Sambåndet

Tirsdag 18. desember 2018
RSS
På Ogna bedehus ser ImF- og NLM-lagene på mulighetene for å danne forsamling. Foto: Privat

Ønsker å danne forsamling på Ogna

ImF og NLM på Ogna bedehus ser på mulighetene for å danne en forsamling.

Av Brit Rønningen. Publisert 27. juni 2017.

Gudmund Husveg leder forsamlingskomiteen på Ogna bedehus på Jæren.

Fakta

Serie om forsamlinger

− Jo mer vi ser på det, jo mer ser vi at spørsmålet ikke er «hvorfor forsamling», men heller «hvorfor ikke forsamling», sier leder i forsamlingskomiteen ved Ogna bedehus, Gudmund Husveg, til sambåndet.no. Komiteen har fått i oppdrag å se på muligheten for å danne en forsamling på bedehuset.

Ønsker
− Komiteen ble opprettet etter årsmøtene for ImF og NLM i år. Det er også en generell oppfatning at det trengs endringer i måten arbeidet på bedehuset drives på, for å nå flere med evangeliet om Jesus. Dette er det ikke bare de unge som ønsker, det er folk i alle aldre, og vi opplever god støtte blant både unge og eldre. Der er også et ønske om at vi skal bære flere funksjoner.

Funksjoner
− Hvilke funksjoner er det snakk om?

− Det er blant annet funksjoner som hyrderåd, tilbud om dåp, konfirmasjon, vigsel og bisettelse. Diakoni er også en viktig funksjon vi vil ta stilling til, sier Husveg.

Han trekker også frem at de ønsker at arbeidet i en ny forsamling skal være nåde- og naturgavebasert.

− Vi vil at alle skal ha sin plass i forsamlingen og tjene Gud på sin unike måte, ut fra gaver og talent vi har, og at alle deltar på hvert sitt vis i stedet for at to styrer sitter og driver alt arbeidet i sin organisasjon, uansett hva det er. Vi ønsker forskjellige tjenestegrupper; for matlaging, praktisk, teknikk, sang og musikk, å se nye mennesker, bønnearbeidet og så videre. Dette er noe av alt som vi nå jobber med.

Utadrettet arbeid
Andre saker som ifølge Husveg vil være viktige for en ny forsamling, er utadrettet arbeid og disippelgjøring av mennesker.

− Det er viktig at vi er en del av lokalsamfunnet, og at vi ikke er oss selv nok, og at man kan ta med bedehusfremmede til et arbeid man er stolt av og som kommuniserer med mennesker i 2017. De kristne må bli tent i brann, sier han og legger til:

− Om vi starter en forsamling, vil det begynne som en prøveordning, slik at vi ikke stenger noen dører. Det er også viktig å ivareta interessene medlemmene har for organisasjonene, og at vi samtidig ser lenger enn organisasjonen, med andre ord ser hvilken struktur som er mest tjenlig for vårt lokale bedehus. Vi tror en felles forsamling vil frigi ressurser. Veldig få nye medlemmer blir lagt til vår kristne forsamling i dag, og det er et tydelig tegn på at noe må gjøres.

I startfasen
Arbeidet med eventuelt å starte en forsamling er i startfasen. Forsamlingskomiteen holder på å hente informasjon med hjelp av krets og region.

− Vi ser på muligheter og alternativer. Nå venter vi på informasjon og innspill fra kretsleder i ImF Rogaland og regionleder i NLM region Sørvest.

Innspill og tips
− Hva skjer videre?

− Vi møtes ganske ofte i komiteen og vil ha to medlemsmøter før neste årsmøte for at komiteen kan få innspill og tips til hvordan vi kan få en struktur som er mer tjenlig enn dagens. Vi vil at alle skal føle seg hørt. Første medlemsmøte blir i slutten av september. Så ønsker vi å ha et forslag som vi kan legge frem på årsmøtene 2018.

Alternativer
Forsamlingskomiteen har ennå ikke bestemt konkrete forslag for hvordan en forsamling skal organiseres, men Husveg nevner modell 5 (forsamlingen er tilknyttet begge organisasjonene) eller modell 6 (forsamlingen er tilknyttet en organisasjon) i dokumentet Forsamlingssamarbeid på Bedehuset – Et refleksjonsnotat om muligheter og utfordringer som de beste alternativene.

Endringer
− Hva blir nytt på Ogna bedehus hvis dere starter forsamling?

− I dag har vi formiddagsmøte på søndagene som er delt mellom NLM og ImF. Det er en forsmak på et enda tettere samarbeid. Vi har mer og mer felles arbeid som semesterstart, forsamlingsweekend, formiddagsmøter og Vi Synger Julen Inn. Det som vi ønsker skal bli nytt og bedre, er at alle får tjene Gud i arbeidet, slik de er utrustet til, og at alle kjenner at de har et fast tilholdssted, en plass de hører til og trives, sier Husveg og nevner at det kanskje blir endringer i barne- og ungdomsarbeidet.

− Ikke minst ønsker vi at barna som vokser opp, skal få god opplæring i Bibelen og vokse opp som trygge, frimodige kristne. Vi har fått introdusert Awana og vil sterkt vurdere dette inn i vår fremtidige bedehusforsamling, sier Gudmund Husveg.

Dette er sjuende artikkel i en serie på sambåndet.no om forsamlingsdannelse på bedehuset (se faktaboks).

1 kommentar »

  • 1

    Torill Husveg

    27. juni, 2017, kl. 11:56

    Så flott at den yngre garde vokser frem. Samme hvor vi er i menighet, er det et normalt tegn at alle generasjoner er representert. Signe dokke så står på.

    Svar

Skriv en kommentar

Initiativtakarane til den konservative val-listaBønnelista har samle nok underskrifter til å stilla ved Kyrkjevalet i 2019.

Danielsen barneskole Sotra feirer 10-årsjubileum med lapskaus, hotdog, kake og jule- og jubileumskonsert.

Teolog og forfatter mener kristne har lagt seg til en uvane med å gå uforandret fra møter med Jesus i forkynnelse og bibellesing.

Fem prosent av alle innbyggjarar i Norge over 16 år bur i eit hushald som har vanskeleg eller svært vanskeleg for å få endane til å møtast.

14 bibelskoler har gått sammen om å opprette Informasjonskontor for bibelskolene i Norge for å fremme skoleslaget for potensielle elever.

Copyright © Sambåndet 2018