Sambåndet

Tirsdag 23. oktober 2018
RSS
NY: Lene Hoem skal erstatte Torgunn Nerland i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Foto: Privat

Siste brikke på plass

I løpet 2018 blir det full utskiftning av ledelsen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI). Lene Hoem (32) er den siste som er på plass.

Av Brit Rønningen. Publisert 4. november 2017.

LEDELSE: Sammen med Lene Hoem blir Ole Christian Martinsen, t.v., og Hans Ivar Guddal ny ledertrio i Nordmøre og Romsdal Indremsjon fra høsten 2018. Foto: ImF Media arkiv

Den 1. mai 2018 begynner Hoem i 80 prosent fast stilling som administrasjonsleder i kretsen.

˗ Vi er fornøyd med denne løsningen, og vi får et ungt personale, sier kretsleder Arild Ove Halås til sambåndet.no.

Ole Chistian Martinsen som nå er leder for ImF-Ung NRI, vil overta som kretsleder når Halås slutter til sommeren neste år. Samtidig vil Hans Ivar Guddal ta over som leder for ImF-Ung NRI.

Da Grete-Marita Heiseldal sa opp stillingen som administrasjonsleder etter nyttår i år, gikk Torgunn Nerland inn i stillingen. Nerland vil gå av med pensjon 1. mai 2018, og da overtar Hoem. Halås opplyser at antall årsverk i NRI da blir redusert med et halvt årsverk.

Lene Hoem kommer fra Arendal, er gift og har to barn.

Fra barnevernet
˗ Jeg er ikke i slekt med forfatteren Edvard Hoem, avkrefter Hoem for de som lurer.

Men familien bor på Hoem i bygda Torvikbukt i Gjemnes kommune på Nordmøre. Mannen er fra Torvikbukt. Av utdanning er Hoem sosionom fra Volda og har videreutdanning innen barnevernet. Hun har jobbet sju år i barnevernet og jobber nå i barnevernet i Molde.

Som en liten kuriositet kan det nevnes at også Helge Kleven, som vikarierer som administrasjonsleder for ImF sentralt, kommer fra jobb i barneverntjenesten. 

˗ Ellers så har jeg alltid vært glad i å være ute og drive med idrett og friluftsliv. Jeg er trener for barne- og ungdomslag i håndball, forteller Hoem.

Noe annet
˗ Og hvorfor vil du bli administrasjonsleder i NRI?

˗ Jeg har lyst til å gjøre noe annet og bruke meg selv i andre sammenhenger, forklarer Hoem.

˗ Hva vil være viktig for deg som administrasjonsleder?

˗ Det er viktig at administrative oppgaver blir utført på en god måte sånn at de som forkynner og har utadrettede oppgaver, kan utføre arbeidet tilfredsstillende. Jeg har jobbet som saksbehandler og er veldig glad i oppgaver hvor jeg ser at jeg kan få fullført ting.

Oppvokst i pinsemenighet
˗ Hva slags erfaring har du med Indremisjonsforbundet?

˗ Jeg er oppvokst i en pinsemenighet, men jeg gikk to år på Høgtun folkehøgskole i Torvikbukt som er eid av blant andre NRI. Det første året var jeg elev, og det andre året var jeg miljøarbeider. Eter at vi flyttet til Torvikbukt i 2016 har vi gått på bedehuset. Jeg har vært med i forskjellige kristne sammenhenger og kjenner folk som har jobbet i Indremisjonsforbundet, sier Lene Hoem.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Hans Nielsen Hauge snudde opp ned på Norge. Kva kan det lære oss i dag?

Tor Andre Haddeland fra Hægebostad skal på ImFs lederkonferanse og anbefaler også andre å melde seg på.

Styret i Sunnmøre Indremisjon anbefaler overfor et ekstraordinært årsmøte å kjøpe butikkdriften Johan R. Sunde AS. Samtidig ber styret om tillatelse til å selge Ålesund bedehus, mest sannsynlig til leietaker Ungdom i Oppdrag.

Forsamlingskonsulent Runar Landro i ImF bekrefter det som det nystartede prosjektet Radiogudstenesta hevder, at noen i de nye forsamlingene savner liturgi.

Bedehusfolk som har gitt uttrykk for savn av liturgi i forsamlingene, får nå et alternativ.

Copyright © Sambåndet 2018