Sambåndet

Mandag 21. mai 2018
RSS
Med sunnmørsalpene som sceneteppe gjør Johan Halsne rede for sine tanker om forening kontra forsamling. FOTO: PETTER OLSEN

– Forsamlinger må være utadrettede

Kretsleder Johan Halsne legger hele sin tyngde inn i anbefalingen om å danne forsamling på bedehuset, men advarer samtidig mot ensidig forkynnelse.

Av Petter Olsen . Publisert 14. juni 2017.

ÅLESUND: Som Sambåndet meldte mandag, kom Halsne med en innstendig oppfordring i avslutningen av årsmøtet til Sunnmøre Indremisjon lørdag ettermiddag:  

– Misjonsfolket har vært så flinke til gripe muligheten og snu oss rundt når konkrete ting har dukket opp. Men når det gjelder dette med å drifte arbeidet lokalt, har vi – i noen tilfeller – vært altfor tilfreds altfor lenge og altfor tålmodige altfor lenge, sa Halsne.

Forsamling

Halsne mener at indremisjonsfolket «over år har sett på at måten vi driver arbeidet på, ikke lykkes slik det gjorde før», og at man har snakket om det og lett etter løsninger. Kretslederen selv var ikke i tvil om veien videre: 

– Heldigvis har noen kommet et godt stykke på vei i det å bygge forsamling. Og noen er heldigvis underveis. Men jeg treffer mange rundt på de små bedehusene, de små flokkene, som spør; «hva skal vi gjøre, Johan? Vi er så få.» Jeg har lyst til å si: Om du ikke kan alene, så se til naboen, og se også over grensen til en annen organisasjon og gjør noe sammen. Det er steg videre, det er å ruste ditt nærmiljø for å drive misjon i år som kommer. Indremisjon og ytre misjon, sa Halsne – og avsluttet årsmøteforhandlingene slik: 

– Så sterkt jeg kan, har jeg lyst til å oppfordre: Ikke bare snakk, ikke vær tålmodige i et år til, ikke vent et år til, men start , for nå har vi muligheten. 

Forening

Sambåndet utfordret den profilerte kretslederen til å utdype sitt syn på forenings- kontra forsamlingsmodellen. Halsne framholder at foreningsmodellen har en lang historie i Norge, og at det var en tid der foreningsstrukturen var det som gjaldt både innen kristent, politisk og kulturelt arbeid. De siste 20-30 årene mener imidlertid Halsne vi har sett en endring, der foreningstanken forsvinner mer og mer fra alle arenaer, også i misjonssammenheng.  

– Det er mange årsaker til det. Slik folk lever nå, er det ikke rom for å tenke forening. En tenker forsamling, og en innretter seg mer og mer etter at søndagen er den store dagen.  Det kan vi like eller mislike, men det er realiteten i samfunnet, og vi klarer ikke å snu den, sier han. 

Tradisjon

Halsne er klar på hvordan denne trenden må møtes: 

– Misjonen – her lokalt Sunnmøre Indremisjon – må forberede og arbeide ut fra det, det er den muligheten vi har. Vi må være med og undervise og hjelpe foreningene i dag og bedehusene til å tenke at vi må gjøre en strukturell endring for å kunne være det i vår tid som vi ønsker å være, nemlig misjonerende i vår samtid. 

 – Hva tror du det er som holder igjen hos noen?   

– Vi er veldig tradisjonsbundne. Jeg tror at i mange tilfeller lever tradisjonene altfor godt altfor lenge. I mange tilfeller handler det om frykten for det ukjente. En har noe som er kjent og kjært og som har båret frukter tidligere, og som vi i dag har vanskelig for å erkjenne at ikke bærer de fruktene vi skulle ha ønsket. Så sitter vi altfor lenge og lar det bare gå videre stille og rolig. Vi er bekymret over det, men vi handler ikke i forhold til det. Jeg ønsker at vi er et folk som rett og slett kjenner på en hellig uro og en utilfredshet over at vi ikke ser folk frelst i vårt nabolag, i vår bygd, i vår by. Jeg ønsker at det kan være med og endre vår tanke når det gjelder det å drive slik vi har gjort, til å drive på en måte som gjør at vi kan nå våre naboer og vår samtid.  

Bekymring

– Hva sier du til dem som frykter at forsamlinger kan bli for lukket og for opptatt av seg selv og eksempelvis bare bruke egne ansatte som talere og ikke gi folket variasjon i talerkrefter og forkynnelse?  

– Den bekymringen deler jeg også. Men her på Sunnmøre ser jeg at det nettopp er to forsamlinger som bidrar aller mest til fellesskapet; som er mest aktive i å ta kontakt med oss i kretsen med tanke på å være en del av et fellesskap. De ser at det finnes ressurser både i kretsen og ikke minst i forbundet sentralt, som de kan gjøre seg bruk av. Og de ønsker også å bruke et visst antall predikanter utenfor sine egne rekker. Jeg tror det er viktig, og også sunt, at folk får en variert forkynnelse fra forskjellige personer. Det blir veldig snevert dersom det er den eller de samme som skal betjene den samme forsamlingen. 

Misjon

Dersom en forsamling skulle bli seg selv nok, mener Halsne at vektleggingen der er feil.  

– De trenger å være en del av noe større, og de skal være misjonerende i sin tanke – i sitt nærmiljø, men også ut over sitt nærmiljø. Dersom vi hadde hatt 10-12 sterke forsamlinger på Sunnmøre, ville jeg sagt det slik at hver av dem hadde sitt misjonærområde, slik at de kunne vært ressurser der ute. 

På spørsmål om hvorfor dette temaet ikke var enda tydeligere framme på årsmøtet, viser Halsne til at det var et hovedtema på forrige årsmøte. 

-Vi kan ikke repetere for mye. Men kretsen har det som emne når vi er ute og snakker lokalt. Jeg tror at forsamlingstanken må såes flere ganger før det eventuelt spirer mange plasser. 

Samarbeid med NLM

Halsne trekker fram tre steder i kretsen der man det siste året ikke bare har begynt å tenke, men også å handle: 

– Det er i Ulsteinvik og på Vigra, der man er tidlig i prosessen. Og så er det i Skodje kommune sammen med dem på Ørskog. I disse samtalene er også NLM med.   

– Hva kan Sunnmøre Indremisjon bidra med I tillegg til å inspirere og undervise?  

– For det første kan vi være en ressurs. Tross alt er vi en del av et større fellesskap som hele tiden får input på dette. Vi kan være den kanalen som kan vise folk veien videre til de ressursene som trengs både i og utenfor vår sammenheng. I tillegg kan vi også være premissleverandører når det gjelder tematikk for forkynnelse, og også skaffe aktuelle forkynnere, svarer kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Er det at man bare ønsker å være morsom, en legitim grunn for en publikasjon til å bruke et navn som ligner en annens merkevare?

Forholdet til jøden Jesus sto sentralt da Israels første 70 år som gjenopprettet stat ble markert på Jæren i går kveld.

Irene Krokeide Alnes får frem de spennende livsreisene i TV-programmet «Tett på».

Etter den gregorianske kalenderen er det i dag, 14. mai 2018, 70 år siden staten Israel ble erklært gjenopprettet.

ImF er open for samtalar med Den indre sjømannsmisjon om fusjon eller samarbeid – på vilkår av at Indre sjø vil fornya visjonen for arbeidet.

Copyright © Sambåndet 2018