Sambåndet

Søndag 18. august 2019
RSS
MER UAVHENGIG: Forsker tror at eldre eldre i noe mindre grad enn før føler et personlig og sosialt press og forventning om å delta på arrangementer. Illustrasjonsfoto: Vidar Nordli-Mathisen, unsplash.com (forside) og Lucie Hosova, unsplash.com (bildet over).

De eldre i dag

Årets Bibel og Fellesskap ble avlyst – kanskje for første gang. Kan lavere oppslutning om arrangementet skyldes at dagens eldre ikke er som gårdagens? Forsker ser en endring blant eldre.

Av Brit Rønningen. Publisert 15. juni 2018.

FORSKER: Thomas Hansen arbeider ved Velferdsinstituttet Nova. FOTO: PRIVAT

‒ Generelt er dagens eldre for det første noe mindre religiøse, så her ligger kanskje hovedforklaringen til fallende interesse for religiøse arrangementer, sier forsker Thomas Hansen ved Velferdsinstituttet Nova til Sambåndet.

Han ser en viss endring i mentalitet, preferanser og verdier blant eldre.

‒ Mens eldre før i stor grad var tradisjonsorienterte – de fulgte skikk og bruk – er 68′- generasjonen mer individualistiske i sine verdier. Dagens eldre er noe mindre opptatt av kulturelle tradisjoner, opplever mindre normative begrensninger og ønsker å styre livet sitt etter egne behov og preferanser.

Forklaringer

Hansen tror det kan bety at eldre i noe mindre grad enn før føler et personlig og sosialt press og forventning om å delta på arrangementer. Andre faktorer han nevner som kan forklare lavere oppslutning om et arrangement som Bibel og Fellesskap (Bof), er at flere eldre enn før er yrkesaktive og står lengre i arbeid. Internett og større tilgang på arenaer for fellesskap og kultur kan gjøre at arrangementet drukner i andre tilbud.

Bof er beregnet for de fra 55 år og oppover. Årets utgave skulle ha blitt arrangert denne uka, men som sambåndet.no meldte 1. juni, ble arrangementet avlyst. 12 påmeldte ble vurdert som for få både av hensyn til økonomien og det sosiale.

 Gode samlinger

‒ Bibel og Fellesskap har vært gode og oppbyggelige samlinger som har fått bety mye for mange, og det har hatt høy prioritet. Samtidig har vi sett at antall deltakere har vært nedadgående, og vi får bare registrere at dette tilbudet ikke fikk nok deltakere i år, sier personalleder Aud Karin Kjølvik Ringvoll i ImF.

Hva skjer med videre med Bibel og Fellesskap?

‒ Når det gjelder neste år, får vi ta en evaluering i komiteen om hva vi gjør, svarer Kjølvik Ringvoll og fremholder at ImF har flere tilbud til eldre enn Bof.

‒ ImF har en egen satsing for aldersgruppen 55+ under hele sesongen for Bibelcampen i Lyngdal. Ellers gleder vi oss over et rikt arbeid i kretser og lokalforsamlinger. Mange kretser har egne leirer for eldre, og rundt omkring lokalt er det egne samlinger for eldre. Dette er arrangement som er av stor betydning i arbeidet vårt, og forkynnere fra ImF deltar også etter forespørsel på disse. 

Alternativ

Ingebjørg Sæle har også deltatt på flere Bof og hadde tenkt seg dit i år også.

‒ Det var veldig synd at det ble avlyst. Jeg mener at de bør prøve å holde det oppe, sier Sæle.

Men hun har funnet et alternativ. Hun er på Vi over 60 som arrangeres på leirstedet Lyngmo som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband og Sogn og Fjordane Indremisjon, når Sambåndet ringer.

‒ Her har vi det veldig bra, sier hun.

Motivasjon

Forsker Thomas Hansen synes det er vanskelig å svare på hva man hva kan man gjøre for å øke interessen for et arrangement som Bibel og Fellesskap.

‒ Men vi ser fra frivillighetssektoren at eldre er mindre motivert av plikt og mer motivert av egeninteresse og «selvutvikling» enn eldre før. Så kanskje kan arrangementet ha et bredere innhold utover det religiøse. Nå vet jeg ikke hva innholdet er på Bibel og Fellesskap, men ut fra programmet jeg så på, så virker det kanskje litt passivt. Kanskje eldre nå ønsker å delta mer aktivt, bruke sin kompetanse, bruke seg selv, slik vi ser i frivillig arbeid. Men her bare gjetter jeg, sier han.  

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Muslimske og kristne minoritetsungdommar godtar at leiinga i religiøs samanheng er mannsdominert, sjølv om dei forventar likestilling heime og i offentlegheita elles.

NMS-misjonær Tor Helge Brandsæter hjelpte ei thailandsk kyrkje å satsa på berekraftig jordbruk. Det skaper ei interesse som gjer det lettare å nå inn òg med evangeliet.

KOMMENTAR 21-åringen fra Bærum som er siktet for terror og drap, begynte å lese i Bibelen, meldes det. Skulle det gi grunn til bekymring?

Vipps og Facebook bidrar til å hanke inn stadig større pengebeløp til frivilligheten, men den som trodde giroblanketten var døden nær, må tenke om igjen.

Hvis du begynner å snakke med Birgitte Sveen om Helgatun fjellpensjonat, begynner hun å reklamere for stedet.

Copyright © Sambåndet 2019