Sambåndet

Onsdag 18. juli 2018
RSS
ENDRET ROLLE: – Vi er noe mer enn en verdiforkjemper. Vi vil gjøre Jesus synlig i mediene og være en tydelig del av misjonsoppdraget, sier daglig leder Jarle Haugland i organisasjonen som nå heter Senter for tro & medier. FOTO: Markus Plementas, KPK

Familie & Medier blir Tro & Medier

Organisasjonen legger rollen som vaktbikkje på hyllen og vil jobbe for større enhet i kristent mediearbeid.

Av Ingunn Marie Ruud og Markus Plementas (KPK) . Publisert 28. april 2017.

ULLENSAKER: Familie & Medier vedtok enstemmig under landsmøtet fredag å endre organisasjonens navn til Senter for tro og medier.

– Vi er noe mer enn en verdiforkjemper. Vi ønsker å gå fra å være vaktbikkje til å bli gartner. Vi ønsker å være de som legger til rette for vekst. Vi vil gjøre Jesus synlig i mediene og være en del av misjonsoppdraget, sier daglig leder Jarle Haugland.

Han mener at organisasjonen som vaktbikkje fort blir oppfattet som noen som bare er mot noe.

– Vi ønsker å endre mediedialogen til hvordan den kristne tilstedeværelsen i mediene kan oppfattes positivt, sier han.

Organisasjonen kommer til daglig å bruke en kortversjon av navnet: Tro & Medier (T&M).

– Vi har jobbet for å gjøre organisasjonen tydeligere, sier styreleder Lars-Ivar Gjørv.

Fra å kreve til å tjene

Navneendringen kommer som en følge av at styret høsten 2015 vedtok at F&M skulle gå fra å være en vaktbikkje til å bli en aktiv aktør og innta en ny posisjon i medielandskapet.

– Vi ønsker å dreie over fra å kreve til å tjene. Langvarig endring kommer innenfra. Vi ønsker å ha en inngang til mediene som gjør at de reflekterer og forstår substansen av det vi sier, og tar det med i arbeidet, sier Haugland.

Organisasjonen ønsker med det nye navnet å synliggjøre en knutepunkt-funksjon, der man tilbyr et felles møtested og er en strategisk koordinerende aktør som jobber for større grad av helhet og enhet i kristent mediearbeid.

– Enheten må ha en forankring, og vi mener den skal være Bibelen som Guds ord, den kristne bekjennelsen og Lausanne-bevegelsens ståsted, sier Haugland.

Koblet på Lausanne

Lausanne-bevegelsen og Cape Town-erklæringen ble referert til flere ganger under landsmøtet til Familie & Medier. De ble også vedtatt tatt inn i organisasjonens vedtekter under basis for organisasjonen.

– Dette er strategisk, vi kobler oss til det globale på en spennende måte og gir en respons på Cape Town-erklæringens innhold. Det gleder mange i Lausanne-bevegelsen. Dette har mye å si for arbeidet internasjonalt, sier Lars Dahle som selv er engasjert i Lausanne-bevegelsen.

Organisasjonens nye basis-vedtekt lyder nå: «Senter for tro og medier er en evangelisk virksomhet med basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape -Town-erklæringen

– Hvilken tolkning vi har av Bibelen kommer til uttrykk i Lausanne-bevegelsen og cape Town der Bibelen er Guds ord, sier Haugland. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Ingunn Marie Ruud (36) er tilsett som ny redaktør for Kristeleg Pressekontor (KPK).

Copyright © Sambåndet 2018