Sambåndet

Onsdag 26. juli 2017
RSS

Framnes-elever løp for barn i Kenya

På én dag samlet elevene på Framnes inn 781 000 kroner til en barnelandsby i Kenya.

annonse

Friskulegeneral gjer opp status

Avgått friskulegeneral trur det blir naudsynt framover å jobba for at skulane får vere synlege som kristne skular og får lov til å ta vare på eigenarten sin.

Mener kirke og bedehus er blitt mer like

En fersk doktoravhandling argumenterer for at forskjeller mellom kirke og bedehus er i ferd med å viskes ut.

En kveld for damene

Bedehuskiren inviterer for første gang til Helaften – kun for damer, en aften hvor herrene tjener damene.

Bredt flertall vil ha skolegudstjenester

Et stort flertall av nordmenn er for skolegudstjenester før jul, viser ny undersøkelse.

De kristne «opprørerne»

Kan Jan Hanvold og Finn Jarle Sæle sammenlignes med forkynnere i islamske miljøer som har som mål å skape «hellige krigere»? Brennpunkt-redaksjonen mener tydeligvis det.

– Husfellesskap kan erstatte gudstjenester

Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) mener at samlinger i hjemmene enkelte steder bør erstatte gudstjenesten i kirken søndag formiddag.

Planter færre forsamlinger

Siden 2005 er det blitt plantet færre nye menigheter i Norge enn i tiårsperioden før. Det viser en undersøkelse gjort av Sendt Norge.

– Ekteskapserklæring må brukes

Øivind Benestad i stiftelsen MorFarBarn utfordrer utgiverne av ekteskapserklæringen til å bruke dokumentet aktivt.

Nytt navn og ny merkevare

Ved å skifte navn fra Si-Reiser til Plussreiser har reiseselskapet også skiftet merkevare, ifølge professor i markedsøkonomi, Magne Supphellen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

Copyright © Sambåndet 2017