Sambåndet

Torsdag 15. november 2018
RSS
FUNKER IKKE: Å spille på dårlig samvittighet for å få folk til å bidra frivillig, funker ikke i lengden mener Betania-pastor Arve Bækkelund (forsidebilde). Her forteller han om det frivillige arbeidet under årsmøtet i K-stud. UNGE MEDARBEIDERE: Jo yngre de frivillige er når de starter, dess bedre ledere blir de, mener pastor i Betania, Arve Bækkelund (bildet over). FOTO: Betania Menighetsenter, GrimstadFOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Guds kall virker bedre enn manipulasjon

Pastor Arve Bækkelund mener det er viktig at frivillige får opplevelse av å være en del av det store bildet.

Av Ingunn Marie Ruud, KPK. Publisert 30. april 2018.

I Betania Menighetsenter i Grimstad som er en menighet i De Frie Evangeliske Forsamlinger, jobber pastor Arve Bækkelund sammen med det han kaller «en hær av frivillige».

– Det er livsviktig å få de frivillige medarbeiderne våre til å se det store bildet, se sammenhengen og se hva de er med på, sier pastoren.

Han erfarer at dersom frivillige medarbeidere får opplevelsen av å være «lemmer på legemet» og står sammen i et større oppdrag, kommer de og takker for at de får lov til å være med og bidra.

– Vi må settes inn i en sammenheng hvor vi ser at det vi holder på med, er en del av det store bildet og den store historien som starter fra skapelsen av. Vi holder ikke på med ungdomsarbeid, vi vinner mennesker og fullfører misjonsbefalingen.

Unngår å spille på dårlig samvittighet

Bækkelund deltok på årsmøtet i K-stud nylig hvor han delte sine erfaringer med frivillig arbeid.

– For oss er frihet og frivillighet så viktig at vi prøver å avsløre når vi spiller på dårlig samvittighet eller loviskhet. Det funker ikke, sier pastoren.

Han sier man historisk sett har vært gode på den typen manipulasjon.

– Jeg tror at Gud kaller, at Gud inspirerer, at Gud innsetter og virker i mennesker. Og vet du hva? Det funker mye bedre enn norgesmesterskapet i manipulasjon.

Identitet og individualisme

Under den faglige delen av K-studs årsmøte delte også Morten Johansen fra Frivillighet Norge noen tendenser i frivilligheten. Han peker på at det er en stagnasjon i ideologiske bevegelser, og at individualisme er blitt viktigere enn organisasjonstilhørighet.

– Tendensen er at folk nå identifiserer seg mer med frivillig sektor som sådan, mens organisasjonens egenart ikke er like viktig, sier Johansen.

Øyvind Håbrekke, som er faglig leder i Tankesmien Skaperkraft, advarer organisasjonene om å følge trenden for blindt og ikke ta vare på sin identitet og egenart.

– Uten en særpreget identitet mister organisasjonen sin eksistensberettigelse, sier han.

Håbrekke tror pendelen vil svinge tilbake og mener at den økte populismen i Europa blant annet er et tegn på at folk igjen søker en identitet, tilhørighet og mening.

– Skal man da få gevinsten, må man ha tatt vare på identiteten sin. Hvis man har hoppet over og det ikke lenger er noen forskjell på organisasjonene, har man ingenting å tilby når folk søker den meningen og tilhørigheten, sier han.

Selv om Frivillighet Norge ber organisasjoner tilpasse seg disse tendensene, tror Johansen likevel det å trekke opp det store bildet og fokusere på organisasjonens egenart kan fungere.

– Jeg tror den strategien kan fungere for veldig mange, men risikoen er at de som tilpasser seg, kan fange opp de som er innstilt på å gjøre noe men ikke har en så klar formening om hva, sier han.

Forbeholdets tidsalder

Også Bækkelund merker tendensene Johansen nevner, og han mener vår frihet ofte blir en motsats til frivillighet.

– Hvorfor møter jeg så mange kristne som elsker Jesus, men tar forbehold om alt som truer friheten? Vi lever i forbeholdets tidsalder.  Det kan jo komme noe som er gøyere. Jeg tror vi er blitt slaver av vår egen frihet, sier pastoren og viser til Galaterbrevet 5, 13.

– «Dere søsken er kalt til frihet», så skrev han, mens han så 2018 for seg, «la ikke friheten bli et påskudd for det kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet».

Menighetens nåtid

Betania driver et stort arbeid for barn, tweens og ungdommer, men pastoren advarer mot å tro at det er noen «quick fix».

– Det krever mye arbeid og mange frivillige, men mye glede, humør, fellesskap og opplevelser som de frivillige får være med på. Vi må gjøre det så lukrativt og meningsfylt at folk har lyst å være med. Et godt miljø drar til seg folk. Det er viktig at ingen blir tatt som en selvfølge, men at alle er like viktige.

Bækkelund sier det er viktig å bygge en kultur der de frivillige ikke bare er arbeidere, men venner. Han mener at jo yngre de er når de starter, jo bedre ledere blir de.

– Hos oss er vi fanatiske på at vi aldri omtaler ungdommene og ungene som menighetens fremtid. De er menighetens nåtid. KPK

FRIVILLIG HÆRSKARE: Betania Menighetsenter i Grimstad har en hær av frivillige medarbeidere. – Når fellesskapet er bra spør folk om å få bidra mer, sier pastor Arve Bækkelund. FOTO: Betania Menighetsenter, Grimstad

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung ønsker å overlate deler av administrasjonsarbeidet i jobben til en ny medarbeider.

KOMMENTAR Enhver tanke om at det å utlegge Bibelen ved å vise til bilder i teksten, ikke representerer livsnær forkynnelse, bør tas til fange. Om ikke før så i alle fall etter Lederkonferansen 2018.

Divisi og Helge Harila inviterte misjonsfolket til konserten «Kveldssang» fredag kveld under Lederkonferansen i Straume Forum. Her skulle de presentere et knippe nye salmer.

Igjen fikk vi oppleve det på samme måte som folket på pinsedagen måtte erkjenne etter å ha lyttet til Peters tale: «(…) da de hørte dette, stakk det dem i hjertet».

En rolig og spent Kenneth Foss er klar til å ta imot et halvt tusen mennesker på ImFs Lederkonferanse 2018.

Copyright © Sambåndet 2018