Sambåndet

Onsdag 13. november 2019
RSS
FORSLAG: Willy Landro fikk kretsårsmøtet med seg på at minst 50 prosent av inntektene fra framtidig salg av bedehus skal gå til det nye fondet. Bildet er fra kretsårsmøtet i 2016. FOTO: PRIVAT

Setter av 2,5 mill. til forsamlingsbygging

Årsmøtet i ImF Midthordland vedtok også at 50 prosent av inntektene ved fremtidige bedehussalg, skal gå til det nye fondet.

Skrevet av Brit Rønningen den 19. juni 2019.

Opprettelse av forsamlings- og evangeliseringsfond var en av de viktige sakene som ble tatt opp på ImF Midthordlands årsmøte 2019 lørdag 1. juni. På årsmøtet 2018 ble et forslag om opprettelse av et fond for forsamlingsbygging utsatt. Til årsmøtet 2019 la kretsstyret frem et forslag om en samkjøring av dagens evangeliseringsfond med et nytt forsamlingsfond slik at kretsen kun har ett fond å forholde seg til.

Fond
Dette forslaget ble vedtatt, og det betyr at dagens evangeliseringsfond oppheves og erstattes av et nytt felles forsamlings- og evangeliseringsfond. Kretsen overfører kr 2 millioner fra sin egenkapital til fondet. I tillegg kommer gjenstående beløp fra dagens evangeliseringsfond, kr 559 420, altså til sammen kr 2 559 420. 

I nr. 10/18 meldte Sambåndet at ImF-styret har vedtatt å gjøre det tidligere Evangeliseringsfondet om til et plantingsfond med en kapital på 3 millioner kroner. ImF-styret oppfordret samtidig kretser og lokalforeninger om å gjøre tilsvarende vedtak. Det har altså nå ImF Midthordland gjort. 

Forslag
Fra Willy Landro kom det et forslag om å øke overføringen til fondet til kr 5 millioner.

‒ Bakgrunnen for forslaget er at ImF Midthordland har solgt to bedehus til nærmere kr 10 millioner. Det er 5 millioner av disse pengene jeg foreslo skulle gå til fondet, opplyser han til sambåndet.no.

Da forslaget ikke fikk støtte, kom Landro med et forslag til tillegg i vedtaket, at minst 50% av fremtidig salg av bedehus skal gå til fondet. Årsmøtet støttet forslaget.

Argument
‒ Mitt hovedargument er strategi- og handlingsplanen hvor det står at vi skal prioritere nye forsamlinger. Jeg er fornøyd med at det forslaget ble vedtatt, men det er synd at fondet ikke ble økt til kr 5 millioner, sier Landro.

‒ For oss som jobber for å plante nye forsamlinger, er det godt å få vedtatt et forsamlings- og evangeliseringsfond, og at man i fremtiden vil sikre at halvparten av overskudd fra salg av bedehus skal gå til fondet, sier årsmøteutsending fra Neo-kirken på Angeltveit bedehus, Otto Dyrkolbotn.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Bibelskolestudenten som ble skadet i en badeulykke i Israel i forrige uke, omkom i ulykken.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

OPPDATERT MED VARAMENN Gabriel Pollestad er ny formann i Indremisjonsforbundet. Fredag ble også resten av styret valgt.

GF Sambåndet har stilt formannskandidatene i ImF 11 spørsmål. Her kan du lese deres svar og dermed blir bedre kjent med dem.

Copyright © Sambåndet 2019