Sambåndet

Tirsdag 21. august 2018
RSS
Foto: Fabian Blank, unsplash.com

Snur pengestrømmen

ImF går fra å tilby økonomitjenester til andre, til selv å kjøpe økonomitjenester, inkludert økonomileder, fra Knif-regnskap.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 20. oktober 2017.

Rune Bødalen leies inn som økonomileder. Foto: Vilhelm Viksøy

Endringen, som trådte i kraft på forsommeren, har sin bakgrunn i to forhold. Det ene er hensynet til ImFs personale, det andre er hensynet til kundene.

– Vår økonomiavdeling var liten, og vi var sårbare selv ved små endringer, for eksempel ved sjukdom. Det var også et stort ansvar å levere økonomitjenester på et faglig høyt nivå, og kravet til kvalitet i tjenestene ble stadig høyere. Disse to forholdene ble etter hvert vanskelig å forene, sier Erik Furnes, generalsekretær ImF og dermed også daglig leder for virksomheten.

Overtok ansatte
Løsningen ble et samarbeid med Knif-regnskap, en av avdelingene i Kristen-Norges innkjøpsfellesskap, Knif.

– De overtok våre fulltidsansatte på økonomiavdelingen og har opprettet avdelingskontor i ImFs lokaler. Så kjøper vi tjenester av dem etter behov. Våre tidligere ansatte blir dermed del av et større faglig miljø, de beholder sitt fysiske arbeidssted, og våre regnskapsbehov blir bedre ivaretatt.

De fleste av ImFs tidligere kunder er også blitt med på flyttelasset.

– Alle de vi tidligere har gjort en jobb for, fikk tilbud fra Knif-regnskap om å flytte over, og mange av dem valgte denne løsningen, sier Furnes, som ikke har registrert noen negative reaksjoner.

Kjøper sjef
Men ikke bare regnskapstjenester skal kjøpes. Også økonomilederfunksjon skal nå hentes hos Knif-regnskap.

– Vi har hatt ulike løsninger for økonomileder de siste årene og har slitt med stabilitet i denne oppgaven i lang tid. Vi har også sett at det ikke lenger er behov for økonomileder i full stilling. Vi ble derfor enige om å kjøpe også denne tjenesten fra Knif-regnskap i inntil 30 prosent stilling, sier Erik Furnes.

Bunnlinjer
Den som skal fylle oppgaven som ImFs økonomileder, er Rune Bødalen. Han er 46 år, gift og har to barn. Han kommer fra Kvernavik i Stavanger og har vært aktiv i IMI-kirken siden 1984. Der har han vært økonomileder i to perioder, først i 1997-2004 og på nytt fra 2013 og fram til nå. I dag er han ansatt i 60 prosent  i IMI og 40 prosent  i Knif-regnskap.

– Min jobb er å sørge for at regnskapet til enhver tid viser det rette bildet. På den måten skal jeg gi ledelsen hjelp til å ta de rette avgjørelsene, sier han.

Selv om han ikke kjenner ImF direkte fra før, kjenner han andre misjonsregnskap og vet at investeringer ikke bare måles i «kroner og øre».

– Ta for eksempel satsingen på Awana. Det investeres mye, og det kan godt hende det er rett. Det valget og ansvaret ligger hos styret som også har ansvar for å «kjenne tiden» og mulighetene. Min jobb blir da å hjelpe dem slik at de vet de økonomiske konsekvensene av de valg som blir tatt, sier Bødalen.

Kjøpe og eie
Erik Furnes har tro for at den nye løsningen er god, og at det også vil gi besparelser.

– Vi ser allerede at omleggingene vi har hatt med økonomi og ny IT-løsning, gjør at 2017 blir et tungt økonomisk år. Men slike omlegginger vil alltid koste, og vi tror vi er tjent med løsningen på lengre sikt. Dermed kan størst mulig del av misjonsøkonomien bli frigjort til misjonsarbeid, sier Furnes.

– Vår tanke er at vi skal ansette når dette er rett og kjøpe tjenester når det er best. Alt gjør vi for misjonens beste, sier Erik Furnes.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Gospelsongaren Lynda Randle fylte Nordhordland folkehøgskole i takknemlighetskonsert for leirstaden Raknestunet.

Kari Berg (70) synest det er skremmande å sjå at barnearbeidet forsvinn i mange kyrkjelydar. – Det er det viktigaste arbeidet ein kyrkjelyd gjer, seier ho.

– Det er ei stor utfordring at vi mistar studentar frå fellesskapet, seier Karl Johan Kjøde i Laget.

BAKGRUNN En talsmann for Hamas hevder at det å kaste stein mot israelere og sende branndrager fra Gaza til Israel «blir ansett som fredelige måter å demonstrere på». Hvordan skal vi forholde oss til en slik påstand?

Både festivalsjefen og kultursjefen i kommunen trur ein ny kristen festival òg kan trekkja folk som vanlegvis ikkje er aktive i kristne samanhengar.

Copyright © Sambåndet 2018