Sambåndet

Søndag 22. september 2019
RSS
STEINENE ROPER: Dagfinn Stærk har utgitt boken «Steinene roper» på Efrem forlag, om den kristne kirke i Nord-Afrika. FOTO: Boe Johannes Hermannsen, KPK

– Afrikansk kirkehistorie belyser vår tid

Kirkestyre, hva enhet er og spørsmål omkring dåp, tradisjon, kirkens forhold til staten og tilpasninger i det kristne livet er noe av det historien til den kristen kirke i Nord-Afrika kan lære oss om, mener forfatter.

Av Boe Johannes Hermansen, KPK, og Sambåndet . Publisert 4. oktober 2017.

Fakta

Nord-Afrika

  • FN deler Afrika i fem regioner: Nord-, vest-. midt-, øst- og sørlige Afrika.
  • Nord-Afrika består av: Algerie, Egypt, Libya, Marokko, Sudan, Tunisia og Vest-Sahara.
  • Etiopia, Tanzania og Sør-Sudan, som var representert på samlingen til North American Lutheran Church (NALC) i Nashville, tilhører Øst-Afrika. 

For første gang foreligger det nå, på et skandinavisk språk, en samlet framstilling av kirkens historie i Nord-Afrika (se faktaboks). Boken «Steinene roper» er utgitt av Dagfinn Stærk. Boken er aktualisert av nyheten om at Indremisjonsforbundet er blitt med i et globalt luthersk forum og vil hente inspirasjon fra blant annet afrikanske land.

– Jeg opplever en forpliktelse til å bringe fram historien, forteller Stærk, som gjennom de siste fire årene har arbeidet med boken, gjennom studier, besøk og kontakt med personer som er engasjert i oppbyggingen av kirken i flere av de nordafrikanske land.

Kirkens historie i Nord-Afrika er også historien om vår egen kirke, med dens røtter tilbake til oldkirken.

– Historien her belyser en rekke problemstillinger som er aktuelle for kirken til alle tider, sier forfatteren. 

Eksempler

Stærk peker på menneskerettigheter og religionsfrihet som det i det 2. århundre ble etterspurt og argumentert for.

Videre ble kirken her tvunget til å behandle kirkestyre og hva kirkelig enhet er, samt spørsmål omkring dåp, tradisjon, kirkens forhold til staten og tilpasninger i det kristne livet. Eller spørsmålet: bør den troende tillitsfullt møte døden gjennom martyriet? 

– Her er ingen enkle svar gitt, fremholder Stærk, som også tidligere har arbeidet med tekster fra kirkefedre i Nord-Afrika og vært redaktør for bokserien Vitnesbyrd fra kirkefedrene.

Han nevner utsagnet fra Tertullian (ca. 150-225), en av oldtidskirkens mest betydningsfulle teologer, fra Kartago i dagens Tunisia: «Martyrenes blod er kirkens såkorn.» 

Og martyrene fra Scilli og andre som fulgte i sin Mesters fotspor, kunne med vektigere grunner enn oss spørre hvilket vern Gud har å tilby sine troende. En senere biskop, Cyprian, spurte sin menighet i møte med pesten om de ønsket spesialbehandling for den plagsomme scirocco-vinden også. 

Vitalt område

Dette kirkelandskapet ved Middelhavets sydlige bredder – med Kartago i dagens Tunisia som bropilar mot Roma og hovedsete for Romerrikets områder i Afrika – var et svært vitalt område i verdenskirken.

Mens liturgien i Roma ennå var på gresk, foregikk den på latin i Nord-Afrika, og noen av de første bøker på latin ble skrevet her – av skikkelser som skulle bli stående som søyler i den kristne katedral – med Augustin som den mest ruvende.

– Hva er det mest interessante trekk du har sett?

– Det er foruten martyrhistorien betydningen av den kristne tro i dagliglivet som endrer sosiale strukturer i samfunnet, svarer han.

Kirkens tilbakegang

Boken omhandler også tilbakegangen. Etter å ha vært betydningsfull i flere hundre år sank kirken i Nord-Afrika ned i historiske lag av sand, fullstendig assimilert av den muslimske ekspansjon.

– Dette har flere årsaker, både ytre forhold og indre kirkelige stridigheter, samt en rekke andre forhold, sier Stærk som behandler spørsmålet i bokens siste kapittel.

Lagt grunnlaget

Stærk tilføyer: – Men den kristne kirke i Nord-Afrika hadde lagt grunnlaget for mye av det som ettertidens kirker over hele verden har trodd og praktisert. Dette er det viktig å få kjennskap til, vi som så lett hopper paradis over tiden og lander alt av eventuell før-reformatorisk betydning i Roma eller i kirkens fremvekst innerst i Middelhavet.

Forfatteren er bosatt i Halden og har sin bakgrunn som mangeårig pastor i Frikirken. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Divisi besøker Sør-Rogaland denne helgen. «divisi-kveld» i Ålgård kirke der menigheten inviteres til fellesskap i sang og musikk, er en av programpostene.

Daniel Sæbjørnsen skal møte ungdommer på digitale plattformer, og han ønsker en dialog heller enn en monolog.

Sarah Hetland (19) og Tore Lindefjeld (18) er godt fornøyd med fjorårets Lederkonferanse og planlegger å få med seg årets konferanse. Fristen for å melde seg på til lavest mulig pris, er utsatt til 24. september.

KOMMENTAR Vil den nye oversettelsen av Bibelen til nordsamisk skape like mye diskusjon blant brukerne som 1978-oversettelsen til norsk gjorde? Det finnes i alle fall paralleller.

En fellesgudstjeneste på Saron markerte etableringen av Blå Kors Bryne.

Copyright © Sambåndet 2019