Sambåndet

Torsdag 28. mai 2020
RSS
Anne-Kari Vik er ny administrasjonsleder i ImF-Ung. Foto: Brit Rønningen

Nytt fjes i ImF-Ung

Nyansatt administrasjonsleder i ImF-Ung, Anne-Kari Vik, oppfordrer lag og forsamlinger til å ta kontakt hvis de trenger administrativ hjelp.

Skrevet av Brit Rønningen den 18. mai 2019.

I november 2018 meldte sambåndet.no at ImF-Ung søkte administrasjonsleder i 50% stilling, en nyopprettet stilling. Nå er Anne-Kari Vik på plass i stillingen som hun tiltrådte 1. mai.

Hun er utdannet journalist og har blant annet jobbet i informasjonsavdelingen i NLM og i administrasjonen i Søndagsskolen Norge. De siste årene har hun vært ansatt i Fjell kyrkjelege fellesråd og i administrasjonen på kirkekontoret i Fjell hvor hun blant annet har jobbet som informasjonsmedarbeider.

Variert
‒ Jeg er vokst opp på bedehuset og har vært med på søndagsskole, barnelag, barnekor og Yngres, forteller Vik om seg selv.

Hun bor på Vik i Øygarden og går på Vik bedehus som nå skal bli forsamling.

‒ Hvorfor vil du jobbe som administrasjonsleder i ImF-Ung?

‒ Da jeg jobbet i Søndagsskolen Norge, fikk jeg smaken på administrativt arbeid. Jeg trives godt med det. Da jeg så stillingsbeskrivelsen til administrasjonslederstillingen, så jeg at her kunne jeg bruke erfaringen jeg har. Og det er varierte arbeidsoppgaver.

Som administrasjonsleder vil Vik ha ansvar for økonomioppgaver, støtteordninger for lag og innlevering av søknader om Frifondmidler. Frifond er en støtteordning som fordeler tilskudd til frivillig, demokratisk og lokal aktivitet for barn og unge i Norge.

Hjelp
‒ Hva vil du som administrasjonsleder?

‒ Jeg vil å være en hjelp til barne- og ungdomslag og vil ha kontakt med ansatte og frivillige. Folk må ikke være redde for å ta kontakt med administrasjonen hvis de trenger hjelp til for eksempel å registrere nytt lag. Så er det viktig at der er gode administrative rutiner og god informasjon.

Frem til nå har disse administrative oppgavene vært en del av daglig leders ansvar. Tiden som før gikk til disse oppgavene vil daglig leder Andreas Evensen i stedet bruke til å jobbe for å realisere ImF-Ungs visjon og strategiplan, kontakt med kretsene og teologisk fordypning. Vik ønsker også å være med å virkeliggjøre visjonen og strategiplanen ved å gi administrativ hjelp.

‒ Personlig brenner jeg for ImF-Ungs visjon og synes de har en god strategiplan hvor det står at de vil satse på ledertrening og trosopplæring i hjemmet.

Identitet
‒ Hva tenker du er ImF-Ungs muligheter og utfordringer?

‒ Jeg kommer litt utenfra, men jeg tror en utfordring er hvordan få unge til å identifisere seg med ImF-Ung. De identifiserer seg antagelig mest med laget de er med i. Det viktigste er at de blir kjent med Jesus, ikke organisasjonen i seg selv, men vi har mer å gå på når det gjelder å skape tilknytning til ImF-Ung. Vi kan være frimodige, for vi har en god visjon, sier Anne-Kari Vik.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Nesten halvparten av dem som mottar feriepenger, vil i år hovedsakelig bruke dem til sparing, viser en undersøkelse. Tove Lea Reime holder fram boligbytte som en rimelig ferieform.

(Korona) Etter å ha vært to måneder koronastengt har Bergens Indremisjon fortsatt ikke noen planer om å permittere ansatte.

Leirstedet Visthus har ingen ansatte, men et driftsstyre som sørger for den daglige driften.

Ålesund Bedehus er solgt til Stiftelsen Ungdom i Oppdrag.

(Korona) Framnes og de andre Internatskolene har fått elevene tilbake etter å ha vært koronastengt. Smitteverntiltak fører til en annerledes skolehverdag.

Copyright © Sambåndet 2020