Sambåndet

Mandag 21. mai 2018
RSS
VALG: Er den kristne troen relevant i og for partipolitikken? Foto: Petter Olsen

Jesus og partipolitikken

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har utvilsomt rett i at «Jesus er mye større enn norsk partipolitikk», men ikke i at kristentroen må holdes atskilt fra politikken.

Av Petter Olsen KOMMENTAR . Publisert 2. september 2017.

Årets sommer har vært preget av en debatt om forholdet mellom kristendom og politikk og jakt på «kristenvelgeren». Til nrk.no 19. juli sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at politikere burde være forsiktige med å blande tro og politikk, og han gjorde det klart at han selv ikke ønsket å gå inn i en debatt om hva Sp kan tilby kristne velgere. Jeg trekker fram Vedum fordi jeg synes Sp-lederens begrunnelse er det prinsipielt mest interessante som har festet seg hos meg i denne debatten.

– Innsnevret
Vedum viste til at politikk er helhet og som sådan handler om verdispørsmål, og han mener diskusjonen noen ganger blir innsnevret til å handle om «bioteknologi, Israel, privatskoler og den type saker.» Disse sakene er ifølge Vedum «viktige nok», men Sp-lederen «tror mange av dem som har en tro, ikke kjenner seg igjen i at det bare er sånne symbolsaker som avgjør.»

Vedum fortsatte: «Jeg tror Jesus er mye større enn norsk partipolitikk. Det går ikke an å definere om du er mer i samsvar med Jesu ord om du stemmer på Frp, KrF eller Ap. Jeg tror han (Jesus, min anm.) hever seg over alle sammen.»

– Misbruk
Med det som bakgrunn advarte Vedum mot å «gjøre trosspørsmål til partipolitiske spørsmål.»: «De gangene man mest har misbrukt religion, er når man begrunner politiske standpunkt med at det og det står der og der i Bibelen eller Koranen. At man gjør sine politiske standpunkt til Guds standpunkt, det er et enormt kraftig virkemiddel», avsluttet Sp-lederen intervjuet med NRK.

Skille
Prisverdig nok innhentet NRK kommentar fra både KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-statsråd Sylvi Listhaug, som begge hadde uttalt seg i debatten før intervjuet med Vedum. På spørsmål fra NRK om det er holdbart å «peke på bibelvers som grunnlag for politiske vedtak», svarte Hareide: «Jeg tror en skal være veldig tydelig på at det er enkelte oppgaver som ligger til trossamfunn, mens de politiske partiene skal ta oppgavene som er for samfunnet.»

I en skriftlig kommentar til NRK responderte Listhaug med at det «handler om verdier, ikke personlig tro.» Det handler, fortsatte hun, «om å ta vare på de norske, kristne og vestlige verdiene. Det betyr langt mer enn at det kun gjelder personlig kristne.»

Veiledning
Her er det flere ting å ta tak i. I motsetning til Vedum mener jeg det finnes noen «symbolsaker» som er viktige nok til å rettlede en kristen i hans partivalg. Dette er saker som Bibelen gir klare svar på, og da må Bibelen kunne brukes – om ikke alltid i offentlig debatt, så i en kristens politikers eller velgers arbeid med å vurdere en sak.

Jesus kan ikke begrenses til bestemte partier, men hans ord i Bibelen kan veilede i valg mellom partier. Det kan være fristende også for en kristen å gjøre som Vedum og la allmenne politiske saker som Bibelen ikke uttaler seg om, avgjøre, men det er ikke sikkert det er klokt.

Gud styrer
Uten at ta det ordet i munnen, svarer Hareide NRK ved å vise til toregimentslæren. Men det spørs om han ikke her setter opp et vanntett skille som ikke er å anbefale. Gud styrer både det åndelige (Hareide: «trossamfunn») og verdslige regiment (Hareide: «samfunnet»), og kristne bør ikke unnlate å holde fram Bibelens budskap (for eksempel i debatten om å utvide ekteskapet til også å gjelde samkjønnede).

Så er jeg selvsagt enig med Knut Arild Hareide i at det er viktig å løfte fram den kristne kulturarvens betydning også i dag, og – som Sylvi Listhaug påpeker – at de kristne verdiene er så fundamentale at de også har betydning for dem som ikke kaller seg kristne.

Denne kommentarartikkelen er en del av Sambåndets temaseksjon i august, som handler om forholdet mellom politikk og kristendom, og flere av momentene i kommentaren er utdypet i bladet. Er du ikke abonnent? Digitalt abonnement kan tegnes via denne lenken. Du kan også ta kontakt med redaksjonen på e-postadresse sambaandet@imf.no.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Er det at man bare ønsker å være morsom, en legitim grunn for en publikasjon til å bruke et navn som ligner en annens merkevare?

Forholdet til jøden Jesus sto sentralt da Israels første 70 år som gjenopprettet stat ble markert på Jæren i går kveld.

Irene Krokeide Alnes får frem de spennende livsreisene i TV-programmet «Tett på».

Etter den gregorianske kalenderen er det i dag, 14. mai 2018, 70 år siden staten Israel ble erklært gjenopprettet.

ImF er open for samtalar med Den indre sjømannsmisjon om fusjon eller samarbeid – på vilkår av at Indre sjø vil fornya visjonen for arbeidet.

Copyright © Sambåndet 2018