Sambåndet

Onsdag 24. mai 2017
RSS
Mange reagerte da den konservative bibellæreren og redaktøren Leif Nummela ble oppfordret av erkebiskopen om å tie om konsekvensene av samkjønnet ekteskap. Foto: Uusi Tie

Leif Nummela ble hysjet ned på Kirkemøtet

Da bibellærer og redaktør Leif Nummela minnet det finske Kirkemøtet om konsekvensene samkjønnet ekteskap har for barn, ble han bedt av erkebiskopen om å tie stille.

Av Petter Olsen/Uusi Tie . Publisert 10. mai 2017.

Leif Nummela, her på talerstolen under høstmøte i Bergens Indremisjon. Foto: Vilhelm Viksøy

Fakta

Den evangelisk-lutherske kirke i Finland

  • Forhold til staten: Folkekirken i Finland.
  • Utbredelse: Om lag 72 prosent av befolkningen tilhører denne.
  • Øverste organ: er Kirkemøtet, som samles to ganger årlig. De vel 100 medlemmene består av valgte legfolk og geistlige, biskopene, representanter for regjeringen og Høyesterett samt universitetene.

Kilde: Store norske leksikon

Det går fram av en artikkel i Nummelas egen avis, Uusi Tie, som Sambåndet er blitt gjort oppmerksom på. Leif Nummela er en mye brukt forkynner også i Norge. Han var sist bibeltimeholder under ImF Rogalands Sammen-helg i slutten av april og hadde samme rolle under Indremisjonsforbundets generalforsamling i 2013.

Det var 5. mai, på fjerde og siste dag av Kirkemøtet, at dette skjedde. Nummela gikk på talerstolen og framholdt at den finske evangelisk-lutherske kirken (se faktaboks) ikke burde følge utviklingen i samfunnet om – slik Nummela beskrev det – å skape et kunstig skille mellom barn og deres biologiske foreldre.

«Kunne støte»

Dette ble for mye for erkebiskop Kari Mäkinen. Han avbrøt Nummela to ganger og ba ham om ikke å snakke mer om dette fordi det kunne «støte noen av dem som var til stede».

Finland er den siste i rekken av nordiske land til å legalisere samkjønnet ekteskap. Fra 1. mars i år har det vært lovlig å inngå slike ekteskap, men ikke i den luthersk-evangeliske kirken. I sist uke diskuterte Kirkemøtet (synoden) et forslag om å tillate samkjønnet vigsel, og hele 63 taler ble holdt. Den finske evangelisk-lutherske kirken er den eneste i Norden der dette ikke nå er tillatt.

Debatt

Erkebiskopens behandling av Leif Nummela førte til debatt på sosiale medier. Parlamentsmedlem Päivi Räsänen skrev på Facebook at han aldri hadde opplevd noe lignende fra parlamentspresidenten. Synodemedlem Erkki Koskenniemi skrev på sin blogg at erkebiskopens handlemåte var «uhørt»: «Jeg har vær synodemedlem i seks år, og ingen har blitt behandlet på denne måten før.»

Erkebiskopens reaksjon tolkes som et eksempel på den skjerpede holdningen i samfunnet overfor dem som representerer det historiske synet på ekteskapet.

– Den liberale siden har arbeidet mot en situasjon der synspunktene de liberale representerer, ikke skal kunne kritiseres, skriver teologisk forsker Timo Eskola på sin blogg.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Over ein periode på 20 år har har Magda Sæviks stiftelse fordelt over 13 millionar kroner på ulike lag og organisasjonar innom- og utanlands.

Fleire unge kristne i Misjon bak jernteppet brukte både sommarferiar og bryllaupsreiser til å smugle biblar til Øst-Europa under den kalde krigen.

Minnevandring langs en av andre verdenskrigs viktigste fluktruter.

ImF, NLM og Normisjon i Lyngdal har slått seg sammen til en forsamling og starter til høsten.

NÅ MED VIDEO: Ingen visste at Sarons fane skulle komme til å vaie i folketoget på Bryne i år – etter mange års fravær.

Copyright © Sambåndet 2017