Sambåndet

Lørdag 17. november 2018
RSS
Foto: Fabian Blank, unsplash.com

Snur pengestrømmen

ImF går fra å tilby økonomitjenester til andre, til selv å kjøpe økonomitjenester, inkludert økonomileder, fra Knif-regnskap.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 20. oktober 2017.

Rune Bødalen leies inn som økonomileder. Foto: Vilhelm Viksøy

Endringen, som trådte i kraft på forsommeren, har sin bakgrunn i to forhold. Det ene er hensynet til ImFs personale, det andre er hensynet til kundene.

– Vår økonomiavdeling var liten, og vi var sårbare selv ved små endringer, for eksempel ved sjukdom. Det var også et stort ansvar å levere økonomitjenester på et faglig høyt nivå, og kravet til kvalitet i tjenestene ble stadig høyere. Disse to forholdene ble etter hvert vanskelig å forene, sier Erik Furnes, generalsekretær ImF og dermed også daglig leder for virksomheten.

Overtok ansatte
Løsningen ble et samarbeid med Knif-regnskap, en av avdelingene i Kristen-Norges innkjøpsfellesskap, Knif.

– De overtok våre fulltidsansatte på økonomiavdelingen og har opprettet avdelingskontor i ImFs lokaler. Så kjøper vi tjenester av dem etter behov. Våre tidligere ansatte blir dermed del av et større faglig miljø, de beholder sitt fysiske arbeidssted, og våre regnskapsbehov blir bedre ivaretatt.

De fleste av ImFs tidligere kunder er også blitt med på flyttelasset.

– Alle de vi tidligere har gjort en jobb for, fikk tilbud fra Knif-regnskap om å flytte over, og mange av dem valgte denne løsningen, sier Furnes, som ikke har registrert noen negative reaksjoner.

Kjøper sjef
Men ikke bare regnskapstjenester skal kjøpes. Også økonomilederfunksjon skal nå hentes hos Knif-regnskap.

– Vi har hatt ulike løsninger for økonomileder de siste årene og har slitt med stabilitet i denne oppgaven i lang tid. Vi har også sett at det ikke lenger er behov for økonomileder i full stilling. Vi ble derfor enige om å kjøpe også denne tjenesten fra Knif-regnskap i inntil 30 prosent stilling, sier Erik Furnes.

Bunnlinjer
Den som skal fylle oppgaven som ImFs økonomileder, er Rune Bødalen. Han er 46 år, gift og har to barn. Han kommer fra Kvernavik i Stavanger og har vært aktiv i IMI-kirken siden 1984. Der har han vært økonomileder i to perioder, først i 1997-2004 og på nytt fra 2013 og fram til nå. I dag er han ansatt i 60 prosent  i IMI og 40 prosent  i Knif-regnskap.

– Min jobb er å sørge for at regnskapet til enhver tid viser det rette bildet. På den måten skal jeg gi ledelsen hjelp til å ta de rette avgjørelsene, sier han.

Selv om han ikke kjenner ImF direkte fra før, kjenner han andre misjonsregnskap og vet at investeringer ikke bare måles i «kroner og øre».

– Ta for eksempel satsingen på Awana. Det investeres mye, og det kan godt hende det er rett. Det valget og ansvaret ligger hos styret som også har ansvar for å «kjenne tiden» og mulighetene. Min jobb blir da å hjelpe dem slik at de vet de økonomiske konsekvensene av de valg som blir tatt, sier Bødalen.

Kjøpe og eie
Erik Furnes har tro for at den nye løsningen er god, og at det også vil gi besparelser.

– Vi ser allerede at omleggingene vi har hatt med økonomi og ny IT-løsning, gjør at 2017 blir et tungt økonomisk år. Men slike omlegginger vil alltid koste, og vi tror vi er tjent med løsningen på lengre sikt. Dermed kan størst mulig del av misjonsøkonomien bli frigjort til misjonsarbeid, sier Furnes.

– Vår tanke er at vi skal ansette når dette er rett og kjøpe tjenester når det er best. Alt gjør vi for misjonens beste, sier Erik Furnes.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Jeg gir avkall på gaver til ImF sentralt dersom gavene blir gitt til forsamlingen – og forsamlingen tar ansvar for flere enn seg selv, sier Erik Furnes.

Daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung ønsker å overlate deler av administrasjonsarbeidet i jobben til en ny medarbeider.

KOMMENTAR Enhver tanke om at det å utlegge Bibelen ved å vise til bilder i teksten, ikke representerer livsnær forkynnelse, bør tas til fange. Om ikke før så i alle fall etter Lederkonferansen 2018.

Divisi og Helge Harila inviterte misjonsfolket til konserten «Kveldssang» fredag kveld under Lederkonferansen i Straume Forum. Her skulle de presentere et knippe nye salmer.

Igjen fikk vi oppleve det på samme måte som folket på pinsedagen måtte erkjenne etter å ha lyttet til Peters tale: «(…) da de hørte dette, stakk det dem i hjertet».

Copyright © Sambåndet 2018