Sambåndet

Søndag 17. desember 2017
RSS
PROTEST: I oktober 2014 demonstrerte 3000 folkehøgskoleelever foran Stortinget, som en reaksjon på Regjeringens kuttforslag til folkehøgskolene. Støttepartiene KrF og Venstre sørget for at kuttet ble reversert.

Demonstrerer mot kutt til folkehøgskoler

I ettermiddag blir det demonstrasjon foran Stortinget mot regjeringens forslag i statsbudsjettet om millionkutt i bevilgningene til folkehøgskolene.

Av Redaksjonen. Publisert 17. oktober 2017.

DAGLIG LEDER: Odd Arild Netland i Folkehøgskolerådet.

Folkehøgskolerådet har summert kutt-forslaget til 45 millioner kroner.

– Vi er svært skuffet over forslaget regjeringen har lagt fram. Kuttet vil få store konsekvenser for enkeltskoler og elever, og det rammer usolidarisk i en tid der folkehøgskolene har rekordmange elever. Det sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet, i en pressemelding. 

Ønsker annerledes år

Denne høsten startet over 7700 elever på folkehøgskole. Det er ny rekord for tredje år på rad.

– Veksten i folkehøgskolen er et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående og sier de ønsker et annerledes år før videre studier. 1/3 av elevene har ikke fullført videregående skole. Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til videre læring, sier Netland og fortsetter:

– Sett i lys av frafallsproblematikken, både i den videregående skolen og i høyere utdanning generelt, er dette signalet fra regjeringen svært alarmerende.

Kortkurs og andreår

Ifølge Folkehøgskolerådet er kuttet tredelt og slår ut slik:

  • Regjeringen foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene med 25 millioner.
  • Studiestøtten til elevene kuttes totalt med 11 millioner.
  • Regjeringen tar ikke høyde for elevveksten folkehøgskolene har hatt de siste årene. Det innebærer et kutt på 9 millioner.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier til avisen Dagen 12. oktober at det er korte kurs og tilskudd til et andreår regjeringen ønsker å kutte. Regjeringen mener kortkursene i stor grad brukes av elever over 50 år til ulike fritidsaktiviteter.

– Vi ønsker å beskytte og verne om dem som går ett, helt år på folkehøgskole, og vi mener at kortkurs bør finansieres på annen måte, sier Asheim.

Kutt i støtten til et andreår på folkehøgskole begrunner Asheim slik: 

– Vi mener i utgangspunktet at et folkehøyskoleår skal vare i ett år. Noen studenter går et år på én folkehøgskole og så et år til på en annen.

Satser på opposisjonen

Folkehøgskolerådet anfører i pressemeldingen at dette er tredje gang på fire år Regjeringen Solberg foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene. I 2014 og 2015 ble forslagene nedstemt av et stort flertall på Stortinget.

Før Stortingsvalget i september lovet både KrF, Venstre,  SV og Senterpartiet å jobbe for økte bevilgninger til folkehøgskolene.

– Vi regner med at disse partiene nå kjemper vår sak inn i budsjettarbeidet, og vi håper Stortinget også denne gangen nuller ut kuttet, sier daglig leder Odd Arild Netland i Folkehøgskolerådet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

ImF-styret meiner underskot i budsjettet for 2018 gjer det naudsynt med nedbemanning på hovudkontoret på Straume.

Indremisjonsforbundet (ImF) og NLM har arvet en halvdel hver fra boet etter et småbruk i Lyngdal kommune.

Gode tilbakemeldinger på Indremisjonsforbundets Lederkonferanse gjør at det blir et årlig arrangement. 9.-11. november neste år blir det ny konferanse.

I årets juleaksjon samlet misjonseide Møre barne- og ungdomsskule i Herøy inn over 80 000 kroner til Åpne Dørers arbeid i Sentral-Asia.

Petter Myhr trakk fram den store betydningen hans far hadde hatt i livet hans, da han tok imot Petter Dass-prisen på vegne av festivalen Olavsfestdagene.

Copyright © Sambåndet 2017