Sambåndet

Fredag 13. desember 2019
RSS
AUKE: Redaksjonen i den kristne radiokanalen pTro har dobla antalet lyttarar på ni månader. FOTO: Ptro

Framgang for kristenradio

Medan andre lokalradioar mistar lyttarar, har den kristne radiokanalen Ptro dobla lyttartala sine.

Skrevet av Kristelig Pressekontor den 3. september 2019.

Fakta

Ptro

  • Torsdag 11.april 2019 startet radiokanalen pTro sendinger på DAB+ i Trøndelag, i Nord Norge (Bodø, Troms og Bardu) og Akershus.
  • Fra før har kanalen kontor og sendinger i store deler av Agder, Hordaland og Rogaland.

Kilde: Ptro

Nye tal frå ei nasjonal lyttarundersøking viser at den kristne lokalradioen Ptro har auka frå 33 000 til 42 000 månadlege lyttarar i løpet av tre månader. På ni månader dobla kanalen talet på lyttarar.

– Vi formidlar Jesus og kvardagsglede og er veldig glade for at så mange nye lyttarar blir med i Ptro-familien, seier redaktør Anne Birgitte L. Bøe i ei pressemelding.

Vil bli landsdekkande

Frå april til og med juni har den evangeliske radiokanalen hatt ein auke på 27,3 prosent månadlege lyttarar. Dette viser tal frå Kantar TNS som utfører landsdekkande målingar på vegner av Norsk lokalradioforbund. I tillegg kjem lyttarar frå dei nye regionane der kanalen har fått konsesjon til å starta sending i løpet av 2019.

– Ønsket vårt er at Ptro skal bli ein riksdekkande kanal som fyllar kvardagen med positivt påfyll for både tru og liv, kvardag som søndag, uttaler Bøe.

Ho meiner Ptro er ein viktig kanal.

– Radiobølgjene når alle, og Ptro er ein møteplass der menneske finn Jesus. Eg ønsker at kanalen skal opplevast verdifull for dei som allereie trur på Jesus – og for lyttarar som står litt på utsida av trua, men er nysgjerrige på Gud, seier Bøe.

Nedgang for norske lokalradioar

Undersøkinga viser at norske lokalradioar til saman har 570 000 daglege lyttarar ved utgangen av juni. Det er nedgang frå 13,6 prosent til 12,4 prosent samanlikna med tal frå fjerde kvartal i 2018 opplyser Ptro

– Overgangen frå FM-nettet til Dab er ei viktig årsak til at lokalradioar har mista mange lyttarar i løpet av det siste året. Ein del lyttarar finn ikkje igjen lokalradiokanalane sine på Dab, og nokon vel rikskanalar som er lettare å finna i kanaloversikta. Dette er ei utfordring for lokalradioane, fortel Ptro-redaktøren.

Den hurtigvoksende medieaktøren vart oppretta i 2018 gjennom ei samanslåing av Radio Gnisten i Bergen, Radio Sørvest i Stavanger og Gimlekollen Radio i Kristiansand. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

ImFs folkehøgskoler ønsker å redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. For å klare det må de også redusere sine flyreiser, men da risikerer de å miste elever.

Inntil nylig sto Til helhet oppført med sju medlemmer. Nå er det fem igjen.

Sliter du med å finne julekort med klassiske kristne motiver, har du trolig ikke prøvd hardt nok, for kortene finnes. Uansett hjelper det å etterspørre juleeffekter du savner.

KVS Lyngdal har så langt i år tjent 1,3 millioner kroner på salg av tømmer.

Mannen som risikerer mye for å sikre ureturnerbare asylsøkere arbeidsrett, ble torsdag hedret med Petter Dass-prisen 2019.

Copyright © Sambåndet 2019