener Ystebø.

Hovedtyngden av elevene på Danielsen intensivgymnas er fra 19 år og oppover til 40-årene. I tillegg er det en del innvandrere som ikke har fått tatt utdanning i sine hjemland.

Bekrefter

Generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne friskolers forbund bekrefter overfor Sambåndet Ystebøs forståelse av at Danielsen Intensivgymnas forskjellsbehandles. Han peker også på et annet poeng som innebærer ulik behandling av skoler med voksne elever og internatskoler.

– Etter at Stortinget gjorde sitt vedtak i juni sendte Skattedirektoratet en melding til skattekontorene der det framgikk at internatskoler skulle få momskompensasjon. De har de ikke gjort med tanke på voksne elever, sier Sundby.

Det han imidlertid har lagt merke til i statsbudsjettet, er at tilskuddssatsene for voksne elever er blitt noe høyere – totalt en økning på 9 millioner kroner. Dermed virker det som om skattemyndighetene legger opp til to ulike løp, der internatskolene for momskompensasjon mens skoler med voksne elever i stedet får økt tilskudd.

– Det som er uheldig med det, er at tilskuddet bare gjelder for drift og ikke vil gi kompensasjon for investeringer, som for eksempel en utvidelse av skolen, sier Sundby.

Tar opp saken

Ifølge generalsekretæren har nesten alle internatskolene også en kvote for voksne elever.

– Det vil slå veldig urimelig ut dersom den enkelte skole har en høy andel voksne elever i et år der man ønsker å investere, sier Sundby.

Generalsekretæren i Kristne friskolers forbund vil nå sette seg enda grundigere inn i de nye signalene.

– Jeg vil ta saken opp med blant andre Hans Olav Syversen (KrF) i forbindelse med høringen , sier Jan Erik Sundby.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Åpne Dørers World Watch List 2019 viser både at forfølgelsen av religiøse minoriteter øker og en trend som gjør det vanskeligere å være annerledes og en minoritet.

Når Ap og SV nå kritiserer at det kommer forbud mot selvbestemt tvillingabort, gjør de det vel vitende om at det i deres egen regjeringstid ikke var lov med «fosterreduksjon» verken før eller etter 12. uke.

ImF Sunnmøre har nå overtatt som eier av jernvare- og fargehandelen Johan R Sunde og har ansatt Even Dybvik til å lede driften av butikken.

Onsdag lanserer Åpne Dører World Watch 2019 som viser en økning på 30 millioner mennesker det siste året som forfølges på grunn av sin kristne tro.

OPPDATERT Styret i Bergens Indremisjon møtes i neste uke for å diskutere veien videre etter at Arne Pareli Pedersen har sagt opp stillingen sin som forsamlingsleder 2.

Copyright © Sambåndet 2019