Sambåndet

Tirsdag 28. januar 2020
RSS
Adams skapelse tolket av maleren Jan Brueghel den yngre (1601-1678).

Jeg skammer meg ikke

KOMMENTAR Jeg tror ikke på evolusjonsteorien. Ny undersøkelse viser at også ikke-religiøse er i tvil om i hvilken grad evolusjon kan forklare menneskets opprinnelse.

Skrevet av Petter Olsen KOMMENTAR den 7. oktober 2017.

I en ny undersøkelse, bestilt av Newman Universitetet i Birmingham, kommer det frem at 72 prosent av de spurte ateistene tror at de fleste religiøse ikke aksepterer evolusjonær vitenskap, mens det i virkeligheten bare er 19 prosent av de religiøse respondenter i meningsmålingen som avviser darwinistisk tenkning til fordel for en bokstavelig lesning av skapelsesberetningen. De mer enn 4000 spurte er fra Storbritannia og Canada.

Det synes altså å være et stort gap mellom hva folk flest tror religiøse mener om evolusjon, og hva de troende faktisk mener. Kristelig Pressekontor (KPK) har laget en nyhetssak om undersøkelsen med akkurat denne vinklingen. 

Kun 9 prosent av alle briter, uavhengig av livssyn, avviser evolusjonsteorien. I Canada er tallet 15 prosent. En undersøkelse Norstat utførte for NRK i 2008 viste at det i Norge var 8 prosent av befolkningen. I USA har tilsvarende undersøkelser vist at 25 prosent avviser evolusjonsteorien. 

Høna kom først

Vel, la meg stå fram og si at jeg holder med de 9 og 15 prosent i henholdsvis Storbritannia og Canada og de 8 prosent i Norge. Jeg tror ikke på evolusjon i betydningen av utvikling fra en art til en annen, bare i betydningen utvikling innen arten.  Jeg holder det Bibelen velger å si om skapelsen, for å være sant, og at det ikke gir rom for en tanke om at en art ble til en annen. Jeg tror at høna kom før egget!

Jeg tror at høna kom før egget

KPK har intervjuet forfatter og myteknuser Bjørn Are Davidsen, som sammen med Atle Ottesen Søvik i fjor ga ut boka «Evolusjon eller kristen tro? Ja takk, begge deler!». Han mener situasjonen i Norge kan sammenlignes med funnene i England.

– Det er en del forskjell i det jeg hører ateister sier om kristne, og hva kristne faktisk står for. Det gjelder jo ikke bare ateister, men også den sterke gruppen «folk flest». Jeg tror noe av grunnen både er hva mange ateister har sagt om kristne opp gjennom årene, og hva noen få toneangivende kristne har gitt utrykk for i mediene, sier Davidsen.

Jeg erklærer meg inderlig lei av en holdning som går ut på at vi som tror på skapelsesberetningen, nærmest må skamme oss og gjemmes bort for ikke å skjemme ut det generelle bildet av de kristne. Jeg ser ingen grunn til å stå i skammekroken med det synet jeg har, og jeg vil ikke unnlate å heve stemmen min om det!

Jeg ser ingen grunn til å stå i skammekroken med det synet jeg har

Ingen motsetning?

Davidsen synes det store gapet mellom hva ateister og en del andre tror om hva kristne mener, og hva kristne faktisk mener, er interessant.

– Evolusjonslæren kom jo ikke akkurat i går, men for rundt 150 år siden. Det var veldig tidlig at de fleste kristne aksepterte evolusjonslæren, inkludert lærestedene vi har i Norge, både på universitetet og på Menighetsfakultetet.

I boken sin tar Davidsen og Søvik Ottesen for seg hvordan kristne har forholdt seg til tro og vitenskap helt tilbake til kirkefedrene og frem til i dag.

– Det er ingen motsetning mellom normal naturvitenskap og kristen tro. Vi prøver å vise at man kan ha flere tanker i hodet samtidig og det er ikke nødvendig å avvise evolusjonslæren fordi man er kristen. Det er den samme konklusjon som de fleste kristne har kommet fram til i løpet av 150 år, sier Davidsen.

