Sambåndet

Onsdag 18. juli 2018
RSS
Kenneth Foss, ImF-UNG
TILTAK: Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF jobber med tiltak med sikte på å øke gaveinntektene. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Utfordrende nedgang i gaveinntekter for ImF

Vipps er «in», og kort er «ut» som betalingsmiddel for å gi til ImF, mens girobrev ikke gir økte inntekter til indremisjonsarbeidet.

Av Brit Rønningen. Publisert 25. september 2017.

Faksimile av første gaveinnstikk i dagen.

− Nedgangen i gaveinntekter via gavegiro er en utfordring som vi må ta tak i, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF (Indremisjonsforbundet) til Sambåndet.

Gavegiro
I perioden 01.01.-15.08.2017 kom det totalt inn 834 500 kroner i gaveinntekter til ImF via gavegiro. Tallene inkluderer nyttårsgaven, vårgaven og sommergaven. I samme periode i fjor kom det inn 1 049 905 kroner. ImF har sendt gavebrev til 2000 personer. Til nå har de blitt sendt i eget brev, men Foss ønsker å vurdere om det heller kan være et giroinnstikk i Sambåndet.

− Det er viktig å få sagt at nedgangen i gaveinntekter via gavegiro er noe vi har opplevd over lengre tid, over flere år, og dermed ikke noe nytt. I år er det i tillegg kommet inn 30 000 via Vipps. Vi begynte med Vipps i fjor, men årets Vipps er nytt i forhold til fjor, forklarer Foss.

Fast givertjeneste
Fast givertjeneste (FGS) er en annen måte å gi til ImF på. I dag har ImF, ifølge Foss, 483 faste givere som til sammen gir 1,9 millioner kroner. Det betyr at faste givere gir i gjennomsnitt 3800 kroner pr år.

− Da vi begynte med fast givertjeneste for 10-15 år siden, gikk vi aktivt ut for å rekruttere givere. Siden har vi ikke gjort så mye for å få flere faste givere. Nå har vi planer om å sende brev til faste givere for å spørre om de kan tenke seg å øke beløpet, og vi har også planer om å ta en ringerunde til dem. Det har vi ikke gjort før, forteller Foss.

Lyngdal Bibelcamp
Han registrerer at det skjer en endring når det gjelder gaver til enkeltarrangementer.

− I år ga Vipps på Lyngdal Bibelcamp over 150 000 kroner. I fjor, da det var nytt, ga det 30 000 kroner. På Lyngdal Bibelcamp ser vi at det blir gitt mer med kontanter og Vipps og mindre med kort. Kort var lite brukt i år.

ImF har i tillegg hatt en kampanje med giroinnstikk i Dagen i vår.

− Pengene fra den kampanjen er ved en glipp blitt inkludert i de andre tallene, så det er vanskelig å si hvor mye som kom inn der. Vi vil ha nytt innstikk i Dagen i oktober, og da vil ikke det som kommer inn, være inkludert i de andre tallene. Vi må vite hvor mye som kommer inn, ellers er det ikke noe vits med en slik kampanje, sier Foss.

Konkrete prosjekter
− Hva gjør dere for å øke gaveinntektene?

− Generelt vil vi kjøre på konkrete prosjekter. Sommergaven i år er knyttet til Finnmarksarbeidet, og vårgaven var knyttet til forkynnerne våre. Så har vi begynt med en ny design på giroen, med enklere tekst og mer bilde.

− Har det ført til økte gaveinntekter?

− Ikke foreløpig. Men jeg tror at skal vi nå ut og ikke minst nå unge, må vi være konkrete på hvordan pengene vil bli brukt. Vi trenger å bli flinkere til å bli konkrete så folk vet hva de gir til. Men det er lettere å gi til evangeliseringsarbeid i utlandet enn i Norge. Snakker man om fattige barn i Afrika, er det lettere å få folk til å gi enn hvis man snakker om misjonsarbeid i Norge. Indremisjonsarbeidet handler om å sette hjerter i brann for forkynnelse og barne- og ungdomsarbeid i Norge.

Foss er likevel optimistisk med tanke på den økonomiske situasjonen til ImF.

− Jeg tror det er mulig å løfte gaveinntektene. Grepene vi planlegger å ta, tror jeg vil løfte givertjenesten totalt, sier han.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Ingunn Marie Ruud (36) er tilsett som ny redaktør for Kristeleg Pressekontor (KPK).

Copyright © Sambåndet 2018