Sambåndet

Tirsdag 23. oktober 2018
RSS
PROTEST: I oktober 2014 demonstrerte 3000 folkehøgskoleelever foran Stortinget, som en reaksjon på Regjeringens kuttforslag til folkehøgskolene. Støttepartiene KrF og Venstre sørget for at kuttet ble reversert.

Demonstrerer mot kutt til folkehøgskoler

I ettermiddag blir det demonstrasjon foran Stortinget mot regjeringens forslag i statsbudsjettet om millionkutt i bevilgningene til folkehøgskolene.

Av Redaksjonen. Publisert 17. oktober 2017.

DAGLIG LEDER: Odd Arild Netland i Folkehøgskolerådet.

Folkehøgskolerådet har summert kutt-forslaget til 45 millioner kroner.

– Vi er svært skuffet over forslaget regjeringen har lagt fram. Kuttet vil få store konsekvenser for enkeltskoler og elever, og det rammer usolidarisk i en tid der folkehøgskolene har rekordmange elever. Det sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet, i en pressemelding. 

Ønsker annerledes år

Denne høsten startet over 7700 elever på folkehøgskole. Det er ny rekord for tredje år på rad.

– Veksten i folkehøgskolen er et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående og sier de ønsker et annerledes år før videre studier. 1/3 av elevene har ikke fullført videregående skole. Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til videre læring, sier Netland og fortsetter:

– Sett i lys av frafallsproblematikken, både i den videregående skolen og i høyere utdanning generelt, er dette signalet fra regjeringen svært alarmerende.

Kortkurs og andreår

Ifølge Folkehøgskolerådet er kuttet tredelt og slår ut slik:

  • Regjeringen foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene med 25 millioner.
  • Studiestøtten til elevene kuttes totalt med 11 millioner.
  • Regjeringen tar ikke høyde for elevveksten folkehøgskolene har hatt de siste årene. Det innebærer et kutt på 9 millioner.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier til avisen Dagen 12. oktober at det er korte kurs og tilskudd til et andreår regjeringen ønsker å kutte. Regjeringen mener kortkursene i stor grad brukes av elever over 50 år til ulike fritidsaktiviteter.

– Vi ønsker å beskytte og verne om dem som går ett, helt år på folkehøgskole, og vi mener at kortkurs bør finansieres på annen måte, sier Asheim.

Kutt i støtten til et andreår på folkehøgskole begrunner Asheim slik: 

– Vi mener i utgangspunktet at et folkehøyskoleår skal vare i ett år. Noen studenter går et år på én folkehøgskole og så et år til på en annen.

Satser på opposisjonen

Folkehøgskolerådet anfører i pressemeldingen at dette er tredje gang på fire år Regjeringen Solberg foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene. I 2014 og 2015 ble forslagene nedstemt av et stort flertall på Stortinget.

Før Stortingsvalget i september lovet både KrF, Venstre,  SV og Senterpartiet å jobbe for økte bevilgninger til folkehøgskolene.

– Vi regner med at disse partiene nå kjemper vår sak inn i budsjettarbeidet, og vi håper Stortinget også denne gangen nuller ut kuttet, sier daglig leder Odd Arild Netland i Folkehøgskolerådet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Hans Nielsen Hauge snudde opp ned på Norge. Kva kan det lære oss i dag?

Tor Andre Haddeland fra Hægebostad skal på ImFs lederkonferanse og anbefaler også andre å melde seg på.

Styret i Sunnmøre Indremisjon anbefaler overfor et ekstraordinært årsmøte å kjøpe butikkdriften Johan R. Sunde AS. Samtidig ber styret om tillatelse til å selge Ålesund bedehus, mest sannsynlig til leietaker Ungdom i Oppdrag.

Forsamlingskonsulent Runar Landro i ImF bekrefter det som det nystartede prosjektet Radiogudstenesta hevder, at noen i de nye forsamlingene savner liturgi.

Bedehusfolk som har gitt uttrykk for savn av liturgi i forsamlingene, får nå et alternativ.

Copyright © Sambåndet 2018