Sambåndet

Søndag 21. april 2019
RSS
UTVENDIG: Slik vil det nye bedehuset på Sørbø se ut. Plantegnning: Rune Sørensen

Vea får nytt bedehus

Bedehuset Betel i Veavågen på Karmøy er blitt for lite, og nå skal det bygges nytt på Sørbø.

Av Brit Rønningen. Publisert 3. april 2019.

INNE: Slik vil det se ut innvendig i det nye bedehuset. Plantegning: Rune Sørensen

− Det er høy aktivitet på bedehuset, og det er blitt for lite, sier formann Olaf Hansen i bedehusstyret for bedehuset Betel til sambåndet.no.

Bedehuset i Veavågen på Karmøy ble bygd i 1911. Hansen regner at det er cirka 200 stykker som kommer på søndagsmøtene. Blant aktivitetene på huset nevner han ungdomsforening, søndagsskole, barnelag og kor.

Til sammen tror Hansen at det er 400-500 mennesker innom bedehuset i løpet av en uke.

Målet
− Vi trenger nye og moderne fasiliteter, forklarer han.

Han opplyser til sambåndet.no at de har kjøpt en tomt på Sørbø, ikke langt fra Betel, som de har nedbetalt.

− Vi har fått laget plantegninger, finansieringen er på plass og der er utarbeidet en reguleringsplan.

− Hvordan ser fremdriftsplanen ut?

− Vi håper å kunne begynne i slutten av 2019 – begynnelsen av 2020. Målet er at det nye bedehuset skal være ferdig og klar til bruk høsten 2021.

Engasjement
Det nye bedehuset er kostnadsberegnet til 25 millioner kr. Så langt har Betel 4,7 millioner kr i egenkapital, og folk har forpliktet seg til å gi 90 000 kr i måneden i fast givertjeneste til prosjektet.

− Folk viser et fantastisk engasjement. Det er inspirerende. Alle vil at dette er noe vi skal få til. Bedehuset er i vekst og utvikling. Da er det ekstra viktig med et hus som er fremtidsrettet og som kan legge grunnlaget for bedehusdrift de neste 100 årene, sier Olaf Hansen.

KARMØY: Det nye bedehuset skal bygges på Sørbø i vestre del av Vea. FOTO: PETTER OLSEN

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Skulptøren Rick Wienecke har gjort noe så kontroversielt som å undersøke om det er en sammenheng mellom Jesu korsfestelse og jødenes holocaust.

Formidlaren Jarle Waldemar forkynner bodskapen til påska for barn, men skjermar dei for lidingshistoria si verkelege gru.

Bedehusorganisasjonene ImF, NLM og Normisjon har skrevet under på en erklæring som er ment både som et kall og et svar på «noen læreavvik».

Flere barn og unge fra ImF Straume og Betlehem er med på et nytt plateprosjekt.

Bedehuskirken på Bryne tjener byen med å bidra til at innbyggere med dårlig økonomi får gratis tilgang til friluftsutstyr.

Copyright © Sambåndet 2019