Sambåndet

Onsdag 18. juli 2018
RSS
FORNØYD: Rektor Ørjan Tinnen ved bibelskolen Gå ut senteret er fornøyd over at skolen klarer å lokke flere gutter, selv om det ligger an til en nedgang i antall studenter totalt. FOTO: Markus Plementas, KPK

Slik fikk de flere gutter til bibelskolen

Bibelskolen Gå ut-senteret jubler over den høyeste andelen gutter på minst 20 år.

Av Markus Plementas, KPK. Publisert 10. august 2017.

På bibelskolen Gå ut-senteret (GUS), som er deleid av Normisjon, har det alltid vært flest jenter blant studentene. Men med søkermassen for det kommende skoleåret ser det ut til at skolen får den høyeste andelen gutter på minst 20 år.

Det er nå ti gutter som er klare for skolestart 18. august, i et kull på til sammen 35 studenter. Kun tre ganger tidligere de siste 20 årene har det gått flere gutter på Gå Ut-Senteret, men da har det totale studenttallet også vært høyere.

– Sannsynligvis ligger mye av årsaken i selve tilbudet vårt. I løpet av det siste året har vi spesielt hatt søkelys på hvordan vi kan legge til rette for gutter på Gå Ut-Senteret, forteller rektor Ørjan Tinnen.

Færre studenter

Til sammenligning var gutteandelen i skoleåret 2015/2016 bare tre gutter, mens fjorårskullet hadde seks gutter av til sammen 42 studenter. Det betyr at det også ser ut til å bli en nedgang i antall studenter i år. Likevel er rektoren fornøyd.

Les også: Er bibelskole mest for jenter?

– Vi ligger an til dobbelt så mange gutter og god økning på «Faith in action», som har vært hovedsatsingen vår dette året. I fjor hadde vi en veldig stor økning fra 17 studenter året før, sier Tinnen.

Linja «Faith in action» legger opp til at det skal kunne være et år for dem som allerede har begynt å studere eller har jobbet noen år, og som ønsker et avbrekk for å sette ny retning og finne ut av egne nådegaver, utrustning og videre tjeneste.

– Attraktiv for norske ungdommer

Linjen «Faith in action» har nå ni studenter som starter i august, alle av dem er norske.

– Det er en viktig prioritering for oss å gjøre «Faith in action» attraktiv for norske ungdommer, og det ser det ut til at vi er på vei til å få til. Det har aldri gått flere nordmenn på Faith in action. Dette er viktig for å etablere Faith in action som et økonomisk bærekraftig linjetilbud. Hittil har linja kun bidratt til underskudd for skolen, sier Tinnen.

Andre faktorer som kan ha bidratt til å gi et høyere antall gutter blant søkerne i år, kan ifølge rektoren være både at Salem menighet i Trondheim, som er der skolen holder til, har en høy andel gutter, at skolen har fått to nye mannlige lærere, og at skolen har satset på å tilrettelegge praksisplasser som er attraktive for gutter.

Byskole

Gå ut senteret-flyttet fra Hurdal til Trondheim i 2015 etter år med lav oppslutning og vanskelig økonomi.

Bibelskolen har nå et lokalt eierskap ved at Salem menighet eier 60 prosent av skolen, mens Normisjon eier 40 prosent.

– Det oppleves som veldig positivt at studentene får være del av et menighetsliv og studentmiljøet samt flergenerasjonsfelleskapet i Salem menighet. Tilknytningen oppleves som viktig både for studentene og oss som jobber her, sier rektor Ørjan Tinnen. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Ingunn Marie Ruud (36) er tilsett som ny redaktør for Kristeleg Pressekontor (KPK).

Copyright © Sambåndet 2018