Sambåndet

Tirsdag 26. september 2017
RSS
VIKTIG BIBELKUNNSKAP: Forfatter av «Røff guide til Bibelen», Alf Kjetil Walgermo, tror bibelkunnskap særlig er viktig i debatten om kristne verdier som nå pågår. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Treng bibelkunnskap i debatt om kristne verdiar

Med den nye boka «Røff guide til Bibelen» ynskjer Alf Kjetil Walgermo å gje ein nyttig, overordna innføring i Bibelen både for kristne og ikkje-kristne.

Av Ingunn Marie Ruud, KPK. Publisert 5. september 2017.

Alf Kjetil Walgermo, som til dagleg er kulturredaktør i Vårt Land, fekk spørsmål frå Samlaget forlag om å skriva «Røff guide til Bibelen» for rundt fire år sidan. Sjølv hevdar forfattaren at han har drive research til boka i 33 år.

– Eg fekk den første bibelen min som 7-åring, sette straks i gang med å lesa og har lese Bibelen omtrent heile livet, seier Walgermo.

Forfattaren trur ikkje folk flest lenger har den grunnleggjande bibelkunnskapen som tidlegare var ein del av allmenndanninga.

– Eg såg behovet for ei bok som kunne fylla litt i dei hola mange har i bibelkunnskapen og gje eit lettlese, spennande totaloversyn over Bibelen, fortel Walgermo.

Òg for kristne
Kulturredaktøren trur òg mange kristne kan ha godt av å lesa boka.

– Eg trur ein ofte har ein tendens til å lesa ekstra godt nokon stadar i Bibelen, medan det er andre stadar ein ikkje har så godt oversyn over, seier Walgermo.

Han fortel at han har freista å skriva ei bok som femnar breitt med ei open tilnærming til tekstane.

– Eg ser for meg lesarar som ikkje naudsynlegvis har ei tru eller har lese mykje i Bibelen frå før – og som treng ein grunnintroduksjon. Samstundes har eg lært mykje nytt sjølv under arbeidet med boka og trur mange kristne som har lese ein del i Bibelen, òg kan læra noko nytt, seier Walgermo.

Debatt om kristne verdiar
– Ein må ikkje vera religiøs for å oppdaga at Bibelen har prega og enno pregar samfunnet vårt i stor grad ikkje minst i språk, kunst og kultur, seier Walgermo.

Han trur at i ei tid som no, der debatten går heftig om kristne verdiar, er det viktigare enn nokon gong at ein veit litt om kva som faktisk står i Bibelen.

– Uavhengig av om vi er truande eller ikkje, er bibelkunnskap eit vern mot splitting og frykt i samfunnet. Vi treng innsikt i Bibelen mot dei som ynskjer å ta patent på kristne verdiar og bruka dei til å skapa frykt og avstand mellom menneske, seier forfattaren.

Ljos i mørket
Walgermo fortel kort sagt at Bibelen handlar om ljos. Medan han arbeidde med boka opplevde han sjølv den mørkaste tida i liva sitt då dottera Tomine døydde i mors liv få dagar før termin.

– Det forsterka veldig det som er den sentrale bodskapen i Bibelen for meg – at livet er sterkare enn døden. At Jesus kjem til oss og seier at Guds rike høyrer borna til får ein ekstremt sterk betoning i det tragiske som skjedde oss, fortel han.

Å mista eit barn gjorde himmelhåpet endå meir viktig og Bibelen endå meir relevant for forfattaren.

– Det vert så verkeleg på eit anna vis. Eg kan ikkje tenkja meg noko anna enn at Tomine kviler i Gud sin famn og har det godt. Det er den sterke bodskapen i Bibelen at denne vona finst, seier Walgermo.

Ynskjer koran-versjon velkomen
På spørsmål om kva han tenkjer om ein tilsvarande røff guide til den heilage boka til muslimane, Koranen, stiller Walgermo seg positiv.

– Eg håpar at nokon skriv ei slik bok, for eg trur det er behov for innsikt i Koranen òg blant kristne, seier han, men legg til at den må nokon andre skriva.

– Den boka kan ikkje eg skriva, for eg kan ikkje nok. Eg er målgruppa for den boka og ser gjerne at nokon skriv den, avsluttar han. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Kenneth Foss, ImF-UNG

Vipps er «in», og kort er «ut» som betalingsmiddel for å gi til ImF, mens girobrev ikke gir økte inntekter til indremisjonsarbeidet.

Australias statsminister Malcolm Turnbull forsvarer kirkens rett til å nekte å vie folk.

Neste uke kommer Bergens Indremisjons blad ut igjen med færre sider og i enklere format.

Det er forskjell på hvordan Gud kommuniserer «i fordums tid» og i «disse siste dager».

Sloveneren Primoz Roglic klatret i går inn til tempo-sølv i sykkel-VM. Oppladningen hadde han på ImF Midthordland sitt leirsted, Fjell-ly.

Copyright © Sambåndet 2017