Sambåndet

Mandag 21. mai 2018
RSS
POLITIKK: - Troen er totalt politisk - ettersom den handler om å elske vår neste, mener Magnus Malm. Begge foto: Brit Rønningen.

– Troen er politisk

For forfatteren og retreatlederen Magnus Malm er det viktig å fastholde at politiske spørsmål er en del av virkeligheten som angår kirken og den kristne troen.

Av Brit Rønningen. Publisert 31. august 2017.

SELJORD: Forfatter Magnus Malm var bibeltimeholder på Korsvei i juli.

Fakta

Korsvei

  • En kristen, tverrkirkelig bevegelse.
  • Ble til i 1984, da en gruppe mennesker med røtter i Den norske kirke tok initiativet.
  • Korsveis målsetting er: "inspirere og utfordre mennesker til å søke fortrolig fellesskap med Jesus Kristus, og forenes med ham i kampen for livet i vår verden."
  • Dette er nærmere konkretisert i Korsveis fire veivisere: «Søke Jesus Kristus», «Bygge fellesskap», «Leve enklere» og «Fremme rettferdighet». For å oppnå sin målsetting, vil Korsvei:
  • arbeide teologisk med å tolke den kristne tro inn i vår tid
  • skape møtesteder for å inspirere til disippelliv
  • skape grobunn for konkrete livstegn, måter å leve og handle på som viser hva Jesu kall innebærer i dag. 

Kilde: Wikipedia

SELJORD: − Makt er ikke noe som blir trykket ned på oss. Det er noe vi gir til noen. Det vi tilber, gir vi makt. Jeg kan ikke tjene to Herrer. Nevn maktene ved navn; penger og markedet, sex og makt. En makt kan bare bli beseiret av en sterkere makt – og det er Jesus. Vårt oppdrag er å si nei til maktene, sier Malm.

Den svenske forfatteren og retreatlederen var bibeltimeholder på Korsvei (se faktaboks) i Seljord i juli. Bibeltimene bruker han blant annet til å snakke om makt, deriblant også politisk makt, og kirkens og den kristne troens forhold til makt og maktene. Sambåndet får et intervju med ham etter den siste bibeltimen.

To grøfter
− I Åp 5,6 står det om ham som sitter på tronen og er makten og som er sammen med lammet foran tronen. Lammet er et offer, det som skal slaktes. Gud åpenbarer sin makt både på tronen og i lammet, i makten og avmakten, sier Malm og nevner to grøfter kristne kan havne i når de skal forholde seg til makt og politikk.:

− Herlighetsteologien tilber Guds makt og herlighet. Korsteologien tilber Guds avmakt i lidelsen, smerten og fattigdommen. Det er en fare for at herlighetsteologien kan få en berøringsangst for smerten, lidelsen og fattigdommen, og at korsteologien kan få berøringsangst for makten og herligheten. Hos Gud holdes dette sammen på Guds og lammets trone. Gud er én.

Markedet
Til de som er redd for makt, har Malm følgende å si:

− Vi må ha makt for å gjennomføre ting. Men hvordan anvender vi den? Det samme er det når det gjelder pengenes og markedets makt. Spørsmålet er: Hvordan bruker vi pengene og markedet? Buker vi pengene til frigjøring eller undertrykkelse?

− Hvordan kan vi si nei til pengenes og markedets makt?

− Å leve nøysomt er veldig radikalt, og det er veldig truende for markedet.

Jesu makt
Så viser Malm hvordan Jesus forholdt seg til makt.

− Jesus frasier seg ikke sin makt, men anvender den til å tjene. Jesus får makt ved å gi liv i stedet for å ta liv. Jesu makt åpner grensene i stedet for å bygge murer.

Når det kommer til å engasjere seg konkret i politikk, ser Malm det som viktig å skille mellom politikk og partipolitikk.

