Sambåndet

Torsdag 15. november 2018
RSS
BETELSKIPET: Landsstyret i Den indre sjømannsmisjon foreslår å beholde «Elieser 6» som en egen avdeling. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Indre Sjø spør om fusjon

Den indre sjømannsmisjon har igjen henvendt seg til ImF med spørsmål om fusjon eller samarbeid.

Av Petter Olsen. Publisert 26. april 2018.

Bakgrunnen er økonomi. I organisasjonsbladet Trygg Havn påpeker landsstyret at Den indre sjømannsmisjon (DISM) de to siste årene har brukt 10,5 millioner kroner mer enn den har fått inn i inntekter. Landsstyret har vedtatt et budsjett med et underskudd på over 2,6 millioner kroner.

– Budsjettet er realistisk og viser den alvorlige økonomiske situasjonen vi befinner oss i, framholder landsstyret.

Tre forslag

Overfor landsmøtet 22.–24. juni fremmer landsstyret alternative forslag: 1. Oppløsning av DISM, 2. Inngå forhandlinger om fusjon, 3. Ny driftsmodell.

– Etter de signalene vi har fått fra misjonsfolket, er det ny driftsmodell som er mest ønskelig, sa landsstyreleder Ingolf Solsvik til Dagen 7. april.

Dette vil, slik flertallet i landsstyret legger det fram, blant annet innebære at dagens ti kretser reduseres til fem regioner som hver får en ansatt regionleder.

Flere aktuelle

Alternativet om å inngå forhandlinger om en fusjon bunner i et forslag fra Møre og Romsdal krets og Harry Wiig Andersen i forbindelse med Rådsmøtet 2018. Landsstyret skriver i innstillingen til landsmøtet at de ikke ønsker å begynne planarbeid med fusjon «før det foreligger et flertallsvedtak i Landsmøtet om at dette arbeidet skal påbegynnes». Landsstyret har imidlertid bedt administrasjonen ta kontakt med ImF og Norges Samemisjon «og eventuelt Norsk Luthersk Misjonssamband» for å sondere interessen for å inngå fusjonsforhandlinger. ImF mottok et brev om dette før påske.

Også i 2003/04 fikk ImF en slik henvendelse fra DISM. Den gang sa ImF seg positiv til å inngå forhandlinger. Forslag om fusjon ble imidlertid forkastet på landsmøtet til Indre sjø i 2005. Flere kretser i DISM fremmet på nytt forslag om fusjon på landsmøtet på Bildøy i august 2006, men det ble da forkastet av et flertall på 59 mot 47 stemmer.

Ulønnsom drift

Den indre sjømannsmisjon har god likviditet, men da grunnet salget i 2014 av Sjømannskirken i Oslo for over 56 millioner kroner. Gjeld på 14 millioner ble slettet, og ca. 20 millioner kroner er brukt på eiendomsinvesteringer. 

Det er altså driften av DISM som går med underskudd og som gjør at landsstyret finner det nødvendig å be landsmøtet velge mellom de tre nevnte forslagene. Betinget av vedtak på sommerens landsmøte spør landsstyreleder Ingolf Solsvik om det er vilje hos ImF til å drøfte  overtakelse av driften eventuelt inngå et samarbeid med DISM.

Drøfter

Ledergruppen i ImF hadde en innledende drøfting av saken i møte 10. april – uten at det ble trukket noen konklusjon. Generalsekretær Erik Furnes i ImF sier til Sambåndet at forespørselen vil bli behandlet seriøst, og at landsstyreformannen i DISM er orientert om at det innbefatter behandling i ImF-styret første helgen i mai.

Til avisen Dagen 19. april sa daglig leder Roald Gundersen i Samemisjonen at de ønsker et møte med DISM for å få flere opplysninger og se om det er noe å bygge videre på med tanke på en eventuell fusjon.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung ønsker å overlate deler av administrasjonsarbeidet i jobben til en ny medarbeider.

KOMMENTAR Enhver tanke om at det å utlegge Bibelen ved å vise til bilder i teksten, ikke representerer livsnær forkynnelse, bør tas til fange. Om ikke før så i alle fall etter Lederkonferansen 2018.

Divisi og Helge Harila inviterte misjonsfolket til konserten «Kveldssang» fredag kveld under Lederkonferansen i Straume Forum. Her skulle de presentere et knippe nye salmer.

Igjen fikk vi oppleve det på samme måte som folket på pinsedagen måtte erkjenne etter å ha lyttet til Peters tale: «(…) da de hørte dette, stakk det dem i hjertet».

En rolig og spent Kenneth Foss er klar til å ta imot et halvt tusen mennesker på ImFs Lederkonferanse 2018.

Copyright © Sambåndet 2018