Sambåndet

Tirsdag 26. mars 2019
RSS
REISE: For Geir Sandvik (forsidebilde) er det ikke bare "sjynt å kjøra buss", men også å følge Kronologisk bibelleseplan (bildet over) på reisen gjennom Bibelen. FOTO:PRIVAT/PETTER OLSEN

Reisen gjennom Bibelen

Reisekonsulent Geir Sandvik i Plussreiser er begeistret for den kronologiske bibelleseplanen som ble gitt ut av Sambåndet forlag og P7 før jul i 2017.

Av Brit Rønningen. Publisert 30. desember 2018.

– Jeg har brukt den sammen med fruen. Vi begynte 1. januar og er snart ferdig. Vi har fulgt planen så langt gjennom hele året, fortalte Sandvik i desembernummeret av Sambåndet.

For å rekke gjennom hele Bibelen i løpet av et år er det ganske mye som må leses hver dag. Den første dagen er det for eksempel satt opp at man skal lese de fire første kapitlene i 1. Mosebok.

Oversikt

– Hva gjør dere hvis det er dager dere ikke klarer å holde planen?

– Vi har prøvd å holde planen hver dag, men det har jo hendt at det har vært dager hvor det ikke har vært mulig for meg å klare det. Da har vi tatt det igjen dagen etter eller noen dager senere. Vi passer på at vi ikke har kommet for langt vekk og henter oss inn igjen.

Hvordan har Kronologisk bibelleseplan fungert?

– Det har fungert godt. Vi føler at vi har fått en bedre oversikt over bibelhistorien og sammenhengen og helheten i Bibelen.

Sammenheng

Noe av det samme sier forlagssjef Petter Olsen i Sambåndet forlag.

– Jeg erfarer at det å lese Bibelen jevnlig gjør noe med en. Denne planen har gitt meg en annen opplevelse av å lese Bibelen og en større forståelse for bibelhistorien enn andre bibelleseplaner har. Her følger man personene og hendelsene på en annen måte. Man får en sammenheng mellom hendelsene og hovedpersonene i historien. Den hjelper en også til å få systematikk i bibellesingen, sier Olsen.

Kronologisk bibelleseplan er gitt ut i 5000 eksemplarer, fordelt likt mellom Sambåndet forlag og P7. Så langt har Sambåndet solgt ca. 1500 eksemplarer, mens P7 har solgt ca. 1900 eksemplarer. For forlagets del ble i tillegg ca. 400 eksemplarer gitt bort til deltakerne på Lederkonferansen i 2017.

– Jeg synes det er strålende. Det betyr at Sambåndet forlag har solgt om lag fire bibelleseplaner per dag siden planen kom ut for et år siden. Det er en fin ting med godt salg. Hvis alle de som har kjøpt planen, har tatt den i bruk og har som mål å lese Bibelen daglig, synes jeg det er enda bedre. ImF har som motto «Med Guds ord til folket». Her legger Sambåndet forlag til rette for oppfyllelse av mottoet, er Olsens kommentar til salget.

Berikende

For Geir Sandvik har det vært positiv å følge Kronologisk bibelleseplan sammen med kona. 

– Vi har lest hver for oss, og så har det gitt grunnlag for gode samtaler om Bibelen og bibelhistorien.

Sandvik tror det ville gått bra for ham å følge Kronologisk bibellesplan alene, men synes det er bedre å gjøre det sammen med noen.

– Det har vært berikende å arbeide med dette sammen, sier han.

Reisekonsulenten er såpass begeistret for Kronologisk bibellesplan at han har reklamert for den og kjøpt inn noen ekstra eksemplarer for å dele med andre.

Inspirerende

– For å følge denne bibelleseplanen må man lese ganske mye hver dag. Hva tenker du om å lse gjennom Bibelen for å få en oversikt sammenlignet med å lese noen få vers og så meditere over og grunne på og ta til seg det som står der?

– Kona og jeg snakket for en stund siden om at nå får vi en oversikt over Bibelen, og at det gir inspirasjon til å gå dypere inn i enkelte avsnitt i Bibelen i neste runde, sier Geir Sandvik.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Allerede oppførte spikertelt kan bli stående med tre meters avstand dersom campingplassen kan vise til tillatelse fra kommunen.

Boken «När två blir ett» er nå oversatt til norsk og blir lansert i forbindelse med guttogjente.no sin fagdag i Oslo fredag.

Alexis Lundh er ikke redd for å fremme et klassisk verdisyn på seksualitet og samliv. Nå skal han gjøre det for guttogjente.no.

Ein komité i samarbeid med Plussreiser organiserte undervisningstur til Israel med tilsette i tre kristne organisasjonar som målgruppe. Ingen melde seg på, og turen måtte kansellerast.

OPPDATERT Ørskog kommunestyre har samrøystes vedteke at ImF får kjøpa tomt til ny folkehøgskule for den symbolske sum av 1 krone. Men ImF blir ikkje skogeigar i same slengen.

Copyright © Sambåndet 2019