En teori som utelukker at mennesket ble skapt som menneske, kan ikke sammenholdes med Bibelens beretning

Jeg kan ikke si meg enig. En teori som utelukker at mennesket ble skapt som menneske, kan ikke sammenholdes med Bibelens beretning i 1. Mos 1 og 2 om at Adam og Eva ble skapt uten noe «mellomspill» og i Guds bilde. Hver enkelt kristen må selv gjøre seg opp en mening om dette og ikke gi etter for gruppepress verken fra ateister eller medkristne. 

Nyanser

Den nye undersøkelsen inneholder da også noen nyanserende trekk som ikke er kommet med i artikkelen fra KPK: «Overraskende nok utviser ikke-religiøse og særlig ateister samme trend som religiøse og åndelig innstilte respondenter når det gjelder å uttrykke tvil om evolusjonsbaserte forklaringer på opprinnelsen til mennesket og utviklingen av den menneskelige bevissthet», framgår det av pressemeldingen om undersøkelsen (se lenke øverst).  

Dette utfordrer fundamentalt måten vi har tenkt om evolusjon og kreasjonsime på

Professor Fern Elsdon-Baker, som ledet forskningen i Storbritannia og selv er ateist, mener disse resultatene av undersøkelsen er oppsiktsvekkende:

– Avvisning av, eller usikkerhet om, aspekter ved menneskelig evolusjon handler ikke nødvendigvis om religion versus evolusjonsbasert vitenskap, men om universelle spørsmål om hva det er å være menneske og om den menneskelige erfaring som omfatter alle mennesker, uavhengig av om man har en tro eller er ateist. Dette utfordrer fundamentalt måten vi har tenkt om evolusjon og kreasjonsime på. 

Av de som krysset av for «ateist» som en av flere undergrupper blant ikke-religiøse, var 19 prosent av de spurte britene og 38 prosent av canadierne delvis enig, enig eller i høy grad enig i følgende påstand: «En evolusjonær prosess kan ikke forklare eksistensen av menneskelig bevissthet». Sammenligner man med hele gruppen av ikke-religiøse i undersøkelsen, var tilsvarende tall 34 prosent i Storbritannia og 37 prosent i Canada. Blant de som definerte seg som religiøse eller åndelig innstilte, var tallet henholdsvis 54 og 55 prosent.

12 prosent av britiske ateister og hele 31 prosent av canadiske var delvis enig, enig eller i høy grad enig med følgende påstand: «Dyr utvikler seg over tid, men evolisjonsbasert vitenskap kan ikke forklare menneskets opprinnelse». Blant hele gruppen av ikke-religiøse var tilsvarende tall enda høyere: 19 prosent i Storbritannia og 31 prosent i Canada. Blant de som definerte seg som religiøse eller åndelig innstilte, var tallet 37 prosent i Storbritannia og 45 prosent i Canada.

Jeg mener dette undergraver bildet av evolusjonsteoriens suverene oppslutning

– Disse funnene viser for første gang at tvil rundt evolusjonær vitenskap ikke nødvendigvis bare er basert på menneskers religiøse identitet. Det er ikke bare slik at noen religiøse mennesker stiller spørsmål ved menneskelig evolusjon, det er slik at noen mennesker generelt sett har spørsmål knyttet til menneskelig evolusjon, fastslår professor Fern Eldson-Baker.

Jeg mener dette undergraver bildet av evolusjonsteoriens suverene oppslutning. Det er langt mer verdt å diskutere disse resultatene av undersøkelsen enn å kolportere det som viser seg å være en myte om at alle tenkende mennesker uforbeholdent kan støtte at mennesket har utviklet seg med utgangspunkt i dyreverdenen.

Kommentaren skapte stort engasjement på Facebook. Se her og her

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen, inviterer til ny Awana-konferanse der visjonen vil ligge enda sterkere som basis for undervisningen enn tidligere.

På Mosby bedehus begynte man med bibelkurs i 1920, og det skal markeres med sang- og musikkveld 100 år senere.

Egill Danielsen Stiftelse har nå sendt inn planforslag for en tre parallellers ungdomsskole på Karmøy som totalt skal romme 270 elever og ca. 26 årsverk.

Kristne studenter på vei inn i arbeidslivet famler for å finne en visjon for yrkeslivet sitt, men får lite hjelp i kirken, mener Tim VIckers. Skolelagsbevegelsen forsøker å hjelpe dem.

ImF-ledelsen står fast på synet om at det bare er «egnede menn» som kan kalles til å sitte i en forsamlings eldsteråd.

Copyright © Sambåndet 2020