Sambåndet

Lørdag 21. september 2019
RSS
Marius Hjortland og barna i aksjon på et kveldsmøte på Lyngdal Bibelcamp. Begge foto: Brit Rønningen

Kidzlederen

For Marius Hjortland er Kidz Camp på Lyngdal Bibelcamp et av årets høydepunkter.

Av Brit Rønningen. Publisert 9. juli 2019.

Marius Hjortland får energi og glede av å være leder på Kidzcamp.

LYNGDAL: Han har kommet ut av tellingen, Marius Hjortland, når det gjelder hvor mange ganger han har vært leder på Kidz Camp.

− Det er syvende året jeg jobber i Kidz Camp, men før det var jeg med som frivillig, sier han etter å ha sjekket opp i det.

Engasjert
Sambåndet treffer ham nettopp den første uken på Lyngdal Bibelcamp, og der er han travelt opptatt med å gi barna på campen et godt opphold. Man kan se ham stå fremme ved scenen i møtehallen og lede kidza i sang og bevegelser når det er deres tur til å synge på møtene.

Men Marius har ikke bare vært engasjert i Kidz Camp på Lyngdal Bibelcamp. Han har spilt i lovsangsteamet på Ungdomscampen og styrt videokanonen i noen år mens han var med på Bibelcampen som deltaker.

Energi
− Hvorfor er du leder på Kidz Camp år etter år?

− Den grunnleggende motivasjonen min er en brann for at barna skal få bli kjent med Jesus. Jeg tror at jeg er kalt til å være leder på Kidz Camp, og det gjør at jeg får glede og energi av å være med barna. Kidz Camp er et av høydepunktene i løpet av året.

Men det er ikke den eneste grunnen.

− Jeg merker at jeg vokser som kristen både på grunn av lederansvaret og møtene på Bibelcampen. Så får jeg konkrete tilbakemeldinger på at Gud jobber med meg.

Takknemlig
− Hva slags tilbakemeldinger får du?

Jeg ser det på barna, og foreldrene forteller meg og viser meg at de er takknemlige for at jeg er leder for barna deres. Mange ganger er jeg blitt invitert på middag i en campingvogn av takknemlige og glade foreldre.

Marius skal også være Kidzleder de to siste ukene på Bibelcampen.

Jeg har vært deltaker på Kidz Camp, og det var spesielt å begynne å jobbe som leder sammen med sine tidligere ledere og det er også spesielt å jobbe som leder sammen med folk som jeg tidligere har vært leder for, forteller Marius.

Anbefaler
Han vil anbefale å prøve ut å være leder på Kidz Camp.

Det er en nyttig opplevelse å ha med seg, spesielt hvis man skal bli lærer. Og det er mangel på mannlige ledere, sier Marius Hjortland som til høsten skal begynne på siste året på lærerutdanningen i musikk og IKT.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Divisi besøker Sør-Rogaland denne helgen. «divisi-kveld» i Ålgård kirke der menigheten inviteres til fellesskap i sang og musikk, er en av programpostene.

Daniel Sæbjørnsen skal møte ungdommer på digitale plattformer, og han ønsker en dialog heller enn en monolog.

Sarah Hetland (19) og Tore Lindefjeld (18) er godt fornøyd med fjorårets Lederkonferanse og planlegger å få med seg årets konferanse. Fristen for å melde seg på til lavest mulig pris, er utsatt til 24. september.

KOMMENTAR Vil den nye oversettelsen av Bibelen til nordsamisk skape like mye diskusjon blant brukerne som 1978-oversettelsen til norsk gjorde? Det finnes i alle fall paralleller.

En fellesgudstjeneste på Saron markerte etableringen av Blå Kors Bryne.

Copyright © Sambåndet 2019