Sambåndet

Tirsdag 23. oktober 2018
RSS
ÅPNE ARMER: Rådgiver for skoleutvikling i NKF, Marie Wiland, har vært rundt på mange skoler og snakket om "Livsmot og mestring". – Dette er et prosjekt som blir tatt imot med åpne armer, sier hun. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Mange elevar slit med sosial angst

Dei kristne folkehøgskolane tek grep for å heva kompetansen og trygge dei tilsette i møte med elevar som slit psykisk.

Av Ingunn Marie Ruud, KPK . Publisert 9. november 2017.

Norges Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) arbeider i samarbeid med Kildehuset på Modum Bad med prosjektet «Livsmot og mestring i folkehøgskolen». Nyleg kom boka med same namn som skal hjelpa tilsette på folkehøgskolane i møte med elevar som slit.

– Mange tilsette har sagt at dei opplever fleire elevar som slit, enn før. Dei synest dei manglar kompetanse i møte med elevar som slit, fortel Marie Wiland som er rådgjevar for skuleutvikling i NKF.

Ho fortel at NKF ynskte å gå ordentleg inn i problemstillinga med kartlegging, tiltak og evaluering.

– Etter kvart samla vi ein del sentrale personar til eit arbeidsmøte på Modum Bad. Eit av tiltaka vi kom fram til, var å laga denne boka, seier Wiland.

Boka er skriven av Modum Bad-psykolog Kari Halstensen saman med pedagog Helle Myrvik.

Ikkje handsamingsinstitusjon

NKF er oppteken av at folkehøgskolane ikkje skal vera handsamingsinstitusjonar.

– Nokre av spørsmåla vi har teke opp, går på korleis vi kan sørgja for at dei som slit, får hjelp utan å ta all merksemda frå dei andre elevane, seier Wiland.

NKF reiser òg rundt på skulane og tek opp emnet og snakkar med personalgrupper. Wiland er oppteken av at alle dei tilsette er med på eit slikt opplegg og ikkje berre lærarane.

– Vi er opptekne av at i folkehøgskolen jobbar alle med elevane på einkvan måte. Det som er så flott i folkehøgskolen, er at eleven kan sjåast av både vaktmeistarar, kokkar, kjøkkenleiarar, skulesekretærar, lærarar, rektor og administrasjon. Alle ser elevane, seier ho og held fram:

– Vi trur at dei fleste unge menneske som slit, ikkje treng så mykje meir enn å møta ein oppegåande voksen som er interessert og kan høyra på dei. Så er det nokon som treng meir, og då må vi ha ein kompetanse på å kunna sjå skilnad og eventuelt skaffa hjelp utanfrå.

Sosial angst

Når Wiland reiser rundt, ber ho skulane velja mellom tema som mellom anna depresjon, sosial angst, sjølvskading og sjølvmord.

– Sosial angst er noko som særleg går igjen. Nesten alle skulane har bede meg fokusera på det, seier ho.

Skuleutviklingsrådgjevaren fortel at angstlidingane dei møter i folkehøgskulane, òg kan handla om presset ungdomar har om å vera suverene.

– Den sosiale angsten kan vera ein sjølvpålagt forklaring når ein plutseleg hamnar i ein setting der ein ikkje er suveren, seier Wiland, som trur det nok av og til kan vera litt sjølvdiagnostisering.

– Men det tyder ikkje at dei ikkje har angst eller eventuelt depresjon. Eg trur at valet om å gå på folkehøgskole òg kan handla om å prøva å koma over angsten, held ho fram.

Wiland er ikkje i tvil om at eit folkehøgskoleopphald kan hjelpa mot slik angst.

– Det har eg sett mange gonger då eg jobba på folkehøgskole sjølv, seier ho.

Positivt forteikn

Wiland fortel at prosjektet fort endra seg frå å handla om eit problem til å ha eit meir positivt forteikn.

– Vi snudde nokså fort merksemda frå at det er mange unge som slit og søkelys på psykisk uhelse, til å leggja vekt på psykisk helse, livsmot og meistring som vi ynskjer skal vera resultatet av det å gå på ein folkehøgskole både for dei tilsette og elevane.

Dette året har Wiland og NKFs styreleiar Edgar Fredriksen vore på besøk på over halvparten av dei 32 kristne folkehøgskulane knytt til NKF.

– Dette er eit prosjekt som vert teke imot med opne armar. Det har vore veldig flott og spennande, seier Marie Wiland. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Hans Nielsen Hauge snudde opp ned på Norge. Kva kan det lære oss i dag?

Tor Andre Haddeland fra Hægebostad skal på ImFs lederkonferanse og anbefaler også andre å melde seg på.

Styret i Sunnmøre Indremisjon anbefaler overfor et ekstraordinært årsmøte å kjøpe butikkdriften Johan R. Sunde AS. Samtidig ber styret om tillatelse til å selge Ålesund bedehus, mest sannsynlig til leietaker Ungdom i Oppdrag.

Forsamlingskonsulent Runar Landro i ImF bekrefter det som det nystartede prosjektet Radiogudstenesta hevder, at noen i de nye forsamlingene savner liturgi.

Bedehusfolk som har gitt uttrykk for savn av liturgi i forsamlingene, får nå et alternativ.

Copyright © Sambåndet 2018