Sambåndet

Tirsdag 19. mars 2019
RSS
SUNNMØRE: Borgund folkehøgskole eies av Sunnmøre Indremisjon og ligger ved Ålesund.

Borgund taper på kalkulator

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) og Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) gjør endringer i priskalkulator etter innspill fra Borgund folkehøgskole.

Av Brit Rønningen. Publisert 25. august 2017.

REKTOR: Sven Wågen Sæther er rektor ved Borgund folkehøgskole.

Borgund folkehøgskole som eies av Sunnmøre Indremisjon, opplevde en stor nedgang i søkermassen i første opptak i mars i forhold til i fjor. Ved første inntak i mars var det 80 søkere til skolen, som er en halvering i forhold til i fjor. Rektor Sven Wågen Sæther kan ikke se noen annen forklaring på nedgangen enn at ny priskalkulator har slått uheldig ut for skolen. 

Ved skolestart har Borgund vel 90 elever av totalt ca. 320 søkere. Sammenlignbare tall for forrige skoleår er henholdsvis vel 100 av totalt ca. 460 søkere.

Feilslått
− Det er en feilslått prissammenligning som har slått uheldig ut, fordi det har vært veldig forskjellig grunnpris avhengig av hva du velger i grunnpakken. Noe av tilbudet på folkehøgskolene er obligatorisk, noe er frivillig. Vi inkluderte mye, andre folkehøgskoler inkluderte mindre i grunnprisen, sier Wågen Sæther.

Ny kategori
Den nye priskalkulatoren for folkehøgskolene skal gjøre det mulig å sammenligne skolene etter hvor mye de tar betalt for et skoleår. Daglig leder Tor Grønvik i IKF er glad for tilbakemeldingen fra Borgund folkehøgskole på den nye kalkulatoren.

Tor Grønvik er daglig leder i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole.

− I fjor ble sidene for IKF og IF lagt om. De fikk både nytt utseende og nye funksjoner. Det begynte sent på høsten i fjor. Nytt er at man har fått en priskategori. Tidligere hadde man kun kategorier for verdigrunnlag, kurslengde, landsdel og linje. Skolene har opplyst om prisen før, men da måtte man gå inn på siden til den enkelte skole, opplyser Grønvik til Sambåndet og fortsetter:

Ikke sammenlignbar
− Problemstillingen som Borgund folkehøgskole har tatt opp, er at det kan se ut som at ikke alle skolene tar de samme elementene inn i prisen. Borgund har påpekt at prisen ikke er så sammenlignbar. Det som utgjør den største forskjellen her, er hvordan man fører opp reisene. På de fleste skolene er reisene frivillig, sier han og forklarer:

− Hvis for eksempel en tur til Israel er frivillig, men 90 prosent av elevene reiser og turen ikke er inkludert i kostnadene i priskalkulatoren, så blir det feil for 90 prosent av elevene, men riktig for 10 prosent.

Tilbakemeldinger
− Har dere fått tilbakemeldinger på priskalkulatoren fra andre skoler?

− Noen skoler har sagt lignende ting som Borgund – at priskalkulatoren ikke er god nok. Innspill fra Borgund og andre skoler er viktig. Vi er avhengig av innspill både fra skolene og søkere for å få kartlagt behovene og for at priskalkulatoren skal bli god nok slik at vi sammenligner det som kan sammenlignes.

− Hva slags kriterier er lagt til grunn for hva som inkluderes i priskalkulatoren?

− Kalkulatoren er tenkt å oppgi prisen for det som er obligatorisk. Det er ikke tatt med det som er frivillig. Borgund har antagelig inkludert nesten alt som er frivillig.

Endringer
− Hva skjer videre med priskalkulatoren?

− Vi har gjort noen endringer. På siden www.folkehogskole.no har vi gjort oppmerksom på at noen skoler også tilbyr valgfag og frivillige studieturer som ikke er inkludert i prisen, og at odrikke på reise kan også komme i tillegg. Styret i IKF har i samråd med IF vedtatt å sette ned en komité som skal se på priskalkulatoren og hva som kan gjøres for å forbedre den, slik at den gir presis prisinformasjon, sier Grønvik og innrømmer at å lage en prisfastsettelse var mer vanskelig og komplisert enn de hadde tenkt.

Tilpasningsdyktig
Sven Wågen Sæther har registrert endringene som er blitt gjort.

− Kalkulatoren ble forbedret i juni, ikke bare når det gjelder tallene, men hele spesifikasjonen av hva tallene skal inneholde. Men for oss er skaden allerede skjedd, sier han.

Hva betyr dette for Borgund folkehøgskole?

− Det er ikke krise for skolen. Vi er tilpasningsdyktige, og vi satser fortsatt på 100 elever. Det blir en veldig midlertidig nedgang, men det er leit for inneværende år, svarer rektoren.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Det er stor dugnadsinnsats på Bildøy Bibelskole for tiden. Peisestuen og hallen ved resepsjonen pusses opp.

Regjeringen overkjører sikkerhetsinnvending og sender nå forslag om fire meters avstand mellom campingenheter ut på høring.

Hagavik Indremisjonsforening har solgt bedehuset sitt.

Som lege henviste Fred Andersen aldri en kvinne til abort hvis ikke livet hennes var i fare.

Anne Birgitte Lillebø Bøe (46) tok 1. mars over som dagleg leiar og ansvarleg redaktør i den kristne lokalradioen pTro i Hordaland, Rogaland og Agder.

Copyright © Sambåndet 2019