Sambåndet

Søndag 21. januar 2018
RSS
LANSERING: Om lag 300 kristne ledere fra hele landet var til stede da Indremisjonsforbundet 18. februar i år lanserte Awana i Norge. BILDET OVER: Anne Lene Otterøen leder styringsgruppen for Awana Norge, mens Andreas Evensen er daglig leder for ImF-Ung. Bildet er fra lanseringen i februar. BEGGE FOTO: VILHELM VIKSØY

Awana vokser og slår rot

3-400 ledere har deltatt på oppfølgingsmøter og 25 nye Awana-foreninger er klare for å starte til høsten.

Av Brit Rønningen. Publisert 29. juni 2017.

BØKER: Materiell skal være klart til høsten. Her er noen av de aktuelle bøkene. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

− Materiellet skal være klart til høsten, vi har opprettet Awana Norge som en del av Indremisjonsforbundet (ImF), og 25 lag og foreninger har meldt seg inn i Awana Norge og vil starte med opplegget. Flere har sagt at de vil melde seg inn, så vi regner med det blir enda flere enn de 25. Slik oppsummerer daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung overfor sambåndet.no status for trosopplæringsopplegget Awana.

I tillegg er det også på plass en egen nettside, www.awana.no, og Facebook-side, www.facebook.com/Awananorge, for Awana Norge. Pr 29.06.2017 er det 272 personer som liker Facebook-siden og 276 personer som følger den. Det er også dannet en styringsgruppe som har ansvar for Awana Norge, med Anne Lene Otterøen som leder, og en prosjektgruppe som jobber med å videreutvikle Awana i Norge.

Ledere
− På oppfølgingsdagene som vi hadde i Molde, Straume, Frikstad og Sandnes, kom det 300-400 ledere. Vi har fått god respons på innholdet i Awana og på at vi fokuserer på at vi må ta grep for å nå barn og unge. Mange er klare for å begynne å jobbe med Awana. Noen har fått med seg flere ledere, forteller Evensen.

Han fremholder at de ikke forventer at én leder skal gjøre alle oppgavene.

− Det som er veldig positivt, er at man kan være målrettet og la lederne fordele arbeidsoppgavene seg imellom og la den enkelte fokusere på de oppgave de er gode på. Slik kan man utnytte det positive potensialet til flere, sier han.

Ansettelser
Awana Norge har ansatt flere personer i oppstartsfasen. Fem personer er ansatt i totalt 150 prosent prosjektstilling for å jobbe med oversettelse av Awana-materiell, og en person er ansatt i en 20 prosent konsulentstilling. Prosjektgruppen er et samarbeid med Fribu, Frikirkens barne- og ungdomsarbeid, som bruker 30 prosent stilling der.

− Det er veldig kompetente folk som er gode i språk og som er engasjert lokalt i Awana, sier Evensen.

− Hva skjer videre?

− Vi vil utfordre ansatte i kretsene til å være Awana-nøkkelperson som kan være en ressurs til å følge opp lokale lag.

Forandring
Evensen har tro på at Awana kan være med på å snu en negativ utvikling.

− I vårt arbeid mister vi mange unge på veien. Jeg tror Awana kan være en hjelp til å snu den trenden, ikke minst på grunn av at det vektlegger å bygge relasjoner og en link til hjemmet. Det gir hjemmene materiell de kan bruke. Jeg håper mange hjem og familier kan bli forandret gjennom Awana, sier Andreas Evensen.

Les også leder: Vi vil hjelpe heimane.

I Sambåndet nr. 3/17 var det en 16-siders temaseksjon om Awana, basert på lanseringskonferansen i Fredheim Arena 18. februar. Det har vært betydelig etterspørsel etter denne utgaven av Sambåndet, og vi har ikke flere igjen av papirutgaven. Som kjent går det også an å abonnere på Sambåndet som e-blad, altså i digital utgave. Vi har gjort temaseksjonen om Awana tilgjengelig i digital utgave. Du som allerede er abonnent på Sambåndet, enten «vanlig» abonnent på papirutgaven eller du abonnerer digitalt, kan kontakte oss på e-postadressen sambaandet@imf.no og få tilsendt en lenke til den aktuelle temaseksjonen. Er du ikke abonnent, er dette én av svært mange gode grunner til å bli det! Ta kontakt på sambaandet@imf.no 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Et team innenfor ImF jobber nå med ulike modeller for forsamlingsvekst, og en plantefamilie er startet for de som tenker fellesskapsplanting.

Venstre-leder Trine Skei Grande avviser at hun som kulturminister vil arbeide for eget partis programpunkt om å fjerne henvisningen i Grunnloven til kristendommen.

Frivillige vaksne deler timane i denne veka mellom seg i bøn for borna.

2017 ble det nest beste året for sambåndet.no siden målingene startet.

Nils Fredrik Rifsgård er ansatt som ny forsamlingsleder i Frekhaug Indremisjon.

Copyright © Sambåndet 2018