Sambåndet

Tirsdag 19. november 2019
RSS
prosjektleder Turid Beate Bjørnerem, rektor Signe Urtegård og inspektør Olav Sæbø klare for å sette i gang.

Møre ungdomsskule utvider med barnetrinn

I høst starter arbeidet med nybygg som skal huse barnetrinn ved Møre ungdomsskule.

Skrevet av Brit Rønningen og Petter Olsen den 30. august 2019.

IVRIGE: Prosjektleder Turid Beate Bjørnerem, rektor Signe Urtegård og inspektør Olav Sæbø klare for å sette i gang. FOTO: PRIVAT

Møre Ungdomsskule som er eid av ImF Sunnmøre, er i dag en ren ungdomsskole med 112 elever, men er godkjent for 180 elever. Skolen på er også godkjent for å kunne drive barneskole med 175 elever. Dette har det tidligere vært søkt om, kommunen har uttalt seg i saken, og Utdanningsdirektoratet (Udir) har godkjent søknaden.

ImF Sunnmøre vil nå å bruke godkjennelsen og starte ny barneskole Hatlehol i Ålesund hvor Møre Ungdomsskule ligger. Sambåndet skrev første gang om planene i nr. 1/19

Første og andre trinn

‒ Skolen har overfylte lokaler slik det er i dag, og en utbygging er tenkt å ta høyde både for barneskole og på sikt flere elever på ungdomsskolen. Dette vil også innebære økt behov for arbeidsplasser for lærere, administrasjon og SFO, sier inspektør Olav Sæbø ved Møre Ungdomsskule til Sambåndet.

I første omgang er planen å starte med 1. og 2. klasse høsten 2020 for så å øke år for år.

‒ Dersom dette skal realiseres, må det bygges klasserom til klassene på barnetrinnet, og til et par klasser på ungdomstrinnet. En må også kunne omdisponere en del av dagens areal til nye arbeidsplasser for de ansatte, sier Sæbø og fremholder at den største utfordringen med et nytt skolebygg er økonomien.

Vekst

– Bydelen er i vekst, og det er behov for flere elevplasser på barnetrinnet i vårt nærområde. De siste årene har vi også fått mange signaler fra foreldre som ser etter et alternativ til den offentlige skolen. Vi følgjer vanlig læreplan, men i KRLE har vi utvidet plan, og vi har en klar kristen profil ved skolen. Vi understreker likevel at skolen er åpen for alle, og at alle er velkommen til å søke om plass. Elever fra nabokommunene er selvsagt også velkomne til skolen, heter det i en pressemelding som skolen sendte ut denne uka.

Nytt bygg i tilknytning til eksisterende bygg er planlagt og godkjent.

I høst

– Det nye flotte bygget vil komme som en forlengelse av amfiet, mot sør. Uteområde med lekeplass er planlagt på sør- og østsiden av bygningene. Byggeprosessen starter denne høsten. Planen er å være klar til oppstart høsten 2020. Inntak av elever skjer fra 15. oktober 2019, og det blir én klasse per trinn, heter det videre i pressemeldingen.

Skolen vil legge vekt på å ha mye uteaktivitet og læring gjennom å bruke naturen. Det blir også SFO-tilbud.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Konservative kristne har en tendens til å være mer opptatt av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet, mener Ken Wytsma, grunnleggeren av Rettferdskonferansen.

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

Copyright © Sambåndet 2019