Sambåndet

Lørdag 29. februar 2020
RSS
Turleiar Øyvind Vevle og kona Reidun midt i flokken han leia. Foto: Leikny Strømme Flathus

Fjellhopping på Osterøy

Dei 27 deltakarane på Nordhordland Indremisjon sin fjellvandringsleir på Raknestunet fekk mange flotte opplevingar på Osterøy førre veke, fortel ein av deltakarane, Leikny Strømme Flathus, i denne luftige reportasjen.

Skrevet av Leikny Strømme Flathus, tekst og foto den 22. august 2019.

STEMMESEGGI: Artikkelforfattar Leikny Strømme Flathus midt i flokken på Stemmeseggi. Turleiar Øyvind Vevle peikar med vandringsstaven og fortel. Flott med kjentmann på tur! Andre av oss brukte stavane meir som støtte og uvurderleg godt hjelpemiddel til å kome oss fram.

OSTERØY: Stemmeseggi tysdag, med bratte lier på begge sider. Rispingen 742 moh på ein regnvåt onsdag (laut snu like før toppen, måtte jo heim til middag!) og 822 meter høge Brøknipa torsdag i nydeleg ver. Dei 27 deltakarane på Nordhordland Indremisjon sin fjellvandringsleir på Raknestunet fekk mange flotte opplevingar på Osterøy førre veke.

Pensjonert forkynnar Leif Nesheim frå Knarvik har lenge vore primus motor for dei årvisse fjellvandringsleirane. Mange av deltakarane kjem att år etter år, men no tek fleire til å verte gamle. Men sjølv om gjennomsnittsalderen på deltakarane etter kvart har vorte noko «pensjonistisk», held farten seg bra oppe på turane. Det sørga turleiar Øyvind Vevle for, lokal kjentmann frå Lonevåg. Dei gamle er enno eldst!

Dårlege kne

HJELLVIK SINE: Trolsk stemning i regnværet for gruppa som kjekk kortaste turen med bibeltimehaldar Audun Hjellvik.

For dei som streva mest med form og kne leia bibeltimehaldar Audun Hjellvik ei mindre gruppa kvar dag på litt kortare turar i spanande Osterøy-natur. Men då vart det gjerne litt meir skogstur enn fjelltur. Sjølv om også dei fann kjekke turmål med god utsikt.

Siste dagen danna me faktisk ei tredje gruppe, for oss som nesten held farten, men med opning for å gje oss før målet var nådd, om form og klokke skulle tilsei det. Så her vart dagane verkeleg tilpassa alle som var med. Vi hadde endåtil med eit par heimesitjarar som også hadde fine dagar, med sine eigne småturar og bilturar.

Foredrag

LEIARANE: F.v leirsjef Ove Fotland, bibeltimehaldar Audun Hjellvik, predikant og drivkraft Leiv Nesheim, dagleg leiar på Raknestunet Solbjørg Angelskår Mortensen og turleiar og kjentmann Øyvind Vevle frå Lonevåg.

Om kveldane var det sosial samling med ulike spanande foredrag om lokalt næringsliv og historie.

Pensjonert lærar Norvald Vedå synte bilete og snakka om sandfarten på Osterfjorden, medan pensjonert NLA-mann Audun Mosevoll fortalde om lokale utvandrarar til Amerika og om første emissæren i Nordhordland, Johan Haldorsen. Turleiar Øyvind Vevle held foredrag om Osterøy meir generelt.

Song og vitnemål høyrde også med, samt nydeleg ferskt bakverk kvar kveld. Strålande opplegg som alle verka sette pris på!

For unge med

Kva leirstad leiren har hatt som base, har variert. Ein har vore både i Eksingedalen, på Hardangervidda, i Modalen og fleire andre stader tidlegare. Neste år er staden enno ikkje avgjort.

Siste kvelden vart framtida for leiren diskutert. Fleire ynskte nye og yngre deltakarar velkomen – for dette er eit opplegg som passar for alle som er glad i fjellet. Ein litt bekymra, godt vaksen deltakar ville gjerne ha leiren slik han var – «ein leir som passar for oss». Og ja – me er mange som trur at leiren vil vera ei stor oppleving både for unge og eldre, både for nye og erfarne deltakarar – nett slik han er. Til neste år òg.

BEITE: Mange fine opplevingar på tur. Her møter me beist på beite.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Raknestunkveldar på bedehusa i kretsen og innsamlingsaksjon kor det er samla inn 16 millionar kroner, er foreløpig status for Raknestunprosjektet.

Ingrid Kvam Steinshamn tar permisjon fra stillingen som rektor ved Møre Barne- og Ungdomsskole Skodje for å bistå Danielsen-skolene.

Stig Magne Heitmann i Åpne Dører er djupt bekymra over kristne som han meiner spreier hets og rykte på nett. ­– Det gjer vondt å lese, seier han.

Norske bibelskular fekk generelt mange færre søkjarar i 2019 enn året før. No vil dei konkurrere med folkehøgskulane for å auke elevtalet.

Chris Duwe har hatt suksess med Øystein på CD. Nå skal Øystein bli bok som åpner opp for refleksjon om Gud og verdens skapelse.

Copyright © Sambåndet 2020