Sambåndet

Tirsdag 28. januar 2020
RSS
SAMLER INN: Kristne organisasjoner i Digni og NORME samler inn 55 prosent av bistandsmidlene sine selv gjennom faste givere og kampanjer som f.eks misjonsløp. Her fra misjonsløp i 2015 ved Lundeneset VGS som eies av NLM. Arkivfoto: KPK

Mest av gavepengene går til evangelisering

Misjonsorganisasjonene bruker mer av sine gaveinntekter til evangelisering enn til bistand.

Skrevet av Kristelig Pressekontor og Sambåndet den 19. januar 2017.

Fakta

De ti organisasjonene med mest gaveinntekter totalt i 2015

  1. Pinsebevegelsen/PYM (455 mill.)
  2. Frelsesarmeen (273,5 mill.)
  3. Norsk Luthersk Misjonssamband (212 mill.)
  4. Det Norske Misjonsselskap (122,6 mill.)
  5. Misjonsalliansen (63 mill.)
  6. Normisjon (47,6 mill.)
  7. Indremisjonsforbundet (45 mill.)*
  8. Det Norske Bibelselskap (42,4 mill.)
  9. De Frie Evangeliske Forsamlinger (40 mill.)
  10. Misjon Uten Grenser (37,9 mill.)

*Tallet for ImF er basert på anslag og inkluderer hele indremisjonsfamilien med ti kretser og de største forsamlingene.

 

Denne uka ble medlemsstatistikken for Digni (tidligere Norsk misjons bistandsnemnd) og Norme (Norsk råd for misjon og evangelisering) lagt fram. Norme er en paraplyorganisasjon for de som jobber med misjon og menighetsbygging, mens paraplyen Digni har bistand/diakoni som sitt arbeidsfelt.

Av de totalt 45 medlemsorganisasjonene i Digni og Norme er 17 med begge steder. Indremisjonsforbundet (ImF) er medlem av Norme.

Ifølge rapporten får organisasjonene totalt 2 milliarder kroner i offentlig støtte (gjelder ikke ImF), noe som tilsvarer 34 prosent av den totale omsetningen på 5,9 milliarder. Omsetningen har ifølge rapporten økt med 10 prosent fra 2014 til 2015.

Nestekjærlighet

Rapporten viser at medlemsorganisasjonene i Norme og Digni i 2015 brukte 626 millioner kroner i utlandet. Av disse gikk 40 prosent til menighetsbyggende arbeid, mens 60 prosent gikk til bistand/diakoni. Organisasjonene samlet inn 204 millioner kroner selv til diakoni og bistandsarbeid, mens 168 millioner var offentlig støtte.

– Dette viser at nestekjærlighet og budskapet om å hjelpe de mest sårbare til verdige liv, blir tatt på alvor og satt ut i praksis i kristent arbeid. Vi opplever et stort engasjement for dette, både blant Dignis og Normes medlemsorganisasjoner, sier generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik.

Mest til evangelisering

Ifølge rapporten for 2015 gikk 254 millioner kroner av organisasjonenes egne innsamlede penger til menighetsbyggende arbeid, mens 204 millioner kroner gikk til diakonalt arbeid. Dette vil si at en større del av gavene fra givere i Norge går til evangeliserende enn til diakonalt arbeid, til tross for at totalsummen inkludert offentlig støtte er større til det diakonale enn det evangeliserende arbeidet.

Det er samlet inn totalt 1,6 milliarder kr i gaver i 2015. Dette viser en økning på 8 prosent fra 2014. Gaveinntektene tilsvarer, ifølge rapporten, over 5000 kr per støttespiller.

–Det er en gledelig utvikling med en økning på 8 prosent, sier Søvde Valle i Norme.

– Sterkt grasrotengasjement

STOLT: Generalsekretær i Misjonsalliansen, Andreas Andersen, mener at man skal være stolte av 55 prosents egenfinansiering for diakonalt arbeid. Arkivfoto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Misjonsalliansen er den organisasjonen som rapporterer størst beløp til diakonalt arbeid i rapporten med 83,7 millioner kroner i 2015. Dette er en økning på 14 millioner i forhold til 2014. De mener at man skal være stolte av 55 prosents egenfinansiering for diakonalt arbeid.

– Det er et svært positivt trekk ved den type organisasjoner som vi representerer, og det reflekterer det sterke diakonale engasjementet hos grasrota i misjonsnorge, sier generalsekretær Andreas Andersen i Misjonsalliansen som er medlem av både Norme og Digni.

Organisasjonen mottok støtte til 14 prosjekter gjennom Digni i 2015 på totalt 37, 9 millioner.

Krav om 10 prosent

For å få statsstøtte fra Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) er det et krav om 10 prosent egenfinansiering. Pengene kan kun brukes på diakoni og bistand, ikke til menighetsbyggende arbeid.

Les også: Kunstg skille mellom forkynnelse og bistand.

Norad-direktør Jon Lomøy sa til siste nummer av Bistandsaktuelt at sivilsamfunnsorganisasjonene er «for avhengige av norsk statlig støtte, og at de bør skaffe seg flere økonomiske bein å stå på». Digni og Norme mener deres medlemsstatistikk viser at det motsatte er tilfelle for deres medlemsorganisasjoner:

– Medlemsorganisasjonene våre har veldig høy grad av egenfinansiering og samler inn 55 prosent av pengene som brukes på diakonalt arbeid i utlandet, forteller daglig leder i Norme, Anne Lise Søvde Valle.

Legger vekt på egenfinansiering

Misjonsalliansen har et prinsipp om at statsstøtte skal utgjøre maksimalt 40 prosent av inntektene deres.

– Misjonsalliansen har alltid lagt vekt på å ha høy grad av egenfinansiering i diakonale prosjekter fordi nettopp diakonien er grunnbjelken i alt vårt arbeid. Egenfinansiering er dessuten et prinsipp vi også anvender og viderefører overfor våre partnere i sør. Vi mener det er avgjørende for bærekraft at lokalsamfunn selv bidrar til finansieringen av de prosessene vi støtter dem i, sier Andersen.

Den budsjettmessige fordelingen i Misjonsalliansen i 2017 er 16 prosent til menighetsbyggende arbeid og 84 prosent til diakonale prosjekter. KPK

Les mer: Her er tallene for 2012.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen, inviterer til ny Awana-konferanse der visjonen vil ligge enda sterkere som basis for undervisningen enn tidligere.

På Mosby bedehus begynte man med bibelkurs i 1920, og det skal markeres med sang- og musikkveld 100 år senere.

Egill Danielsen Stiftelse har nå sendt inn planforslag for en tre parallellers ungdomsskole på Karmøy som totalt skal romme 270 elever og ca. 26 årsverk.

Kristne studenter på vei inn i arbeidslivet famler for å finne en visjon for yrkeslivet sitt, men får lite hjelp i kirken, mener Tim VIckers. Skolelagsbevegelsen forsøker å hjelpe dem.

ImF-ledelsen står fast på synet om at det bare er «egnede menn» som kan kalles til å sitte i en forsamlings eldsteråd.

Copyright © Sambåndet 2020