Sambåndet

Fredag 26. april 2019
RSS

Bispemøte går inn for vigsel av likekjønnede

Biskopene i Den norske kirke er splittet i spørsmålet, men går samlet inn for en liturgi for likekjønnede ekteskap. Prester kan fremdeles si nei til å vie homofile.

annonse

Studenter på rundreise i uropreget Israel

I den siste tiden har det vært en spent situasjon i Israel, men Bildøy bibelskole velger likevel å reise til landet.

Fra NLA til Bibelskolen

Knut Hogstad Nilsen er ansatt som økonomi- og administrasjonsleder ved Bildøy bibelskole.

Framnes vil bli endå betre

Tilhøvet mellom lærar og elev står sentralt i det pågåande utviklingsprosjektet på Framnes kristne vidaregåande skule.

Bildøy Bibelskole på Helgatun

Nytt valgfagsprogram på Bildøy

På Bildøy Bibelskole har man i år valgt å samle valgfagene i en periode på en uke om høsten og en uke om våren.

– Vi har snudd trenden

ImF-Ung er inne i en positiv utvikling, og daglig leder Kenneth Foss er godt fornøyd.

En hyllest til Andraé Crouch

I morgen kveld blir det mulig å få synge Andraé Crouch sine sanger i Betlehem i Bergen.

Pusser opp sykler til flyktningene

En guttegjeng på Danielsen Ungdomsskole Sotra kombinerer praktisk læring med å gjøre noe godt for andre. Samtidig har de det gøy.

Godhetspraksis på sykehjemmet

Det går i sang og spill når en gjeng med studenter fra Bildøy Bibelskole besøker Fjell Sjukeheim.

Kveldsstilla i ord, toner og bilder

Når Liv Synnøve Grøtteland Helland leser dikt, kommer det melodier til henne. Slikt blir det plate av.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

Copyright © Sambåndet 2019