Sambåndet

Tirsdag 23. januar 2018
RSS
REFUNDERT: Framnes kristne vidaregåande skule er blant de misjonseide internatskolene som har fått tilbake momskompensasjon de ble nektet av Skattedirektoratet. Foto: Vilhelm Viksøy

Skoler får tilbake 6,4 millioner

Tre skoler som ImF har eierinteresser i, får tilbake til sammen 6,4 millioner kroner i momskompensasjon.

Av Petter Olsen BAKGRUNN. Publisert 30. desember 2017.

Mens vi ennå skriver 2017, er det greit å avslutte en sak Sambåndet har skrevet mye om både på papir og nett de siste årene. Det gjelder kompensasjon av merverdiavgift for «anskaffelse og drift» av friskolers «internat og opplæring til voksne elever uten rett til videregående opplæring».

Endring av praksis

25. november 2015 sendte Skattedirektoratet et brev til skattekontorene der det ble presisert at penger brukt på dette, ikke skulle gis momskompensasjon. Sambåndet skrev første gang om denne saken 18. desember samme år. Denne presiseringen medførte en endring i praksis fra skattemyndighetenes side, og aktuelle friskoler slo alarm. Etter mye medieomtale og iherdig arbeid fra stortingspolitikere, ikke minst fra KrF, kom det våren 2016 på plass en ordning der de rammede friskolene kunne få tilbake det de hadde tapt på Skattedirektoratets tolkning av regelverket.

– KrF har vært opptatt av skattemyndighetenes ubegrunnede momskrav for friskoler med internat og skoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående skole. Vi er glade for at vi nå har fått en løsning som gir disse skolene økonomisk kompensasjon og forutsigbarhet for fremtiden, sa daværende leder for finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF), til dagen.no. 

Utbetalt

Den nye tilskuddsordningen ble lagt under Kunnskapsdepartementet, og dets underliggende etat, Utdanningsdirektoratet, har i år sendt ut brev om utbetaling. Dette angår tre skoler som ImF har eierinteresser i. Alle tre har fått innvilget sine søknader i sin helhet, inkludert beregnede tapte renteinntekter:

  • KVS-Bygland i Setesdal, heleid av ImF, får refundert 605.946 kroner.
  • Framnes kristne vidaregåande skule i Norheimsund, eid av Indremisjonssamskipnaden og ImF, får refundert 1.560.861 kroner
  • Danielsen intensivgymnas i Bergen, deleid av ImF, får refundert 4.243.682 kroner.  

 Til sammen utgjør dette 6.410.489 kroner, men dette er altså penger som skolene fra før hadde regnet med å få. Skolene får heller ikke kompensert det betydelige arbeidet de har hatt med argumentasjon og dokumentasjon rettet mot skattemyndighetene.

Les også: Kamp og seier (lederartikkel) 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KrF og Menneskeverd håper færre velger tvillingabort når tvillingforeldre nå får økt permisjon.

Et team innenfor ImF jobber nå med ulike modeller for forsamlingsvekst, og en plantefamilie er startet for de som tenker fellesskapsplanting.

Venstre-leder Trine Skei Grande avviser at hun som kulturminister vil arbeide for eget partis programpunkt om å fjerne henvisningen i Grunnloven til kristendommen.

Frivillige vaksne deler timane i denne veka mellom seg i bøn for borna.

2017 ble det nest beste året for sambåndet.no siden målingene startet.

Copyright © Sambåndet 2018