− Det er destruktivt om kirken blander seg inn i partipolitikk. Derimot skal kristne være politisk medansvarlige, sier Malm. ˗ Men den enkelte kristne blir lett korrumpert av partipolitikk, advarer han.

Aksjon
Kristne som engasjerer seg i ulike grasrotbevegelser, bør ifølge Malm ikke bare være opptatt av om det nytter.

− Målet med aksjon er ikke bare å forandre verden, men å hindre at verden forandrer meg. For eksempel ønsker markedet å få oss til å handle der vi ikke vil. Hvis jeg demonstrerer mot dårlige arbeidsforhold til arbeiderne i et internasjonalt selskap, eller slutter å handle noe som er skadelig for min neste og miljøet, så gjør jeg ikke det bare for å forandre verden, men for at jeg ikke skal bli forandret av verden. Jeg gjør det ikke på grunn av resultat, men på grunn av godhet, troskap og lydighet til Kristus.

Grunnperspektivet
− Finnes det spesielle ”kristne” saker som bør være avgjørende for kristne for når de skal engasjere seg i politikk og når de skal stemme?

− Det politiske perspektivet fra Bibelen er nedenfra. I Det gamle testamente leser vi om israelittene som var slaver i Egypt, og vi leser historien fra slavenes perspektiv, og i loven og hos profetene ser vi samfunnet gjennom den farløse, den fattige, enkens og innvandrerens perspektiv. Grunnperspektivet når kristne skal engasjere seg politisk, er hvordan påvirke på vegne av de fattige. Hva leder politikken til? Hjelper den de som er nederst? Hva behøver min neste?

Person og politikk
− Er det noen politiske partier kristne ikke kan stemme på?

− I Sverige vil det være vanskelig for en kristen å stemme på Sverigedemokraterna. Og i USA står president Donald Trump for alt det som Jesus ikke står for.

Les mer om dette i redaktørbloggen for august.

Malm synes Trump er et godt eksempel på at person er politikk.

˗ Det personlige kan ikke skilles fra det politiske, for det henger sammen. Det personlige er politisk.

− På hvilke premisser skal kirken blande seg inn i politikken?

− Når den uttaler seg om politiske spørsmål, må tyngdepunktet være kirkens egenart og hvordan det kommer til uttrykk.

Politisk tro
− Hvor politisk er troen?

− Troen er totalt politisk – ettersom den handler om å elske vår neste. Å elske sin neste innebærer politikk. Din neste er både ditt medmenneske i nabolaget, lokalt, og dine medmennesker på den andre siden av kloden, globalt. For eksempel vil hvilken mat jeg kjøper i butikken, påvirke min neste andre steder i verden.

− Hva tenker du i den sammenhengen om Luthers toregimentslære, at troens og politikkens områder bør holdes adskilt?

− Den har bidratt til sekulariseringen, for den legger en stor del av virkeligheten utenfor kirken og evangeliet, sier Magnus Malm.

Intervjuet er en del av Sambåndets temaseksjon i august, som handler om forholdet mellom politikk og kristendom. Er du ikke abonnent? Digitalt abonnement kan tegnes via denne lenken. Du kan også ta kontakt med redaksjonen på e-postadresse sambaandet@imf.no.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Er det at man bare ønsker å være morsom, en legitim grunn for en publikasjon til å bruke et navn som ligner en annens merkevare?

Forholdet til jøden Jesus sto sentralt da Israels første 70 år som gjenopprettet stat ble markert på Jæren i går kveld.

Irene Krokeide Alnes får frem de spennende livsreisene i TV-programmet «Tett på».

Etter den gregorianske kalenderen er det i dag, 14. mai 2018, 70 år siden staten Israel ble erklært gjenopprettet.

ImF er open for samtalar med Den indre sjømannsmisjon om fusjon eller samarbeid – på vilkår av at Indre sjø vil fornya visjonen for arbeidet.

Copyright © Sambåndet 2018