Sambåndet

Mandag 21. mai 2018
RSS
FORSKJELLER: Sogneprest i Grønland Kirke, Lars Martin Dahl (t.v) og professor Notto Thelle ser tendenser til at mange ønsker å fremheve likhetene til religionene fremfor å diskutere forskjellene. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Forgjeves å hevde at religioner er like

Det hevdes ofte at muslimer og kristne henvender seg til samme Gud, men religionene er ulike, ble det konstatert på temakveld i Grønland kirke.

Av Ingunn Marie Ruud, KPK. Publisert 5. mai 2017.

I Grønland kirke i Oslo torsdag ble det, i samarbeid med Norges KFUK-KFUM, arrangert temakveld i serien Spekter – for å reflektere rundt spørsmålet «Er alle religioner like?».

Sogneprest Lars Martin Dahl i Gamlebyen og Grønland menighet  mener det ofte hevdes at alle religioner er en uttrykksform for det samme.

– Det finnes en slags velvilje når man diskuterer religion som man ikke finner når man diskuterer andre tema, sier han.

Politikk

Sognepresten trekker frem politikk som et eksempel.

– De fleste vil jo ikke si at alle politiske partier er like. I politikken har man ulike måter å fordele goder på og har gjerne det samme målet. Her streber man ikke å finne noe som er likt for alle, men det gjør man av en eller annen grunn med religionene, sier Dahl.

Kveldens tema-innleder, Notto Thelle, er enig.

– Man er ikke vant til å tenke at ideologi er én enhet og én ting, men man tenker ofte religion som en stor sekk med stort sett det samme, sier han.

– Det spriker

Notto Thelle er professor emeritus ved Det teologiske fakultet og har et klart svar på kveldens spørsmål.

– Nei. Det er helt opplagt at religionene ikke er like, sier han.

Han mener virkeligheten i verden viser at det spriker i alle retninger.

– Det er jo ikke bare mellom de ulike religionene det spriker, men også innenfor for eksempel kristendommen. Tror Donald Trump og paven på samme Gud, spør Thelle og fortsetter:

– Skal man være realistisk, må man innse at religionene spriker i alle retninger. Det kan av og til være lettere å finne fellesskap mellom visse former for kristendom, islam og buddhisme enn å ha fellesskap mellom ytterliggående retninger innenfor kristendommen.

Gjenkjennelse

Professoren sier at en likevel kan finne noen likheter i de ulike religionene.

– Det er en gjenkjennelse der, og en del av grunnspørsmålene er kanskje de samme. Men jeg tror ikke at alle religioner nødvendigvis søker det samme, selv om vi har en tendens til å si det, sier han.

Thelle tror at midt i det som er veldig forskjellig, kan man oppdage ting som forener.

– Det er veldig naturlig når man for eksempel møter en muslim, at man fornemmer et fellesskap på tvers av tro. Det er en gjenkjennelse i det at en henvender seg til en Skaper. Samtidig må man være bevisst på at det faktisk er to forskjellige religioner.

Samme Gud?

Thelle tenker at man på noen måter kan si at kristne og muslimer tilber den samme Gud.

– Når en muslim bøyer seg og ber til Allah, tilber han himmelens og jordens skaper. Samtidig, både av respekt for islam og min egen tro, må en innse at det ikke er helt det samme. Å tro på en treenig Gud er jo for eksempel helt uakseptabelt for muslimer, sier han.

Ulikheten blir veldig tydelig i synet på Jesu død, mener Thelle:

– Midt i selve sentrum av vår tro spriker det. For en muslim er det uakseptabelt at en profet kan dø på en så nedverdigende måte. For klassisk kristendom er det helt fundamentalt for vårt gudsbilde at vi tror på en Gud som lar seg fornedre og spotte.

Les også: Ein frelsar som let seg nedverdige.

Trygg på egen tro

– Det er klart at religioner er veldig forskjellige. Forskjellene er også viktige og interessante som vi kan lære av. Det går an å respektere forskjeller og bygge fellesskap på tross av forskjellene, sier Thelle.

Professoren tror folk har forskjellige motiver for å søke likhetene mellom religionene og unngå å diskutere forskjellene.

– Av og til skyldes det uvitenhet, eller konfliktskyhet, at man viker unna forskjeller og ikke vil gå inn i samtale om forskjeller, sier han.

Thelle mener at hvis man er trygg på egen tro, er man ikke så redd for forskjellene.

– Det er først når man har en tillitsrelasjon, og har tillit til hverandre, at man kan være åpen om og fortelle om sin egen tro og lytte til den andre og ta den andres erfaringer med i egen refleksjon, sier han. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Er det at man bare ønsker å være morsom, en legitim grunn for en publikasjon til å bruke et navn som ligner en annens merkevare?

Forholdet til jøden Jesus sto sentralt da Israels første 70 år som gjenopprettet stat ble markert på Jæren i går kveld.

Irene Krokeide Alnes får frem de spennende livsreisene i TV-programmet «Tett på».

Etter den gregorianske kalenderen er det i dag, 14. mai 2018, 70 år siden staten Israel ble erklært gjenopprettet.

ImF er open for samtalar med Den indre sjømannsmisjon om fusjon eller samarbeid – på vilkår av at Indre sjø vil fornya visjonen for arbeidet.

Copyright © Sambåndet 2018