Sambåndet

Onsdag 18. juli 2018
RSS
JERUSALEM: 14. juli i år ble to israelske politimenn skutt og drept ved inngangen til Tempelhøyden av to arabiske israelere. Norske medier omtalte ikke dette som terror. FOTO (fra januar 2015): PETTER OLSEN

– «Terror» er riktig benevnelse

I motsetning til NRK og NTB mener terrorforsker Magnus Ranstorp ved Forsvarshøgskolen i Sverige at voldshandlingene mot israelere i juli skal beskrives som terror.

Av Petter Olsen. Publisert 9. august 2017.

Fakta

Terror

  • «Terrorisme oppstår dersom en person ulovlig og med vilje gjør en handling som fører til død eller alvorlig skade på personer, eller alvorlig skade på offentlig eller privat eiendom, (inkludert offentlige plasser, statlige bygninger, offentlig transportsystem og infrastruktur).
  • Når en handling er gjort for å skade befolkningen, eller for å tvinge en regjering eller en internasjonal organisasjon til å handle eller avstå fra å handle, er dette å regne som terrorisme.»

Kilde: Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, sitert av ICEJ

14. juli ble to israelske politimenn skutt og drept av tre arabiske israelere ved Tempelhøyden i Jerusalem. 21. juli drepte en palestinaaraber tre israelere i samme familie med kniv mens de spiste middag i sitt hjem et sted i Judea og Samaria (Vestbredden). Internasjonale kristne ambassade Jerusalem (ICEJ) har gjennomgått norske mediers dekning av disse hendelsene de to siste ukene og funnet at de ikke omtales som terrorhandlinger.

Undersøkelsen fra ICEJ ble først omtalt deres eget nettsted (lenken over) 31. juli. 7. august omtalte nettredaktør i ICEJ, Erlend Sundar, gjennomgangen i et debattinnlegg på nettavisen Medier24, og i går var saken førstesideoppslag i avisen Dagen.

NTB

På spørsmål fra Dagen om hvorfor NTB ikke har brukt terror-begrepet om disse hendelsene, svarer nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes at NTB vurderte hendelsene 14. juli og 21. juli som henholdsvis «voldelige handlinger i en pågående konflikt» og «enkeltstående handlinger» som «selv om de er alvorlige nok ut fra skjønnsmessige vurderinger, kan falle utenfor begrepet».

– Det er ikke alle voldelige handlinger som kvalifiserer til bruken av ordet terror. Hvis en mann hadde stukket ned tre personer på åpen gate i Oslo, ville vi heller ikke automatisk ha beskrevet handlingene som terror, sier Bjellaanes.

– Politisk formål

Magnus Ranstorp. Foto: Försvarshögskolan

Sambåndet.no har lagt fram disse uttalelsene for den anerkjente svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp og bedt om hans vurdering av hvordan hendelsene 14. og 21. juli bør benevnes. Ranstorp er klar i sin tale:

– Terror er riktig benevnelse.

Forskningsdirektøren har studert konflikten mellom israelere og palestinaarabere i 30 år og utdyper vurderingen sin på denne måten:

– Å gå inn og drepe en israelsk familie (en far og to voksne sønner, red.anm.) er terrorisme. Israel er et demokrati med rettsstatlige prinsipper. Det finnes ingen konflikt i verden som rettferdiggjør politisk motiverte drap.

Ranstorp legger til at det samme må gjelde for «jødiske ekstremister som myrder palestinere».

– En annen grunn til at hendelsene i juli bør benevnes som terrorisme, er at vold har et politisk formål langt ut over målgruppen, sier Magnus Ranstorp til sambåndet.no.

På spørsmål fra Dagen om hva som skal til for at NTB bruker terrorbegrepet, svarer nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes at «terror er gjerne forbundet med organisert eller planlagt aksjon mot større grupper av befolkningen, for eksempel at noen kjører en lastebil inn i en folkegruppe.» Han mener det er fare for at det går inflasjon i terror-begrepet.

IS ikke terrorister

Sambåndet.no kan gjøre oppmerksom på at det ikke er første gang det rettes søkelys mot NTBs vurderinger av når terror-begrepet skal brukes. I 2015 fikk det norske nyhetsbyrået kritikk for ikke å ville omtale gruppen som kaller seg for Islamsk stat (IS), som terrorister. I stedet valgte de begrepet «opprørsgruppe». Nyhetsredaktør Bjellaanes svarte da at «NTB har i lang tid og i hvert fall siden 2001 vært svært tilbakeholdne med å bruke «terrorist» om både individer og om grupper». Nyhetsredaktøren viste til at han gjennom 20 år i NTB har deltatt i «til dels endeløse diskusjoner om hva som kvalifiserer til merkelappen», og at «NTB her er på linje med Reuters, som unngår bruken av begrepet terrorgruppe fordi det er politisk ladet.»

– Derfor velger vi å være tilbakeholdne med merkelappene, men ikke med beskrivelsene av handlinger og liknende, sa Bjellaanes til Dagen.

Overfor avisen utdypet NTB-journalist Nils Inge Kruhaug:

– Vi forsøker etter beste evne å være konsekvente i begrepsbruken og har tatt en beslutning på at vi unngår begrep som «terrorist» og «terroristorganisasjon», da dette er politiske merkelapper som ofte forteller mer om det politiske ståstedet til brukeren, enn om dem de benyttes om.

NRK 

NRK Dagsrevyen beskrev hendelsen 14. juli slik, ifølge ICEJ: «Tre palestinere ble drept av israelsk politi i gamlebyen i Jerusalem i dag. De tre skal ha skadet tre personer. To politimenn døde av skuddskadene.» Utenrikssjef Knut Magnus Berge i NRK vedgår overfor ICEJ at «formuleringane kunne vore betre fordi dei burde gitt eit klarare inntrykk av hendelesforløpet.»

Les også: Navnet skjemmer formidleren.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Ingunn Marie Ruud (36) er tilsett som ny redaktør for Kristeleg Pressekontor (KPK).

Copyright © Sambåndet 2018