Sambåndet

Søndag 22. april 2018
RSS
ORDFØRERE: Jan Kristensen (H), dagens ordfører, og Hans Fredrik Grøvan (KrF), tidligere ordfører.

– Bibelcampen er et begrep i Lyngdal

Tidligere ordfører Hans Fredrik Grøvan og dagens ordfører Jan Kristensen i Lyngdal er enige om at Lyngdal bibelcamp er viktig for kommunen. 

Av Brit Rønningen og Petter Olsen . Publisert 8. juli 2017.

Aksel Tjora. Foto: Bendik Knapstad, Creativ Commons license

Fakta

Tidslinje for Lyngdal bibelcamp:

1967: Den første bibelcampen

1970: Nytt sanitæranlegg, ny kiosk og servicebygg

1976: Utvidelse av servicebygg, informasjonen og butikken

1986/87: Lyngdal bibelcamp begynner med framleie av campingvogner

1995: Nytt informasjonsbygg og ny butikk

2001: Sommerstevne lagt til siste uken på bibelcampen

2007: Møtene ikke lenger i telt, men i den nye idrettshallen. Ny satsing på barne- og ungdomsarbeidet, med den første Kidzcamp og Ungdomscampen. Sørlandsbadet åpner og blir Bibelcampens nærmeste nabo. Programarbeidet overtatt av ImF sitt hovedkontor, mens driften ble ledet fra det selskapet som nå heter Lyngdal Bibelcamp Drift.

2012: Lyngdal Bibelcamp får egen nettside www.bibelcampen.no.

2013: Sommerstevne som var lagt til siste uken på bibelcampen blir lagt ned. Ny satsing på sang og musikk med forsangere og eget band for alle ukene på bibelcampen.

2016: Det første misjonsløpet på bibelcampen

2017: Bibelcampen feirer 50 år

− Lyngdal bibelcamp er blitt et begrep med et svært positivt innhold for Lyngdal. Som turistkommune har Bibelcampen bidratt til å gi det begrepet et innhold for mange tilreisende fra hele landet i noen hektiske sommeruker, sier stortingsrepresentant og tidligere ordfører Hans Fredrik Grøvan (KrF) til Sambåndet.

Fellesskap.
Han fremholder at Bibelcampen er et stevne med god kristen forkynnelse, og at dette har hatt stor betydning for misjonsbyen Lyngdal med mange fastboende til stede på møtene. Selv har han vært på Bibelcampen som møtedeltaker på enkeltarrangementer, samt som ordfører gjennom 12 år i Lyngdal kommune.

− For meg personlig betyr det mye å få delta og oppleve det kristne fellesskapet Bibelcampen skaper. Jeg treffer mennesker fra hele landet som gleder seg over å få lov til å være sammen og oppleve det kristne budskapet forkynt gjennom tale, sang og vitnesbyrd.

7000 mennesker.
Avisen Vårt Land skrev 25. juli i fjor at Lyngdal bibelcamp til sammen trekker flere enn 7000 mennesker til sørlandsbyen. Sommerstid øker folketallet i Lyngdal fra 8300 til 25.000.

– Lyngdal ville vært mye fattigere uten besøkende fra Bibelcampen. Vi hadde hatt et langt dårligere handelstilbud, og det ville ikke vært en så aktiv og pulserende kommune. Det tror jeg er oppfatningen i hele kommunen, sa styreleder for bibelcampnabo Sørlandsbadet, Gaute Ubostad, til avisen.

− Jeg har bare positive erfaringer med denne virksomheten. Den trekker mange hyggelige mennesker til kommunen som bidrar til økt trivsel og aktivitet, slik at vi kan opprettholde et så godt tilbud innenfor handel og service som kommunen i dag har, samstemmer Hans Fredrik Grøvan.

Viktige gjester.
Dagens ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen (H), har ikke selv vært deltaker på Lyngdal bibelcamp, men han er glad for at det er et slikt tilbud i kommunen i sommermånedene.

− Lyngdal er et turiststed om sommeren. Da er det kjempeviktig at det kommer tilreisende for å delta på Lyngdal bibelcamp. De bidrar til inntekter til kommunen på lik linje med andre turister og tilreisende. Det er jo mye de samme familiene som kommer på Lyngdal bibelcamp år for år. Og deres barn tar med seg sine familier og venner, sier han.

Aksel Tjora er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og har forsket på sosiale aspekter ved festivaler og møteplasser.

– Stevnene blir en identitetsmarkør for bygda, de setter stedet på kartet, sa Tjora til Vårt Land i juli i fjor.

Panorama av Lyngdal. FOTO: Wikipedia Commons/Helt

Økonomi.
Grøvan understreker også at Bibelcampen har økonomisk betydning for kommunen:

− Når så mange mennesker samles over mange uker, er det helt klart at Bibelcampen bidrar til en kraftig økt omsetning i Lyngdals mange butikker. Lyngdal har et service- og handelstilbud som tilsvarer en by med fire-fem ganger så stor befolkningsmengde som Lyngdal har. Og hovedgrunnen er de mange turister som besøker kommunen, deriblant gjestene på Bibelcampen.

