Sambåndet

Torsdag 15. november 2018
RSS
JUBILEUM: Jostein Emblem, med trekkspill, og Kjell Gjelsten på gitar, bød på evangeliske toner under jubileumsfeiringen for Ålesund Indremisjon. FOTO: PRIVAT

Markerte 150-årsjubileum

Onsdag 9. september 1868 ble Ålesund Indremisjon stiftet. Søndag 9. september 2018 ble 150-årsjubileet markert i Ålesund bedehus.

Av Petter Olsen . Publisert 28. oktober 2018.

Scenen var Devoldsalen ved Bakkegata på Brunholmen, like nordøst for Aspøya. I rommet som ble mye brukt til møter for de troende venner i byen, tegnet 28 personer seg som medlemmer. Tallet steg raskt til 84.

Solem.

Første formann ble bryggeformann og bergenser Anders Tollefsen. Rørlegger Erik Solem, innflytter fra Trondheim og mannen som i 1892 var avgjørende for at Vestlandet fikk et selvstendig og radikalt indremisjonsforbund, er blant dem som har satt spor etter seg i Ålesund Indremisjon. Det samme gjelder hans sønn, ingeniør og senere borgermester Johannes Solem.

Johannes Solem var for øvrig den som laget utkastet til Ålesund bedehus i Kiperviggt. 19. Grunnsteinen ble lagt ned lørdag 1. juli 1905, og bedehuset ble innviet søndag 17. desember samme år.

Sand.

Kjell Gjelsten, til venstre, og Dagmund Vassenden er henholdsvis formann og nestformann i jublieumsåret. FOTO: PRIVAT

Mye av virksomheten til Ålesund Indremisjon er knyttet til nettopp Ålesund bedehus, hvor både egne krefter og tilreisende predikanter har stått for forkynnelsen. Vekkelsen ved Paul Gerhard Sand, som senere ble Sambåndets første redaktør, i 1887 er den mest kjente og varte i fire måneder. Etter bybrannen som fant sted lørdag 23. januar 1904, sendte Sand følgende hilsen til forsamlingen i sunnmørsbyen: «Jeg gratulerer deg og alle Guds barn i Aalesund med alle de skatter dere har og som ikke er brente.»

De siste 25 årene har medlemstallet til Ålesund Indremisjon blitt redusert, mye som følge av naturlig avgang, og møtevirksomheten er nå stort sett begrenset til søndagene.

Feiring.

Søndag 9. september 2018 var det altså klart for jubileumsfeiring i storsalen på Ålesund bedehus under ledelse av formann Kjell Gjelsten. Nestformann Dagmund Vassenden åpnet festen ved å minne om at det bare er i Den hellige ånds lys og kraft Ordet kan gi seier og vinne sjeler for Jesus Kristus. Mannskoret Asaf bidro med sang, og Gjelsten ga til beste et historisk tilbakeblikk. Generalsekretær Erik Furnes i ImF talte om bedehusfolkets fortsatte kall til å dele evangeliets rikdom med uomvendte.

Mange tok ordet til hilsener, og jubileumsofferet kom på nær 9000 kroner.

Kilder: Dagmund Vassenden og Kjell Gjelsten.        

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung ønsker å overlate deler av administrasjonsarbeidet i jobben til en ny medarbeider.

KOMMENTAR Enhver tanke om at det å utlegge Bibelen ved å vise til bilder i teksten, ikke representerer livsnær forkynnelse, bør tas til fange. Om ikke før så i alle fall etter Lederkonferansen 2018.

Divisi og Helge Harila inviterte misjonsfolket til konserten «Kveldssang» fredag kveld under Lederkonferansen i Straume Forum. Her skulle de presentere et knippe nye salmer.

Igjen fikk vi oppleve det på samme måte som folket på pinsedagen måtte erkjenne etter å ha lyttet til Peters tale: «(…) da de hørte dette, stakk det dem i hjertet».

En rolig og spent Kenneth Foss er klar til å ta imot et halvt tusen mennesker på ImFs Lederkonferanse 2018.

Copyright © Sambåndet 2018