Sambåndet

Tirsdag 26. mars 2019
RSS
OPPVÅKNING: – Jeg mener at vi skal løfte fram endetidsforventningen om en annen verden, men i lys av miljøspørsmålene i vår tid, trenger vi en oppvåkning, mener Karl Inge Tangen. FOTO: Stein Gudvangen, KPK

Er kristne for lite opptatt av samfunnet rundt seg?

– Når hjemlandslengselen tar overhånd og vi bare venter på vekkelsen og det Gud skal gjøre i endetiden, blir det en skjevhet, mener forskningsleder.

Av Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor. Publisert 18. februar 2019.

Problemstillingen blir tatt opp av Karl Inge Tangen. Han har vært rektor for Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) og er nå forskningsleder samme sted. Han ledet nylig et seminar under pinselederkonferansen Led19 under vignetten «Teologi og samfunnsengasjement – i går, i dag og i morgen».

Lettere ute

Tangen var blant annet inne på at Jesus åpenbart brydde seg om samfunnet rundt seg, selv om det ikke alltid var slik at folk rundt ham brydde seg om Jesus.

Han viste til store navn i norsk pinsebevegelses ytremisjon, som Gunerius Tollefsen, og antydet at det i Pinsebevegelsen tradisjonelt har vært lagt sterkere vekt på samfunnsengasjement ute enn hjemme.

Til KPK nevner han også navn som Liv Haug som blant annet var borgermester i en afrikansk landsby, men han legger til at både Alma Halse og Lise og Ludvig Karlsen har gjort en tilsvarende stor samfunnsinnsats i Norge.

– Bakgrunnen har med samfunnsforhold å gjøre også. Misjonærene ute representerte ikke bare en kristen fortropp, men også modernitetens fortropp, mens storsamfunnet i Norge på mange måter tok hånd om de svake her hjemme.

– Overspenning

Tangen medgir at det i perioder med sterk endetidsforventning i pinsekretser har gått dårligere med samfunnsbidraget.

– Det har vært faser med overspenning og for sterk vekt på endetiden.

– Er dette over nå?

– Jeg mener at vi skal løfte fram endetidsforventningen om en annen verden, men i lys av miljøspørsmålene i vår tid, trenger vi en oppvåkning, for vi har ikke noen garanti for at det går bra med jorden til slutt. Da må vi vekke miljøansvaret vårt. Dette kan vi gjøre samtidig som vi venter på Jesus og uten å flykte fra et mer intensivert nærvær i samfunnet.

Når det gjelder forholdet mellom Jesu gjenkomst og samfunnsengasjement, mener han det ikke trenger å være noe enten eller, men i stedet bør være et både.

– Når hjemlandslengselen tar overhånd og vi bare venter på vekkelsen og det Gud skal gjøre i endetiden, blir det en skjevhet, sier Tangen til Kristelig Pressekontor.

Helbredet de ti

– Jesus som helbredet de ti, mens bare én kom tilbake og takket. Hva betyr dette for kristent samfunnsengasjement? spurte Tangen og satte salen i gang med en til en-samtaler gjennom formiddagsøkten i Oslofjord Convention Center.

Fra podiet ga han så sin egen utlegning av konsekvensene for pinsevenner anno 2019:

– Når Jesus kan helbrede også de ni, og ikke bare den ene som takket, viser det at vi skal gjøre godt mot mennesker også om de ikke blir frelst av det, fordi Jesus elsker mennesker, sa Tangen. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Allerede oppførte spikertelt kan bli stående med tre meters avstand dersom campingplassen kan vise til tillatelse fra kommunen.

Boken «När två blir ett» er nå oversatt til norsk og blir lansert i forbindelse med guttogjente.no sin fagdag i Oslo fredag.

Alexis Lundh er ikke redd for å fremme et klassisk verdisyn på seksualitet og samliv. Nå skal han gjøre det for guttogjente.no.

Ein komité i samarbeid med Plussreiser organiserte undervisningstur til Israel med tilsette i tre kristne organisasjonar som målgruppe. Ingen melde seg på, og turen måtte kansellerast.

OPPDATERT Ørskog kommunestyre har samrøystes vedteke at ImF får kjøpa tomt til ny folkehøgskule for den symbolske sum av 1 krone. Men ImF blir ikkje skogeigar i same slengen.

Copyright © Sambåndet 2019