Festivalforsker Aksel Tjora er overfor Vårt Land ikke så opptatt av økonomi:

– Jeg tror ikke festivaler først og fremst skal forsvares ut fra lokal økonomi, da kommer man inn i et verdimessig blindspor. Stevner og festivaler har en verdi i seg selv i form av å skape fellesskap og identitet, framholder han.

Innehaver Svein Ivar Abrahamsen i Harry Bakeri & kaffibar kunne nå likevel fortelle avisen om en omsetning i sommerhalvåret som er tre ganger så høy som ellers. Det ble bekreftet av senterleder Tom Andreas Hestås i Handelsparken senter. Og butikksjef Hilde Årsland i klesbutikken Valentino opplyste at juli måned er like viktig som julehandelen.

– Bibelcampen er positiv for alt, erklærte Årsland i fjor sommer.

Hans Fredrik Grøvan viser overfor Sambåndet til at Bibelcampen også har en langsiktig effekt:

− Vi opplever at mange får lyst til å skaffe seg ei hytte eller et feriested i kommunen. En god del av dagens hytteeiere fikk sitt første kjennskap til Lyngdal gjennom deltakelse på Bibelcampen. Dermed ble besøket i Lyngdal noen få uker på sommeren starten på å bli permanent feriegjest i store deler av året gjennom helge- og feriebesøk, sier Grøvan.

Kultur.
− Hva betyr Lyngdal bibelcamp kulturelt for Lyngdal?

− Bibelcampen er et sted for forkynnelse, fellesskap og kulturelle opplevelser gjennom konserter og ulike typer kulturarrangement. Det er liten tvil om at det som skjer i løpet av sommerukene på Bibelcampen, representerer en utvidelse av det kulturelle tilbudet i Lyngdal som gjør Bibelcampen attraktiv for mange fastboende i Lyngdal og regionen, svarer Grøvan.

Den tidligere ordføreren nevner kor, solister, musikk som Bibelcampen trekker til seg og som man ellers har mindre adgang til i regionen resten av året.

− På den måten bidrar også Bibelcampen til at disse sommerukene blir en utvidet kulturell opplevelse for mange fastboende, konstaterer Hans Fredrik Grøvan.

Også professor Aksel Tjora tror særlig den kulturelle verdien av kristne stevner betyr mye for en lokalbefolkning:

– Festivalen blir en møteplass, både for de tilreisende og de lokale, og betyr noe for opplevelser og det å skape minner, uttalte han til Vårt Land.

– Ingen konkurrent
Lyngdal har også to andre campingplasser i nær avstand til Bibelcampen. Begge to ser Bibelcampen mer som et pluss enn en utfordring.

− Lyngdal bibelcamp er ingen konkurrent, sier daglig leder Kjell Kvavik i Kvavik Camping til Sambåndet.

Kvavik Camping ligger ved en strand like ved Lyngdal sentrum, snaue 2 km fra Bibelcampen.

− De har sine kunder, og vi har våre kunder. Det er ikke noe konkurranse. Vi snakker med hverandre. Vi driver en vanlig familiecamp. De som kommer til oss, vil ha en avslappende ferie. De som vil ha det spesielle, drar på Bibelcampen, fortsetter Kvavik.

Campingplasser i Lyngdal

– Positive for hverandre
Heller ikke daglig leder ved Rosfjord Strandhotell, Gaute Ubostad, anser Lyngdal bibelcamp for å være en konkurrent. Hotellet ligger ved Rosfjord, strand i strand med Campen.

− Rosfjord familiecamping og Lyngdal bibelcamp har sammen ført til betydelige gjestestrømmer til Lyngdal, sier Ubostad.

Han tror ikke Lyngdal bibelcamp betyr så mye for økonomien eller antall gjester som kommer til Rosfjord strandhotell.

− Hvor ville Rosfjord strandhotell vært uten Lyngdal bibelcamp?

− Det er vanskelig å svare på, men jeg mener at de begge er positive for hverandre, svarer Gaute Ubostad.

− I juli er det fullt på alle utleiesteder i Lyngdal. Vi merker at det er roligere de første ukene etter Bibelcampen. Vi har en del utenlandske turister, men det er flest nordmenn som ferierer hos oss, forteller Kjell Kvavik.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På tre år har søkningen til misjonseide NLA Høgskolen i Samordna opptak økt med 100 prosent.

Styret for Indremisjonsforbundet sender sine gratulasjoner på Israels nasjonaldag, som i år også markerer 70-årsdagen for gjenopprettelsen av staten Israel.

Kristne friskoler har ubevisst bidratt til redusert kristendomskunnskap, mener professor Njål Skrunes ved NLA Høgskolen Bergen.

Open Air Campaigners savner at flere går sammen med dem om gateevangelisering.

Dugnadsinnsats tilsvarende tre og et halvt årsverk ligger bak helgens innvielse av nye Frikstad bedehus.

Copyright © Sambåndet 2018