Sambåndet

Mandag 27. mai 2019
RSS
VERDI: – Jeg håper oppstarten av dette nettverket er et signal fra ImF om at de ser verdien av barne- hagene, sier styrer Hilde Sundnes i Bedehusbarnehagen. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Vil styrke ImF-barnehagene

NLM har det, og nå skal også ImF få det; et nettverk for sine barnehager.

Av Brit Rønningen. Publisert 26. februar 2019.

– Vi har kontaktet barnehagene som er eid av ImF, for å få en oversikt over behovene de har, sier daglig leder i ImF-Ung, Andreas Evensen.

I forbindelse med Institutt for kristen oppsedings (IKO) konferanse i Oslo i januar hadde styrerne for ImF-barnehagene en egen samling.

– Det har vært samlinger tidligere, men dette må vel likevel sies å være nytt. Tidlig i høst vil det bli en ny samling. Vi planlegger to samlinger i året, forteller Evensen.

Behov
ImF sentralt eier ingen barnehager, det er det kretsene eller lokale foreninger eller forsamlinger som gjør, og det snakk om til sammen ni barnehager. Leder i ImF-Ung Sunnmøre, Randi Fagerhol Lauvås, har som en del av stillingen sin, ansvar for å være bindeledd mellom ImF og barnehagene.

– De blir litt offer for strukturen i ImF, og noen er små og kan bli litt alene, mener Evensen.

– Hva har ImF-barnehagene behov for?

– De har behov for kompetanse og for større nettverk med tanke på nye lover og regler som er kommet for barnehagene.

Et savn
Kari-Lise Nordstrand er styrer i Daggry barnehage som ligger på Valderøya og som er eid av ImF Sunnmøre. Hun er glad for at man jobber med å starte et nettverk for barnehagene som er tilknyttet ImF.

– Jeg har savnet det. Det er bra å få vite om styrerne i de andre barnehagene, for vi kjenner ikke hverandre. Men vi jobber for samme mål, og det er viktig at vi samarbeider. Som styrere har vi mye å snakke om. Vi sitter gjerne med de samme problemstillingene, sier Nordstrand.

– Hva slags problemstillinger er det snakk om?

– Det går på situasjonen som styrer, bemanning, utfordringer i personalgruppe og styrers administrative oppgaver, hvordan man gjør ting i forskjellige kommuner og hvordan praktisere den kristne formålsparagrafen og få et felles opplegg for det kristne innholdet.

Lokale eiere
Styrer i Bedehusbarnehagen i Bergen, Hilde Sundnes, peker på at mange menighets- og bedehusbarnehager er lagt ned i løpet av de seinere årene.

– Jeg håper oppstarten av dette nettverket er et signal fra ImF om at de ser verdien av barnehagene, slik at ikke flere selges eller legges ned. Barnehager med utvidet formålsparagraf kan bidra til å gi barn kunnskap om og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Vi har barna hos oss mellom 30–40 timer pr uke og har vel så stor påvirkning som både søndagskole og andre aktiviteter. I tillegg er vi med på å rekruttere til den lokale forsamlingen i Bedehuset Karmel der samarbeidet er godt.

– Hva skal til for at ikke flere menighets- og bedehusbarnehager forsvinner?

– Den enkelte barnehage er prisgitt det styret som til enhver tid sitter og deres engasjement for barnehagen. De offentlige kravene til barnehagedrift er stadig økende, og det krever mye å ha full oversikt over dette. Å eie en barnehage er stort ansvar, men det kan også være en stor velsignelse, sier Sundnes.

Les også: NLM-barnehagene AS overtar Solgløtt.

NLM
I fjor hadde ImF-Ung møte med NLM-barnehagene AS for å se om ImF-barnehagene kan hente støtte og kompetanse hos NLM-barnehagene, siden ImF sentralt ikke har ressurser til å hjelpe.

– Det kan gjelde styrersamlinger, styrearbeid, sier daglig leder Andreas Evensen.

– Jeg ser veldig positivt på samarbeid med ImF-barnehagene. Det er viktig å ha noen å stå sammen med, sier daglig leder i NLM-barnehagene AS, Harald Berge Breistein.

– Hva kom ut av møtet med ImF-Ung i fjor?

– Det var et informasjonsmøte der vi fortalte om NLM-barnehagene, og vi ga uttrykk for at vi vil være med og støtte ImF-barnehagene.

Støtte
– Hvordan kan dere støtte ImF-barnehagene?

– Vi kan bidra med erfaring, og vi kan være en samtalepartner. Vi får se etter hvert hva et samarbeid kan bli til, svarer Breistein.

Andreas Evensen er ikke i tvil om at barnehagene er en viktig del av ImFs arbeid.

– Det er en del av misjonsoppdraget. Det er relasjons-bygging med tanke på barna og deres familier. ImF-barnehagene har samlingsstunder med andakt som fokuserer på bibelske fortellinger. Barnehagene og ImF som organisasjon jobber for det samme; best mulig miljø for barn og å gi dem evangeliet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bjørn Are Davidsen har undersøkt hva slags bilde lærebøker i grunnskolen og videregående skole gir av kristendommen. Det er et utpreget mørkt bilde.

Atten ungdommer fra Bedehuskirken brukte påsken til å besøke en misjonærfamilie i Sørøst-Asia.

I fjor registrerte misjonseide Plussreiser en økning på inntil 27 prosent på reiser til Israel.

Nyansatt administrasjonsleder i ImF-Ung, Anne-Kari Vik, oppfordrer lag og forsamlinger til å ta kontakt hvis de trenger administrativ hjelp.

Representanten for 21 campingplasser på Agder og i Telemark spør hvorfor det ikke er snakk om brannsikkerhetskrav på bobilparkeringer, stellplasser og rasteplasser.

Copyright © Sambåndet 2019