Sambåndet

Fredag 23. august 2019
RSS
LØPEGLEDE: Framnes-elevene har i flere år samlet inn over en million kroner årlig de til sitt misjonsprosjekt. Her fra misjonsløpet i

Gir misjonsråd til skolene

ImF har fått hjelp av Digni for å kvalitetssikre skolenes misjonsprosjekt.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 21. januar 2019.

Fakta

Dette er rådene:

 • Formål:
  Prosjektet bør ha et mål for at det skal virke motiverende, f.eks. å være en konkret hjelp til mennesker som har det vanskelig.
 • Seriøsitet:
  Mottakerorganisasjonen bør være en norsk, nonprofit organisasjon som skal ha et styre,godkjent revisor og organisasjonsnummer.
 • Evangelisk kristen basis:
  Dersom en velger en mottakerorganisasjon utenfor sin egen sammenheng, bør den kunne gi sin tilslutning til Lausannepakten, som er god plattform for evangelisk og diakonal virksomhet.
 • Langsiktighet:
  Dette er viktig for prosjektet eller virksomheten en vil støtte, fordi genuin endring tar tid – i noen settinger lenger tid enn i andre.
 • Bærekraft:
  Er prosjektet rigget på en måte som gjør det realistisk at det skal bære seg selv over tid? Vil de lokale kunne ta over og drive det på egen hånd?
 • Myndiggjøring:
  Bidrar prosjektet til myndiggjøring av menneskene som deltar og gir dem håp og muligheter til å kunne påvirke sitt eget liv og sin egen situasjon? Myndiggjøring fører også til verdighet.
 • Rettigheter:
  Bidrar prosjektet til at folk blir bevisst sine rettigheter og settes i stand til å «kreve» disse rettighetene?
 • Slitestyrke:
  Det er også viktig at bistandsprosjekter ikke er sentrert rundt eller avhengige av en enkeltperson eller en liten gruppe personer i Norge eller i mottakerland. Dette bidrar stort til prosjektenes sårbarhet.

«24 skoler … er hel- eller deleid av organisasjonen», melder ImF på sine nettsider om sitt skoleengasjement. Hele spekteret er representert: høyskole, bibelskole, videregående, folkehøgskoler og grunnskoler. Det store flertallet av skolene har egne misjonsprosjekt, og en undersøkelse Sambåndet gjorde i 2014, viste et innsamlet totalbeløp på 3,6 millioner kroner. Det er ingen grunn til å tro at beløpet er lavere nå.

Relasjoner
Innsamlingene skjer i hovedsak i regi av elevene. Ved flere av skolene er de også sentrale i valg av prosjekt.

– Misjon er de varme hjerters sak. Det er på mange måter bra, for det skaper engasjement og nærhet til prosjektene en samler inn penger til. Men det er også viktig at brannen og iveren følges av for eksempel orden, langsiktighet og andre element som skaper sunne prosjekt over tid, sier Erik Furnes, generalsekretær i ImF. Men engasjementet og nærheten kan også være utfordrende.

– Erfaringen er at det kan oppstå spenninger når kjennskap, vennskap og relasjonelle forutsetninger blir det styrende i valg av prosjekt. Da er det viktig med gode rammer og forutsigbarhet som bærer lenger enn relasjonene, sier Furnes.

Digni-råd
Med dette som noe av bakgrunnen startet Danielsen-skolene, som er eid av ImF og NLM, et arbeid for å utforme retningslinjer for sine skoler ved valg av prosjekt. Jobben handlet også om å finne en god balanse mellom de to eierne ved å ivareta NLM-prosjekt og ImFs ønske om frihet til å velge også andre. For å kvalitetssikre prosessen, ønsket ImF å forankre rådene utenfor arbeidsgruppa og søkte hjelp hos Digni, en paraplyorganisasjon for 20 kristne organisasjoner med stor kompetanse på innsamlingsarbeid.

– Sammen med Elizabeth Laura Walmann, som er assisterende generalsekretær i Digni, arbeidet vi fram en liste med åtte kriterier som er viktige i valg av misjonsprosjekt. Disse handler blant annet om seriøsitet, bærekraft og langsiktighet. Dette er viktige kriterier som måler andre ting enn engasjementet og nøden hos samarbeidspartneren, sier Erik Furnes.

I tillegg forventes det at mottakerorganisasjon som velges, følger opp skolene med informasjon og tilbakemeldinger. Dette ansvaret ligger hos mottakeren og de må i valgprosessen gjøre rede for hvordan skolene skal bli oppdatert.

– Velment råd
Dokumentet ble vedtatt i ImF-styret i fjor høst og lagt fram for rådet ved Danielsen-skolene like før jul. En rykende fersk versjon sendes i disse dager ut til rektorene ved alle ImF-skolene som et «konstruktivt og velmeint råd».

– Dette dokumentet vil være en styrke for oss i valgprosessen. Det vil hjelpe oss å kvalitetssikre prosjektene våre og gir oss gode kriterier når vi skal velge, sier Harald Voster, rektor ved Framnes kristne videregående skole i Norheimsund.

Skolen er deleid av ImF og har flere ganger passert millionen i sine misjonsprosjekt. Skolen har allerede et tilsvarende dokument, men mener det nye gir en enda større hjelp.

– Noe av det vanskelige er å avvise små aktører som vi og elevene kan ha gode relasjoner til og som gjør en god jobb, men som ikke tilfredsstiller kravene våre til for eksempel dokumentasjon. Nå har vi fått et dokument, kvalitetssikret av Digni, som gir oss god hjelp til å forankre valgene våre, sier Voster.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Dei 27 deltakarane på Nordhordland Indremisjon sin fjellvandringsleir på Raknestunet fekk mange flotte opplevingar på Osterøy førre veke, fortel ein av deltakarane, Leikny Strømme Flathus, i denne luftige reportasjen.

Ny nordsamisk omsetjing av Bibelen får ringverknadar for alle delar av den samiske kulturen.

KVS-Lyngdal og Bildøy Bibelskole må «ut på bygda» for å få plass til alle elevene, og KVS-Bygland passerte 60 elever – med erfaringsbasert håp om flere.

KOMMENTAR Biskop Atle Sommerfeldt må lære seg forskjellen på å bli støtt og å bli utstøtt.

Muslimske og kristne minoritetsungdommar godtar at leiinga i religiøs samanheng er mannsdominert, sjølv om dei forventar likestilling heime og i offentlegheita elles.

Copyright © Sambåndet 2019