Sambåndet

Lørdag 29. februar 2020
RSS
STEINENE ROPER: Dagfinn Stærk har utgitt boken «Steinene roper» på Efrem forlag, om den kristne kirke i Nord-Afrika. FOTO: Boe Johannes Hermannsen, KPK

– Afrikansk kirkehistorie belyser vår tid

Kirkestyre, hva enhet er og spørsmål omkring dåp, tradisjon, kirkens forhold til staten og tilpasninger i det kristne livet er noe av det historien til den kristen kirke i Nord-Afrika kan lære oss om, mener forfatter.

Skrevet av Boe Johannes Hermansen, KPK, og Sambåndet den 4. oktober 2017.

Fakta

Nord-Afrika

  • FN deler Afrika i fem regioner: Nord-, vest-. midt-, øst- og sørlige Afrika.
  • Nord-Afrika består av: Algerie, Egypt, Libya, Marokko, Sudan, Tunisia og Vest-Sahara.
  • Etiopia, Tanzania og Sør-Sudan, som var representert på samlingen til North American Lutheran Church (NALC) i Nashville, tilhører Øst-Afrika. 

For første gang foreligger det nå, på et skandinavisk språk, en samlet framstilling av kirkens historie i Nord-Afrika (se faktaboks). Boken «Steinene roper» er utgitt av Dagfinn Stærk. Boken er aktualisert av nyheten om at Indremisjonsforbundet er blitt med i et globalt luthersk forum og vil hente inspirasjon fra blant annet afrikanske land.

– Jeg opplever en forpliktelse til å bringe fram historien, forteller Stærk, som gjennom de siste fire årene har arbeidet med boken, gjennom studier, besøk og kontakt med personer som er engasjert i oppbyggingen av kirken i flere av de nordafrikanske land.

Kirkens historie i Nord-Afrika er også historien om vår egen kirke, med dens røtter tilbake til oldkirken.

– Historien her belyser en rekke problemstillinger som er aktuelle for kirken til alle tider, sier forfatteren. 

Eksempler

Stærk peker på menneskerettigheter og religionsfrihet som det i det 2. århundre ble etterspurt og argumentert for.

Videre ble kirken her tvunget til å behandle kirkestyre og hva kirkelig enhet er, samt spørsmål omkring dåp, tradisjon, kirkens forhold til staten og tilpasninger i det kristne livet. Eller spørsmålet: bør den troende tillitsfullt møte døden gjennom martyriet? 

– Her er ingen enkle svar gitt, fremholder Stærk, som også tidligere har arbeidet med tekster fra kirkefedre i Nord-Afrika og vært redaktør for bokserien Vitnesbyrd fra kirkefedrene.

Han nevner utsagnet fra Tertullian (ca. 150-225), en av oldtidskirkens mest betydningsfulle teologer, fra Kartago i dagens Tunisia: «Martyrenes blod er kirkens såkorn.» 

Og martyrene fra Scilli og andre som fulgte i sin Mesters fotspor, kunne med vektigere grunner enn oss spørre hvilket vern Gud har å tilby sine troende. En senere biskop, Cyprian, spurte sin menighet i møte med pesten om de ønsket spesialbehandling for den plagsomme scirocco-vinden også. 

Vitalt område

Dette kirkelandskapet ved Middelhavets sydlige bredder – med Kartago i dagens Tunisia som bropilar mot Roma og hovedsete for Romerrikets områder i Afrika – var et svært vitalt område i verdenskirken.

Mens liturgien i Roma ennå var på gresk, foregikk den på latin i Nord-Afrika, og noen av de første bøker på latin ble skrevet her – av skikkelser som skulle bli stående som søyler i den kristne katedral – med Augustin som den mest ruvende.

– Hva er det mest interessante trekk du har sett?

– Det er foruten martyrhistorien betydningen av den kristne tro i dagliglivet som endrer sosiale strukturer i samfunnet, svarer han.

Kirkens tilbakegang

Boken omhandler også tilbakegangen. Etter å ha vært betydningsfull i flere hundre år sank kirken i Nord-Afrika ned i historiske lag av sand, fullstendig assimilert av den muslimske ekspansjon.

– Dette har flere årsaker, både ytre forhold og indre kirkelige stridigheter, samt en rekke andre forhold, sier Stærk som behandler spørsmålet i bokens siste kapittel.

Lagt grunnlaget

Stærk tilføyer: – Men den kristne kirke i Nord-Afrika hadde lagt grunnlaget for mye av det som ettertidens kirker over hele verden har trodd og praktisert. Dette er det viktig å få kjennskap til, vi som så lett hopper paradis over tiden og lander alt av eventuell før-reformatorisk betydning i Roma eller i kirkens fremvekst innerst i Middelhavet.

Forfatteren er bosatt i Halden og har sin bakgrunn som mangeårig pastor i Frikirken. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Raknestunkveldar på bedehusa i kretsen og innsamlingsaksjon kor det er samla inn 16 millionar kroner, er foreløpig status for Raknestunprosjektet.

Ingrid Kvam Steinshamn tar permisjon fra stillingen som rektor ved Møre Barne- og Ungdomsskole Skodje for å bistå Danielsen-skolene.

Stig Magne Heitmann i Åpne Dører er djupt bekymra over kristne som han meiner spreier hets og rykte på nett. ­– Det gjer vondt å lese, seier han.

Norske bibelskular fekk generelt mange færre søkjarar i 2019 enn året før. No vil dei konkurrere med folkehøgskulane for å auke elevtalet.

Chris Duwe har hatt suksess med Øystein på CD. Nå skal Øystein bli bok som åpner opp for refleksjon om Gud og verdens skapelse.

Copyright © Sambåndet 2020