Sambåndet

Onsdag 18. juli 2018
RSS
BUDSKAP FRA GUD? Anne Graham Lotz (innfelt) mener orkanen Irma (bildet) og andre naturkatastrofer bringer budskap fra Gud. FOTO: AnGeL Ministries og NASA/NOAA GOES Project

Gud taler gjennom Jesus, ikke naturkrefter

Det er forskjell på hvordan Gud kommuniserer «i fordums tid» og i «disse siste dager».

Av Petter Olsen KOMMENTAR . Publisert 22. september 2017.

Fakta

Anne Graham Lotz

  • Amerikansk predikant og forfatter født i 1948.
  • Datter av Ruth og Billy Graham. 
  • Leder for og grunnlegger av Angel Ministries.
  • Hun er i Skandinavia særlig kjent som frontfigur i den internasjonale forkynnelseskampanjen «Just Give Me Jesus», som er nært knyttet til den norske, tverrkirkelige grasrotorganisasjonen Jesuskvinner.

Kilde: Wikipedia

 

Prøver Gud å sende folk et budskap med alle naturkatastrofene som foregår over hele verden? Ifølge Anne Graham Lotz fra Angel Ministries er svaret ja.

Lotz er datter av den verdensberømte evangelisten Billy Graham og er også selv predikant og forfatter (se faktaboks). I en artikkel skrevet for den amerikanske TV-kanalen Fox News 12. september, påpeker hun at Amerika i løpet av få uker har opplevd «rekordartet brann i nordvest, rekordartede orkaner i Texas og Florida (Irma og Harvey) og et rekordsterkt jordskjelv i Mexico». Kristelig Pressekontor har laget en nyhetsartikkel basert på Lotz’ innlegg. 

«Er disse katastrofene tilfeldige? Er de bare utslag av naturkrefter? Eller er det noe mer betydningsfullt som ligger bak», spør Lotz. Svaret kan, ifølge predikanten og forfatteren, finnes i 1. Kongebok 19.

Profeten Elia

Kart: Freebibleimages.org

Her leser vi om at Gud åpenbarte seg for profeten Elia på Horeb-fjellet. I v. 11-12 står det slik: «Han sa: Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn! Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susing.»

Lotz mener denne beskrivelsen minner svært mye om det som har skjedd i Texas, Florida og Mexico.

– Etter ilden kom en stille, liten stemme – den vennlige stemmen til Gud, Fader som snakket til hans skremte, trette barn, framholder predikanten og forfatteren.

Lotz skriver at Gud brukte jordskjelv, vind og ild for å få Elias oppmerksomhet, og at han gjør det samme akkurat nå. Det Lotz ikke skriver, men som følger av hennes resonnement, er at Gud forordnet at de nevnte naturkatastrofene oppsto for derigjennom å formidle et budskap. Det mener jeg er svært problematisk.

Les også: Breivik var ikke Guds bøddel

Det følger av Lotz’ resonnement at Gud forordnet at de nevnte naturkatastrofene oppsto, og det mener jeg er svært problematisk

Trøst, velsignelse, oppmuntring og klargjøring

Når det gjelder hvilket budskap Gud skal ha formidlet, skriver Lotz at det er brutt ned i fire deler, der den første bringer trøst.

– Det faktum at Gud talte til Elia åpenbarte Guds nærvær. Gud er med oss. Han har lovet: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg», skriver Lotz med henvisning til Hebreerne 13, 5.

Det neste budskapet, skriver Lotz, er velsignelse, fordi Gud kommer til å bringe venner, familie og til og med fremmede for å tilby hjelp. Dette går ifølge Lotz hånd i hånd med det tredje budskapet, som står for oppmuntring.

– Disse stormene har gitt oss god mulighet til å forstå at livet handler om noe større enn vi er. Det er en god tid å omorganisere våre prioriteringer, forklarer hun.

Og til slutt forteller Gud, ifølge Lotz, at folk skal være klar for hva som kommer neste gang. Lotz viser til at sier at Elia, ifølge 2. Kongebok 2, ble rykket opp til himmelen uten å se døden. Hun lar denne hendelsen minne oss om Jesu gjenkomst og oppfordrer alle til å være klar og sette sin lit til Jesus.

Guds tale i dag

Den stille susen får Elias i tale. Illustrasjon: Freebibleimages.org

Anne Graham Lotz bruker altså på den ene siden hendelsene som beskrives i 1. Kongebok, allegorisk, som et bilde på noe som kan bety noe også for oss i dag. Det er verken uvanlig eller nødvendigvis kritikkverdig, og det er gode, trøsterike tanker Lotz her bærer fram. Mer problematisk er hennes understrekning helt på slutten av at «Gud taler gjennom stormene» – direkte til oss i dag.

Som Njål Skrunes poengterer i fortolkningsserien «Bibelverket», var det for det første ikke stormen, jordskjelvet eller ilden som fanget Elias oppmerksomhet, det var den «stille susing» eller vindpust. «Da Elia hørte den» (min kursivering), står det i v. 13, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen.» Og i de neste versene ser vi at det er i møte med Guds tale, gjennom ord, som gir Elia en kallsfornyelse.

For det andre sier starten av Hebreerbrevet noe viktig om dette: «Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.» Fram til Jesus kom talte Gud «mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene».

På denne tiden talte Gud fragmentarisk og gradvis, og det skjedde via eksempelvis drømmer, visjoner, hørbare stemmer eller engler (mye mer kunne vært sagt om dette). Denne talen var «til fedrene», altså til jødefolkets stamfedre fra Abraham av. Men fra og med Jesu komme er det gjennom ham og hans apostler at Gud taler, og denne talen er helhetlig og rettet til alle mennesker. Vi skal derfor i dag være svært forsiktig med å tolke dramatiske hendelser som Guds tale.

Vi skal i dag være svært forsiktig med å tolke dramatiske hendelser som Guds tale

Klokt

Når det britiske nettstedet Christian Today omtaler saken, viser de til likheter med et blogginnlegg skrevet av Lotz’ far, Billy Graham, 7. september. Jeg er ikke så sikker på hvor stor den likheten er.

I innlegget svarer Graham på et spørsmål om hvorvidt vi lever i de siste tider – i betydningen like før Jesu gjenkomst. Evangelisten sier seg enig i at verden, på grunn av atom- og biokjemiske masseødeleggelsesvåpen, er farligere enn den noen gang har vært. Graham siterer Jesu advarsel i Matt 24,6-7: «Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.»

I stedet for å svare direkte på spørsmålet om vi nå er inne i de siste tider, påpeker Graham imidlertid at Jesus også advarte mot å tidfeste gjenkomsten og verdens endepunkt (Matt 24,36). Dette er en sunn og god måte å forholde seg til bibeltekstene på.   

«Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss», fastslår Paulus i Rom 15,4 med tanke på skriftene i Det gamle testamente. Det må ingen trekke i tvil, og Det gamle testamente er en umistelig del av Bibelen også for oss ikke-jøder. Vi gjør likevel klokt i å merke oss at Gud har talt til oss på ulike måter før og etter Jesu første komme til jorden. I motsetning til på profeten Elias tid har vi i dag en hel bibel og en åpenbaring av Gud i Jesus. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Ingunn Marie Ruud (36) er tilsett som ny redaktør for Kristeleg Pressekontor (KPK).

Copyright © Sambåndet 2018