Sambåndet

Søndag 18. august 2019
RSS
ØKUMENISK: Endre Stene fra NLM (f.v.), Steinar Ims fra Mellomkirkelig råd og Terje Høyland fra Imi-kirken representerer redaksjonen og mangfoldet i organisasjonene bak ressursdokumentet om konvertitter. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Lanserer felles dokument om konvertitter

ImF stiller seg bak et felleskristent dokument for hvordan konvertitter bør tas imot i forsamlingene.

Av Brit Rønningen. Publisert 11. juni 2019.

STØTTER: Generalsekretær Erik Furnes i ImF. Foto: ImF Media

Fakta

Ressurs

  • «Hvordan ta imot konvertitter» er et økumenisk ressursdokument på 36 sider for kristne menigheter i Norge.
  • Det tar blant annet for seg tema som: Retten til tros- og livssynsfrihet, Hvorfor mennesker søker ny tro, Bibelske tekster om konvertering, Dåpsforståelse og dåpspraksis, Bekvemmelighetskonvertitter, Hvordan gi konvertitter en god opplæring, Menighetens ansvar og oppfølging av konvertitter og asylprosessen.
  • Organisasjonene som stiller seg bak dokumentet er: Mellomkirkelig råd (Den Norske Kirke), Norges Kristne Råd, Norsk Råd for Misjons og Evangelisering (NORME), Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Det Norske Misjonsselskap (NMS), Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Det norske Baptistsamfunnet, Frikirken, Pinsebevegelsen, Metodistkirken, Hillsong, Frie Evangeliske Forsamling, IMI-kirken, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Asia link, Indremisjonsforbundet (ImF) og Misjonskirken.
  • Hele dokumentet er tilgjengelig på nettsiden www.kristenkonvertitt.no.

– Jeg synes det er et grundig dokument som tar opp en aktuell problemstilling. Der er også konvertitter i våre bedehusforsamlinger. Derfor er det en tematikk som angår også oss, sier generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet (ImF) til sambåndet.no.

Torsdag 6. juni lanserte et bredt sammensatt forum med representanter fra norske kirkesamfunn og kirkelige interesse-, paraply- og misjonsorganisasjoner et felles dokument, «Hvordan ta imot konvertitter», på 36 sider som adresserer hvordan de ønsker at deres lokale menigheter skal ta imot konvertitter. ImF stiller seg også bak dokumentet.

Tema
Det er Terje Høyland fra Imi-kirken, sammen med Endre Stene fra Norsk Luthersk Misjonssamband, Steinar Ims fra Mellomkirkelig råd og Andrea G. Lunde fra Imi-kirken som har ført dokumentet i pennen etter flere møter med representanter for de ulike organisasjonene. Dokumentet omhandler flere tema, som hvorfor mennesker søker ny tro, bibelske tekster om konvertering, hvordan gi konvertitter en god opplæring, forsamlingens ansvar og oppfølging av konvertitter og asylprosessen.

Usikkerhet
– Det kan være usikkerhet i lederskapet i bedehusforsamlingene våre når det gjelder hvordan man forholder seg til historiene og ivaretar mennesker som har konvertert og som søker våre sammenhenger. Dokumentet gir konkrete råd i hvordan man kan møte disse og eventuelt være til hjelp, sier Furnes.

Ressurs
Til Kristelig Pressekontor (KPK) forteller Terje Høyland at målet med dokumentet er at det skal være en ressurs som skal gi hjelp til menigheter som tar imot konvertitter og som kan brukes av både ansatte og frivillige.

– Det er vårt felles ønske at konvertitter møtes av gode praksiser som lar dem reflektere rundt troen de forlater, og får støtte til å omfavne den nye troen som vokser frem, sier Høyland til KPK.

Sammen
Endre Stene fremholder at det er viktig å stå sammen om et slikt dokument.

– Særlig i møte med myndigheter er det viktig å vise at vi snakker sammen og har lik måte å tenke på. Men det er også viktig å signalisere internt at innvandrere ikke er noe truende, men en mulighet til å nå mennesker med evangeliet, sier Stene til KPK.

UDI
Ifølge Steinar Ims er en av de bakenforliggende årsakene til arbeidet med dokumentet UDIs behandling av konvertitter som søker asyl.

– Der stilles det ofte spørsmål ved konvertitters troverdighet og hvorvidt deres tro er reell. Primærmålgruppen for dokumentet er menighetene, men vi ønsker selvfølgelig også å signalisere til myndighetene at vi tar dette på alvor, sier Ims til KPK.

Under lanseringen sa Terje Høyland at han tror dokumentet kan gjøre det enklere for menigheter å skille mellom reelle konvertitter og andre.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Muslimske og kristne minoritetsungdommar godtar at leiinga i religiøs samanheng er mannsdominert, sjølv om dei forventar likestilling heime og i offentlegheita elles.

NMS-misjonær Tor Helge Brandsæter hjelpte ei thailandsk kyrkje å satsa på berekraftig jordbruk. Det skaper ei interesse som gjer det lettare å nå inn òg med evangeliet.

KOMMENTAR 21-åringen fra Bærum som er siktet for terror og drap, begynte å lese i Bibelen, meldes det. Skulle det gi grunn til bekymring?

Vipps og Facebook bidrar til å hanke inn stadig større pengebeløp til frivilligheten, men den som trodde giroblanketten var døden nær, må tenke om igjen.

Hvis du begynner å snakke med Birgitte Sveen om Helgatun fjellpensjonat, begynner hun å reklamere for stedet.

Copyright © Sambåndet 2019