Sambåndet

Onsdag 17. juli 2019
RSS
OPPDRAG: Divisi og dirigent Jostein Myklebust under åpningen av Straume Forum høsten 2016. FOTO: PETTER OLSEN

Etterlyser visjon for divisi

Indremisjonskoret er svekket og må ta samling i bunn for å kunne gå videre.

Av Petter Olsen. Publisert 16. juni 2017.

TILBAKE: Jostein Myklebust mener Kristen-Norge er blitt akterutseilt i korsammenheng. FOTO: PETTER OLSEN

– Vi må snakke sammen om hva som er divisis oppgave, sier dirigent Jostein Myklebust til Sambåndet.

Av de kormedlemmene Myklebust overtok på sensommeren i fjor, er det nå 12 igjen. Selv om koret i tillegg har rekruttert om lag ti nye, har divisi aldri tidligere vært så få som nå. Det gjelder særlig mannsstemmer.

– Vi står overfor en totalutskiftning. Enda viktigere enn å få nye kormedlemmer, er det likevel å få formulert en tydeligere visjon for koret, understreker Myklebust.

Bygge fellesskap.
Han har bedt om et møte med ledelsen for Bildøy bibelskole og Indremisjonsforbundet (ImF). Det finner sted fredag 16. juni.

– Som kor kan vi bidra til å bygge fellesskap. Men slik det fungerer nå, ligger det ikke noen bevissthet eller visjon om hvordan divisi skal fremstå i forhold til sine målsetninger. Rent kvalitativt er vi heller ikke på det nivået koret bør ligge ifølge sine egne formulerte målsetninger. Divisi trenger å være et fagmiljø der vi vet hva vi skal bruke verktøyet til, og ikke bare være et veldig dyrt forsangerensemble til generalforsamlinger, understreker Myklebust.

Akterutseilt.
Dirigenten mener definisjonen av hva et kor er, er blitt formet av mer moderne ideer.

– Innenfor kristne sammenhenger er det snart bare sunnmørskoret Skruk som synger tradisjonelt firstemt, resten er gospel, lovsang eller viser eksemplifiserer han og fortsetter:

– Bedehus- og kirkenorge har blitt akterutseilt hva kor angår. Kvalitet, mangfold og korfag har blitt erstattet med selvrealisering, og lydbilder med band er blitt standard. Selve ideen om å bygge forsamlingene og menighetene gjennom korsang, har blitt utfordret av ulike miljøer som har ambisjoner på egne vegne i stedet.

Åpen for alt.
Da divisi startet i 1983, med Jostein Myklebusts far, Harald, som dirigent, fungerte koret som et forlenget faglig fellesskap for musikklinja på Bildøy bibelskole. Slik er det ikke lenger, selv om Bibelskolen og ImF bidrar med til sammen 80.000 kroner i året til driften av koret.

– Jeg vil gjerne snakke med musikklærerne om de ser behov for divisi, eller om vi skal legge koret ned for eventuelt å gjøre plass for noe annet. For min del er jeg helt åpen. Divisi er ikke til for meg som dirigent, men for oss, for fellesskapet, understreker Myklebust.

Endrede forutsetninger.
Avskallingen divisi nå opplever, har ifølge Myklebust to hovedforklaringer: Bruken av sang og musikk har endret seg i retning av at kor ikke er så aktuelt lenger, og utskiftning av Sangboken til fordel for lovsang har gjort noe med måten vi synger på.

– Forsamlingen døves av lydanlegg, og nye forsamlingslokaler har ikke en akustikk som fremmer fellessang og korsang, fordi det er viktigere med gode forutsetninger for lydanlegg og bandmusikere enn for forsamlingssangen. Opplevelsen av å synge sammen er i ferd med å bli borte, utdyper Myklebust.

Avlyser.
Han vil gjerne invitere til faglig refleksjon:

– Vi bruker enormt mye tid på sang og musikk, men har mistet ideen om hvordan vi skal bygge noe med det. Vi må jobbe for at sang og musikk også blir misjonal igjen, ikke «bare» et verktøy for lovsang og tilbedelse.

Myklebust bekrefter overfor Sambåndet at han har fått styret med seg på å avlyse høstens turneer til Trondheim og Sunnmøre som ble planlagt for om lag ett år siden.

– Det ville ikke vært økonomisk mulig, og divisi kan ikke stå alene slik situasjonen er nå. Da ønsker vi heller å være en del av et større julearrangement i bibelskolehallen på Bildøy, der vi kan samles litt for å tydeliggjøre vår profil og våre egne krefter, sier Jostein Myklebust.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

− Ikke la bekymringene kvele troen og det mennesket du er, advarer Karen Sofie Aasmyr.

På ImFs lederkonferanse i fjor var temaet «Følg meg!. Det er også tema for Andreas Evensens bibeltimer på Lyngdal Bibelcamp.

På kort varsel stiller menighetsrådgiver Jon Løvland i Metodistkirken i Norge opp på Lyngdal Bibelcamp for å gi råd om hvordan gi evangeliet videre til neste generasjon.

I fjor sommer så det mørkt ut for Oddvar Pedersen. Han hadde kreft med spredning. I år kan han planlegge ferie til Færøyane og Shetland.

Karen Sofie Aasmyr er veileder i naturlig menighetsutvikling. Hun går til Bibelen for å finne hvordan en menighet kan bli sunn.

Copyright © Sambåndet 2019